Tips and How To in Everyday Life!

Thursday, January 29, 2009

วิถีแห่งธาตุทั้ง 4 กับการจ้างงาน

วันนี้ ขออนุญาตนำบทความจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ที่จัดทำเป็น Special Issue เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำโหราศาสตร์มาใช้ในงาน HR  มาฝากพวกเราครับ ทั้งหมดมี 3 posts คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้งาน รวมถึงผู้ที่สนใจเรื่องโหราศาสตร์ครับ


บทความนี้ได้มาจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4075
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

วิถีแห่งธาตุทั้ง 4 กับการจ้างงาน

ใน ช่วงเวลาหนึ่ง ว่าที่นายจ้างคนใหม่อาจโทร.ไปหานายจ้างคนเก่า เพื่อขอให้วิจารณ์ลูกจ้างอย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นวิธีที่นายจ้างคนใหม่จะได้รู้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับนิสัยการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง แต่ทว่าในยุคปัจจุบันวิธีดังกล่าวหมดสมัยไปแล้ว เพราะวันนี้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าสิ่งใดควร พูดไม่ควรพูดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ว่าที่นายจ้างคนใหม่จึงต้องแสวงหาวิธีการอื่นในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมนาวาเดียวกันใหม่

ใน หนังสือกลยุทธ์ อ่านใจคน จากพลังธาตุทั้งสี่ ซึ่งเขียนโดย ลอรี่ เบธ โจนส์ กลางปีที่แล้ว ขวัญดวง แซ่เตีย นำมาแปลเป็นภาษาไทย ได้เขียนไว้ตอนหนึ่งอย่างน่าสนใจว่า วันนี้ต้องยอมรับว่าการจัดหาคนที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับงาน จะทำให้เกิดต้นทุนเป็นเงินหลายพันดอลลาร์ ทั้งจากรายได้ที่ต้องสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกว่าจ้างพนักงานคนใหม่ รวมถึงต้นทุนในการฝึกอบรม

บท ความ แชลลี ดอลล์ ใน Builder. com ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า "การใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ จะช่วยลดความเสี่ยง ในการพิจารณาบุคลิกลักษณะของลูกจ้าง และอาจช่วยให้นายจ้างเข้าใจถึงแรงกระตุ้น และพฤติกรรมของลูกจ้างได้ดีขึ้น"

ใน ปัจจุบัน มีซีอีโอหลายท่านใช้เครื่องมือในการประเมินบุคลิกภาพ เพื่อช่วยให้ตัวเองเข้าใจลูกจ้างมากขึ้น และสามารถบริหารงานบุคคลได้ดีขึ้น ทั้งในส่วนของลูกจ้างปัจจุบันและการจ้างงานใหม่

นิตยสารอิงค์ (Inc.) ฉบับเดือนมิถุนายน 2547 ได้พูดถึงธุรกิจลูกกวาด แอลไพน์หนึ่งในผู้ผลิตลูกกวาดรายใหญ่ที่สุดของอเมริกาเหนือ กำลังหันมาประเมินบุคลิกภาพเป็นเครื่องมือสร้างประสิทธิผลในการจัดลำดับก่อน หลังให้แก่ทีม ซึ่งผลที่ตามมาก็คือมี 2 กลุ่มที่ได้ครองสิทธิ์เมื่อสองปีก่อนที่ผ่านมา และกลุ่มหนึ่งได้สิทธิในการทำสัญญากับฮอล์มาร์ก

ซีอีโอ เดวิด เทเคลต อ้างว่า การประเมินทำให้จุดมุ่งหมายทางการบริหารมีความชัดเจนขึ้น และระดับความเชื่อมั่นของเราก็จะเพิ่มขึ้น

การ ทดสอบการจ้างงานทั้งหมด รวมทั้งการทดสอบด้านบุคลิกภาพในช่วงสามปีที่ผ่านมามีการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 15% ต่อปี จนทำให้เกิดการรวมตัวกันขึ้นเป็นสมาคมผู้จัดพิมพ์แบบทดสอบ (The Association of Test Publishers) บริษัทหลายแห่ง นับตั้งแต่เฟดเอ็กซ์ ชิค-ฟิล-เอ ฟีนิกซ์ เมอร์คิวรี บุคลิกภาพ เพื่อเฟ้นหา ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับทีมงานของ พวกเขา เช่นเดียวกับการเพิ่มผลิตผล ของพนักงานแต่ละคน

ซึ่งแท้จริงแล้ว ทีมงานที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีลักษณะที่แตกต่างกันมาก อาจก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งได้ง่าย หากความแตกต่างแต่ละบุคคลนั้นไม่เป็นที่เข้าใจ ไม่เคารพในสิทธิ์ หรือไม่รู้จักคุณค่าของกันและกัน

ผู้ที่เล่นหมากรุก ย่อมรู้ดีว่าหมากแต่ละตัวมีเอกลักษณ์ที่สำหรับใช้ในกลยุทธ์ที่ต่างกันไป กะนั้นองค์กรหลายแห่งก็ยังพิจารณาเกมจากตัวเดินเพียงแค่สองตัวคือ ขุน กับเบี้ย เท่านั้น

ชีวิตและงานมีความซับซ้อนและมีจุดสมดุลที่ยากเกิน กว่าจะเข้าใจได้ง่าย ดังนั้นนักยุทธศาสตร์ที่ฉลาดจะต้องรู้ในพลังอำนาจของหมากแต่ละตัวบนกระดาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนกระดานเกมของเขาหรือเธอเอง

ลอรี่ เบธ โจนส์ บอกไว้ว่า รายงานและจำนวนตัวเลข ทำได้เพียงแค่แสดงตัวเด่นชัดบนผิวกระดาษเท่านั้น หากแต่คนกลุ่มหนึ่งที่มาอยู่รวมกัน โดยมีวิถีทางแห่งความสัมพันธ์และความไว้วางใจต่อกันในลักษณะที่ไม่อาจบรรยาย ได้ชัดเจน หรือที่เรียกว่า ทีมเวิร์ก นั้นต่างหากคือผู้ที่สร้างหลายสิ่งหลายอย่างให้เกิดขึ้น

ดังนั้น การได้รู้ว่าสมาชิกแต่ละคนที่หล่อหลอมกันเป็นทีมขึ้นมานั้น มีลักษณะของธาตุใดบ้าง อีกทั้งมีภารกิจและถ้อยแถลงถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างไร ที่จะช่วยให้รู้ถึงบทบาทที่เหมาะสมของตัวเองต่อการเสริมแรงขับเคลื่อน เพื่อให้ทีมทำหน้าที่อันหลากหลายได้อย่างลุล่วง และขจัดอุปสรรคขวางกั้นได้อย่างมั่นคง

การเข้าใจคุณลักษณะของคนในธาตุทั้ง 4 จึงสามารถช่วยให้คัดเลือกพนักงานได้ตรงกับภารกิจงานที่องค์กรต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งได้

ในเบื้องต้นต้องมาทำความรู้จักกับธาตุทั้ง 4 กับองค์ประกอบทางบุคลิกภาพก่อนว่าเป็นอย่างไร

ความ เป็นจริงแล้ว บุคคลคนหนึ่งอาจมีธรรมชาติที่บ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาได้ถึง 2 ธาตุด้วยกัน ทำให้ธาตุประจำตัวของแต่ละคนอาจมีถึง 16 แบบ และสามารถจัดสัดส่วนออกมาได้ดังนี้

ธาตุดิน ธาตุน้ำ

ดิน/ลม น้ำ/ลม

ดิน/น้ำ น้ำ/ดิน

ดิน/ไฟ น้ำ/ไฟ

ธาตุลม ธาตุไฟ

ลม/น้ำ ไฟ/ลม

ลม/ดิน ไฟ/ดิน

ลม/ไฟ ไฟ/น้ำ

ตาม สถิติแล้ว ประชากรราว 3 เปอร์เซ็นต์ จะมีลักษณะของทุกธาตุรวมกัน พวกเขาจะไม่มีลักษณะเด่นของธาตุใดปรากฏชัดขึ้นมาเลย นั่นเพราะพวกเขาสามารถเปลี่ยนบุคลิกตัวเองได้ตามต้องการ คนเหล่านี้จึงถูกจัดไว้ในกลุ่มของธาตุน้ำ ซึ่งเป็นธาตุที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

การได้รู้ตัว เองว่าเป็นคนธาตุใด จะช่วยให้รู้ว่าตนมีจุดแข็ง-จุดอ่อนใดบ้างแต่ในความเป็นจริง การจะรู้จักตัวเองเป็นเรื่องที่ยาก ทั้งๆ ที่เรื่องนี้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อชีวิตในทุกๆ ด้าน นับตั้งแต่สัมพันธภาพ ไปจนถึงการเลือกอาชีพ ความเป็นผู้นำและความปรารถนาในความสุข

จะว่าไป แล้ว ทุกพฤติกรรมของคนเราถูกกำหนดด้วยบุคลิกภาพ หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ พวกเราต่างได้รับอิทธิพลจากธาตุดิน น้ำ ลม ไฟด้วยกันทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้จึงต้องทำความรู้จักกับบุคลิกภาพของคนในธาตุ ทั้ง 4

คน ที่อยู่ในกลุ่มธาตุดิน จุดแข็ง คือ จะเป็นคนที่หนักแน่น คาดเดาได้ง่าย ประสาทสัมผัสดี เรียบง่าย และชอบทำอะไรแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยทั่วไปแล้ว คนธาตุดินมักมีความมั่นใจในตัวเอง

จุดอ่อนของคนธาตุดิน คือ มีแนวโน้มเป็นคนหัวรั้น มุทะลุและยึดติดอยู่กับวิธีการเดิม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง หากไม่มีธาตุอื่นมาเป็นส่วนผสมด้วยแล้ว ธาตุดินจะเป็นคนน่าเบื่อเอามากๆ

ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนธาตุดิน จะชอบเก็บรวบรวมข้อมูล และพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลลัพธ์ที่จะได้ก่อนลงมือทำ จึงเหมาะกับงานที่อยู่ในส่วนของการบำรุงรักษา และการตรวจสอบความสมบูรณ์ มากกว่าการเริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆ

คนที่อยู่ในกลุ่มของธาตุน้ำ จุดแข็ง คือ เป็นคนที่มีความสามารถในการเอาตัวรอด มีคุณสมบัติของการเป็นผู้ให้ชีวิต มีความ ยืดหยุ่น เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ รักความเสมอภาค เป็นนักแก้ปัญหา ชอบหาทางออกให้แก่ปัญหา ชอบความปรองดอง และมีบุคลิกเหมาะกับการทำงานร่วมกัน

ส่วนจุดอ่อนนั้น คือ จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองได้ง่าย รวมทั้งมักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นโดยขาดการแยกแยะถูกผิดเสียก่อน ปฏิเสธคนไม่เป็นชอบตามใจคน บางครั้งก็นิ่งเฉยไม่แสดงออกถึงความรู้สึกใดๆ และรับเอาเรื่องร้ายๆ มาเก็บไว้กับตัวเองอยู่เสมอ

ลักษณะนิสัยของคน ธาตุน้ำ จะไม่ชอบทำอะไรอย่างเร่งรีบ พวกเขาจะศึกษาถึงเป้าหมายให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน แล้วจึงค่อยลงมือทำอย่างระมัดระวังคนในกลุ่มนี้ต้องการคำอธิบายที่ชัดเจน ซึ่งผลที่ได้คือ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ คนธาตุน้ำชอบที่จะเป็นผู้รับมากกว่าริเริ่ม และจะเป็นผู้ปิดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นโครงการ

คน ที่อยู่ในกลุ่มธาตุลม จุดแข็ง คือเป็นคนที่มีปฏิกิริยาตอบโต้กลับอย่างว่องไว มีพลังงานมาก ชอบการเคลื่อนไปข้างหน้า และมีความสามารถในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์จนอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนสำหรับคนธาตุลม เป็นธาตุเดียวที่มีความสามารถสูงในการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และเป็นธาตุแรกที่นำมาซึ่ง กลิ่นอายของภัยอันตราย และความยืดหยุ่น

จุด อ่อนจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆ เป็นคนที่คาดเดาได้ยากและหุนหันพลันแล่น คนกลุ่มนี้ชอบสร้างความวุ่นวายแล้วหลบฉากไป เป็นคนที่หาตัวได้ยากและยากที่จะรั้งให้อยู่กับที่ เป็นคนที่ไม่มีใครสามารถเทียบวัดน้ำหนักของผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเขา ได้ และยิ่งยุ่งยากขึ้นไปอีกถ้าคิดจะเฝ้าติดตาม หรือสำรวจการกระทำของเขาในระยะยาว

ลักษณะนิสัยของคนธาตุลม จะชอบการเคลื่อนไหวและกิจกรรมทุกชนิด บางครั้งจะด่วนตัดสินใจและทำอะไรลงไปอย่างหุนหันพลันแล่น จนเป็นผลให้เกิด "เรื่องวุ่นวาย" ขึ้น มีนิสัยชอบคิดโผงผางเพื่อแก้ปัญหา บางครั้งก็ทำผิดพลาดในการพูดและการกระทำ จนต้องรู้สึกผิดกับผลลัพธ์ที่ตามมา

คนที่อยู่ในกลุ่มธาตุไฟ จุดแข็ง คือ เป็นคนที่มีบุคลิกที่ชวนหลงใหล น่าค้นหา เต็มไปด้วยอารมณ์ที่เร่าร้อน และเอาจริงเอาจัง ให้ความบริสุทธิ์ให้แสงสว่างและการผูกมัด

จุดอ่อน คือ ทำให้ผู้อื่นหมดเรี่ยวแรงได้อย่างรวดเร็ว ไม่อาจกำหนดขอบเขตที่พอดีของตัวเองได้ คนธาตุไฟเป็นได้ทั้งผู้สร้างความบริสุทธิ์ และผู้ทำลายจนเกิดมลทิน พวกเขาอาจขาดทักษะด้านสังคมและไม่มีความสมดุลในตัวเอง ไม่ค่อยรู้ถึงความต้องการ หรือความชื่นชอบเป็นพิเศษของคนอื่น ที่สำคัญพวกเขาจะไม่กลัวการ เผชิญหน้า

ส่วนลักษณะนิสัยของคนธาตุไฟ จะชอบความตื่นเต้น ความเร่าร้อน แรงกดดัน ทิศทางที่มั่นคงและยั่งยืน ให้ความเพลิดเพลินกับบุคคลอื่น ให้อากาศบริสุทธิ์ และสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ความกระฉับกระเฉง และการเปลี่ยนแปลง

คนธาตุไฟไม่ชอบภาวะที่น่า เบื่อหน่าย รูปแบบเดิมๆ ความซ้ำซาก ไม่ชอบการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้า คนที่ไม่กระตือรือร้น ขอบเขตที่แน่นอน การแบ่งปันความเป็นจุดสนใจกับผู้อื่น และความไร้อารมณ์

ลักษณะของ คนธาตุไฟ คือ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจและลงมือทำทันทีเป็นวิถีชีวิตของเขาทีเดียว บ่อยครั้งคนกลุ่มนี้มักจะทำหลายสิ่งในเวลาเดียวกัน มักจะพบกับสถานการณ์ยุ่งยาก อันมีสาเหตุมาจากการวางท่าใหญ่โต และคาดหวัง การปฏิบัติในระดับเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการมี ส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

แม่น้ำ 4 สาย และวังทั้ง 3 พื้นฐานในการดูโหงวเฮ้ง

บทความนี้ได้มาจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4075  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ


แม่น้ำ 4 สาย และวังทั้ง 3 พื้นฐานในการดูโหงวเฮ้ง

"โหงวเฮ้ง" มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในชีวิตจริงหรือ ?

"โหงวเฮ้ง" มีอิทธิพลต่อการได้ทำงานหรือไม่ได้ทำงานในองค์กรใหญ่จริงหรือ ?

คำ ถามที่อยู่ค้างคาใจใครหลายคนมานาน วันนี้ "อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์ ที่ปรึกษา บริษัท ซี.พี. เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ให้คำตอบไว้ในการบรรยายเรื่อง "โหงวเฮ้งกับงาน HR" ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมไว้อย่างกระจ่างชัดว่า การเลือกบุคคลเข้ามาทำงานนั้นจะมีการดูโหงวเฮ้งเป็นส่วนประกอบ อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากจะดูเรื่องวันเดือนปีเกิด เพราะโหงวเฮ้งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จได้

โดยปกติแล้วการคัดเลือกบุคลากรของกลุ่ม ซี.พี. หรือบริษัทที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่โครงสร้างของใบหน้า

โครงสร้างใบหน้าของคนเราจะประกอบไปด้วยภูเขา 5 ลูก 

ภูเขา ลูกที่ 1 คือ หน้าผาก เป็นภูเขาทิศใต้ ลักษณะหน้าผากที่ดีต้องโค้งมนได้รูป ตำแหน่งนี้จะบอกถึงความสำเร็จในทุกๆ ด้าน มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่อเสียงหรือแม้แต่คุณธรรมของคนคนนั้น ถ้าหน้าผากมีเส้น 3 เส้นวิ่งอยู่บน หน้าผาก คนคนนั้นเป็นคนมีคุณธรรม แต่ถ้ามีเส้นเดียวผาดผ่านคนคนนั้น คบไม่ได้ เห็นแก่ตัว

ภูเขาลูกที่ 2 คือ คาง เป็น

ภูเขาทิศ เหนือ ลักษณะที่คางที่ดีต้องตรงตำแหน่งใต้ริมฝีปาก เป็นเหมือนร่อง ปลายคางโค้งงอน ตำแหน่งจะบอกถึงมั่นปลายชีวิตมีลูกหลานอันประเสริฐ ใครมีลักษณะคางบุ๋มๆ มีความโรแมนติก สุนทรีย์ มีจินตนาการมาก

ภูเขา ลูกที่ 3 และลูกที่ 4 คือ โหนกแก้มขวาและซ้าย ภูเขาตะวันออก ตะวันตก ตำแหน่งนี้ต้องสัมพันธ์ดูความเสมอของฐานกระดูกและเนื้อ ตำแหน่งนี้บอกถึงความเพียบพร้อมด้วยบริวาร ความรับผิดชอบ แต่หากโหนกแก้มสูงมากจะต้องเหนื่อยยากกว่าจะประสบความสำเร็จ และถ้าโหนกแก้มต่ำมากชีวิตจะโดดเดี่ยวไม่มีบริวาร

ภูเขาลูกที่ 5 คือ จมูก เปรียบประดุจเหมือนประธานของภูเขาทั้งหมด ปลายจมูกคือการผลาญเงินของคน ปีกจมูกคือการสะสม ปลายกลมสวยปีกรูจมูกสวยงาม แปลว่าผลาญกึ่งสะสม ปลายกลมปีกจมูกเล็ก ผลาญเก็บไม่อยู่ ความสูง ความทะลวงของจมูกคือการตัดสินใจของคนคนนั้น สันจมูกความสูงคือความเร็วในการตัดสินใจ ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

" อาจารย์ธวัชพงศ์" ให้ข้อสังเกตว่า ลักษณะแม่น้ำ 4 สาย และวังทั้ง 3 เป็นพื้นฐานในการดูโหวงเฮ้ง เพื่อให้รู้ถึงลักษณะนิสัยและชะตาเบื้องต้นของบุคคลนั้น

แม่น้ำ 4 สาย ประกอบด้วย

1.คิ้ว เส้นคิ้วชัดเจน คิ้วที่สดใสเป็นคนที่มีโชค คิ้วที่สดใสจดหางตาเป็นคนที่มีความเพียรพยายาม

2.ตา ตาดำเห็นชัดเจน การรักษาตาให้สดใส ตาบ่งบอกถึงความร่ำรวย สติปัญญาอยู่ที่ตา

3.จมูก ความสดใส สีอมชมพู มีเนื้ออิ่มเต็มพองาม มีความอุดมการณ์ ปลายจมูกอมชมพูแปลว่ากำลังจะมีโชค

4.ปาก สีสดใส ปากได้รูป ไม่หนาหรือบางเกินไป ปากไม่แห้งมนุษย์สัมพันธ์ดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ

วังทั้ง 3 ประกอบด้วย

1. วังแห่งฟ้า ตั้งแต่ไรผมกึ่งกลางหน้าผากจนถึงหว่างคิ้ว ถ้าตำแหน่งนี้ยาวและสวยงามกว่าตำแหน่งมนุษย์และดิน บุคคลนั้นจะมีสติปัญญาดีเลิศแต่ไร้วาสนา จะได้สิ่งใดมาต้องเหนื่อยยาก

2. วังแห่งมนุษย์ ตั้งแต่หว่างคิ้วถึงปลายจมูก ถ้าตำแหน่งนี้ยาวและสวยงามกว่าตำแหน่งฟ้าและดิน บุคคลผู้นั้นมักจะได้การศึกษาในสถาบันน้อย แต่จะมีทรัพย์สิน และอายุ 40 ปีขึ้นไปถึงจะประสบความสำเร็จ แต่เป็นความสำเร็จที่ต้องดิ้นรนด้วยตัวเอง

3. วังแห่งดิน ตั้งแต่ปลายจมูกถึงคาง ถ้าตำแหน่งนี้ยาวและสวยงามกว่าตำแหน่งฟ้าและมนุษย์ บุคคลนั้นจะมีบุตรหลานที่มีความเจริญรุ่งเรือง แต่ตัวเองต้องทำงานหนัก ใช้แรงงานมาก ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวค่อนข้างลำบาก แต่มีอายุยืน

นอกจากจะดูที่โครงสร้างพื้นฐานของแม่น้ำ 4 สาย และวังทั้ง 3 ที่พูดมาหากต้องการคนที่มีบุคลิกที่แตกต่างกันไปก็สามารถดูได้

เช่น หากองค์กรมีความต้องการคนที่สติปัญญาดี เป็นนักคิด นักวางแผน ต้องพิจารณาจากขอบหูด้านนอกต้องมีลักษณะโค้งได้รูปสวยงาม คิ้วสดใสยาวเป็นระเบียบ ยาวจดหางตา ตาดำสดใสเป็นประกาย ขาวดำต้องเห็นอย่างชัดเจน

หากองค์กรต้องการคนขยัน มานะในหน้าที่การงาน ต้องพิจารณาจากขอบหูด้านในต้องขนานกับขอบหูด้านนอก ยาวจดติ่งหู กรามไม่ตอบ ไม่แห้ง มีเนื้อเต็ม ไหล่ต้องไม่ห่อเล็ก ไม่ห่อและไม่บางมีเนื้อหนาพองาม

หากองค์กรต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องพิจารณาความสูงของหน้าผาก ต้องมีลักษณะอิ่มเต็มและโค้งสวยงาม

ความกว้างของหน้าผากคือจุดที่บ่งบอกความแม่นยำของความจำ จมูกต้องเข้ารูปกับใบหน้า ความสูงของจมูกไม่ทรุดต่ำ

หาก องค์กรต้องการคนที่มีความอดทนจะต้องพิจารณาจากความกว้างของปีกจมูก คางมีเนื้อหุ้มเต็ม ไม่แคบ ไม่แหลมจนเกินไป ไหล่ต้องมีเนื้อหนา มีความกว้าง

หรือหากองค์กรต้องการคนซื่อสัตย์ พิจารณาที่หูไม่ซ้อนเกินไป คิ้วโดยเฉพาะบริเวณหางคิ้วไม่โค้งและย้อนขึ้นหาหัวคิ้ว ตาไม่เอียง ไม่เหล่ และไม่เป็นสามเหลี่ยม จมูกต้องไม่คด ไม่งอ และไม่งุ้มเกินไป ปากไม่เอียง ไม่เบี้ยว ริมฝีปากบนทั้งสองข้างต้องเท่ากัน

ดังนั้น การคัดเลือกบุคลากรจึงต้องดูให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเป็นหลักสำคัญ

ล้วงลึก... "ศาสตร์โหงวเฮ้งกับงาน HR" เคล็ด (ไม่) ลับ ความสำเร็จเจ้าสัว CP

บทความนี้ได้มาจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4075
โดย วรวุธ เพ็งผลฉาย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ด้วยครับ

ล้วงลึก... "ศาสตร์โหงวเฮ้งกับงาน HR" เคล็ด (ไม่) ลับ ความสำเร็จเจ้าสัว CP

เป็น ที่โจษจันกันมานานว่า กลุ่ม ซี.พี.ของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ นั้น ให้ความสำคัญกับศาสตร์เรื่องโหงวเฮ้งในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานมากเป็น อันดับต้นๆ ธุรกิจขององค์กรแห่งนี้จึงเติบโตแบบก้าวกระโดด เพราะทีมงานคุณภาพขององค์กรแห่งนี้ไม่ใช่แค่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถ แต่บุคลิกลักษณะยังเหมาะกับตำแหน่งงานอย่างลงตัว ทำให้องค์กรแห่งนี้มีพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ ไม่ว่าจะก้าวไปทางไหนความสำเร็จก็รออยู่ข้างหน้า

วันนี้ต้องยอมรับ ว่า แม้ทุกคนจะรับรู้ว่าศาสตร์ในเรื่องโหงวเฮ้งนั้นมีพลัง และมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ แต่ความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ก็ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มคนไม่กี่ กลุ่มเท่านั้น การเปิดการบรรยายพิเศษของ "อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์" ที่ปรึกษา บริษัท ซี.พี. เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในหัวข้อ "โหงวเฮ้งกับงาน HR ศาสตร์แห่งการ คัดเลือกบุคลากร" ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆ นี้จึงเป็นเสมือนการเปิดประตูให้คนได้เข้าใจศาสตร์เรื่องโหงวเฮ้งลึกซึ้ง มากขึ้น

ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจขาลง การคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเสริมความแกร่งขององค์กรดูจะเป็น เรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กร เรื่องนี้จึงอยู่ในความสนใจของคนในสังคมเป็นอย่างมาก

"สิ่งสำคัญใน การเลือกบุคลากรคือชะตาชีวิต เหมาะสมจะเริ่มต้นงานรึเปล่า เวลาคนมาสมัครงานอาจารย์จะถามวันเดือนปีเกิดโดยอาศัยหลักฮะ (เสริม สร้าง เกื้อกูล เพิ่มพูน) หลักชง (ทำลาย บั่นทอน ขัดแย้ง) เป็นตัวกำหนด

ปีที่ผ่านมา 2551 ใครปีชวด ปีมะเมีย ปีเถาะ ปีระกา ปีที่แล้ว 4 ปีนี้ชงเปรียบเหมือนชีวิตเดินอยู่บนทางขรุขระ บางคนชงปะทะแรงๆ

คำ ว่า ปะทะแรงๆ คือ ปีจะชง เดือนจะชง วันจะชง เพราะฉะนั้นหลักในการเลือกคนต้องอาศัยดวงชะตา เพราะว่าดวงชะตานั้นเปรียบเหมือนเส้นทาง ช่วงจังหวะการเปลี่ยนแปลง การงาน การเริ่มต้นนั้นเป็นช่วงที่ดี เหมือนทางที่ราบเรียบ เขามาอยู่กับเรา ดวงเขาดี เราก็ดีด้วยนั้นเป็นหลักหนึ่งในการเลือก

ไม่เพียงเท่านั้น ยังจะต้องใช้วันเดือนปีเกิดของเขามาเทียบกับคนที่เขาจะอยู่ด้วย ตัวอย่างคุณปิยะวัฒน์ เกิด 3 มิถุนายน 2496 เดือนมะเส็ง เราเห็นคนมาสมัครงาน เราจะทำรายงานตรงถึงคุณปิยะวัฒน์ มะเส็งต้องฮะกับอะไร วอก ระกา ฉลู เอาปีที่ประสานเลือกส่งไปให้คุณปิยะวัฒน์ ต้องเลือกก่อนว่าต้องปีที่สัมพันธ์กับนาย คนจีนแบ่งออกเป็น หลักฮะ หลักซาฮะ หลักซาคา แล้วก็หลักชง"

"อาจารย์ธวัชพงศ์" เปิดฉากอธิบายถึงความสำเร็จของชีวิตคนที่มีความสัมพันธ์กับวันเดือนปีเกิด และขยายความในเรื่องหลักฮะต่อไปว่าหมายถึง การประสานกันของสรรพสิ่ง 6 ประการซึ่งก่อให้เกิดการเสริมสร้าง เกื้อกูล เพิ่มพูน ดังนี้


- ประสานกับดวงจันทร์ (อิม) - ประสานกับดวงดาว

- ประสานกับดวงอาทิตย์ (เอี้ยง) - ประสานกันระหว่างครอบครัว

- ประสานกับภูตผีปีศาจ - ประสานกับพลังแห่งที่ดิน (ตี่เล้ง)

ปีเกิดที่ "ฮะกัน" คือ

ปีชวดกับปีฉลู

ปีขาลกับปีกุน

ปีเถาะกับปีจอ

ปีมะโรงกับระกา

ปีมะเมียกับมะแม

ปีมะเส็งกับปีวอก

" ยกตัวอย่างเช่น คนที่ฮะกันไปไหนด้วยกันก็จะช่วยสร้างเสริม เกื้อกูลให้กันและกัน หรือใครที่ยังไม่ได้แต่งงานก็เลือกคนที่ฮะกับเรา แต่ถ้าคนแต่งงานไปแล้วถือว่าซื้อขาดกันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนดวงได้ แต่ถ้าใครแต่งไปแล้วไม่ใช่กลับไปเลิกกับสามีภรรยา คือ คนที่แต่งงานกันต้องมีบุญเก่ารวมกัน ไม่ใช่แค่บุญอย่างเดียว กรรมด้วย เวรด้วย

มันร่วมกันถึงจะแต่งงานกันได้งั้นเราไม่มีโอกาสแต่งงานกันหรอก"

หลักซาฮะ "อาจารย์ธวัชพงศ์" ชี้ว่า ปีเกิดที่ "ซาฮะกัน" ประกอบด้วย

* ชวด-มะโรง-วอก

* ขาล-มะเมีย-จอ

* เถาะ-มะแม-กุน

* มะเส็ง-ระกา-ฉลู

" ยกตัวอย่างเช่น พ่อปีชวด แม่ปีมะโรง ลูกปีวอก ในครอบครัวใดครบ 3 ซาฮะก็จะรุ่งเรืองได้ถึง 3 ชั่วคน คือ รุ่นท่าน ท่านจะได้รับเลย รุ่นลูกของท่าน จนถึงรุ่นหลานของท่าน ส่วนรุ่นต่อไปจะดีอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของรุ่นหลาน แต่มีข้อแม้ห้ามมีลูกปีอื่นมาชง 1 ใน 3 ปีนี้ เช่น พ่อปีขาล แม่ปีมะเมีย ลูกปีจอ และมีลูกอีกเป็นปีกุนไม่เป็นอะไร เพราะฮะกันกับขาล แต่มีลูกเป็นปีวอก วอกมาชงกับขาล ซาฮะจะแตกไม่มีพลัง จึงได้เกิดพิธีกรรมยกลูกบุญธรรมเกิดขึ้น เรียกว่ายกลูกบุญธรรมอะไรแบบนี้ หรือเวลาเราจะเลือกลูกน้อง คนงาน เอาเข้าหลักฮะไม่ได้ก็เอาซาฮะกับเราก็ได้"

หลัก ซาคาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หลักสามขา "อาจารย์ธวัชพงศ์" บอกว่าสำคัญไม่แพ้หลักอื่นๆ หมายความว่า ถ้าบิดา มารดา และบุตรเกิดปีเดียวกันทั้ง 3 คน ครอบครัวนั้นจะมีความรุ่งเรืองได้ เช่น ชวด (หนู) 3 ตัว ขาล (เสือ) 3 ตัว ยกเว้นปีระกาปีเดียวที่คนในครอบครัวไม่ควรเกิดปีนี้ทั้ง 3 คน เพราะจะเกิดความขัดแย้งกันเอง ถ้าจะให้รุ่งเรืองต้องเป็นเลขคู่ เช่น ระกา (ไก่) 2 ตัว ระกา (ไก่) 4 ตัว

"หลักซาคาปีเดียวกัน พ่อกุน แม่กุน ลูกกุน รุ่งเรือง ร่ำรวยมากๆ มะโรง 3 ตัว ขาล 3 ตัวยิ่งใหญ่มากๆ ยกเว้นอย่างหนึ่งว่า ระกา 3 ตัว ห้ามอยู่ในครอบครัวเดียวกัน พ่อระกา แม่ระกา ลูกระกา 1 ใน 3 จะขี้โรค ล้มป่วยอย่างไม่มีเหตุผล"

มาถึงหลักชง "อาจารย์ธวัชพงศ์" แปลด้วยภาษาง่ายๆ ว่า คือการทำลาย การบั่นทอน ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้กับคนที่เกิดปีชงกัน

ปีเกิดที่ชงกันตามศาสตร์ของอาจารย์ธวัชพงศ์ คือ

* ชวด-มะเมีย

* ฉลู-มะแม

* ขาล-วอก* เถาะ-ระกา

* มะโรง-จอ

* มะเส็ง-กุน

" อาจารย์จะทำโน้ตไว้ข้างๆ พอคนมา สมัครงานแล้วดวงผู้บริหารเราต้องรู้ เพราะต้องเอาวันเดือนปีเกิดผู้บริหารเป็นตัวตั้ง ผู้บริหารคนนี้เกิดวันเดือนปีเกิดอะไรจะได้เลือกคนที่เหมาะสมส่งไปให้ได้ อาจารย์ต้องบอกไว้ก่อน

รายหนึ่งที่อาจารย์เคยเป็นที่ปรึกษา วันแรกๆ ที่อาจารย์เข้าไปเป็นที่ปรึกษา อาจารย์จะเข้าไปอาทิตย์ละครั้ง ภรรยา ที่ปรึกษาเกิดปีมะเมีย เขาถามอาจารย์ว่า "อาจารย์พูดถึงหลักฮะ หลักชงแล้วหนูชงกับปีอะไร"

อาจารย์ก็ตอบไปว่า "น้องชงกับปีชวดนะ"

พูด แค่นี้ก็คุยเรื่องงานอะไรกันต่อและเขาก็บินไปต่างประเทศ อาทิตย์ถัดมาอาจารย์ก็เข้าไปและเขาก็กลับมาจากต่างประเทศแล้วเขาก็เข้าตรงมา คุยกับอาจารย์

"อาจารย์หนูมีข่าวดีมาบอก คนปีชวดในโรงงานไม่เหลือแล้ว"

ไล่ ออกหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร อาจารย์ตกใจและก็เสียใจที่ไม่ได้บอกให้เขาเข้าใจ คนที่ชงกับเราแค่ไม่เจอกับเราโดยตรงถือว่าใช้ได้ ถ้ามีคนคั่น ลูกน้องคนนี้ ชงเรา หาคนคั่นสักคนถือว่าโอเค ไม่จำเป็นต้องไล่ออกทั้งแผนก คนเหล่านั้นมีลูก มีครอบครัว จะเป็นบาป บางคนชงกันรักกันมากก็มี อย่างการเลือกคู่คนที่เป็นสามี ภรรยากันดวงจะต้องปีเกิดกับเดือนเกิดประสานกันถึงจะดีที่สุด ถึงจะเป็นคู่กัน ปีเกิด เดือนเกิดไม่สัมพันธ์กันเลยในที่สุดครอบครัวจะเกิดความขัดแย้งกัน แต่มีข้อแม้ว่าได้ลูกมาฮะพ่อ แม่ก็พออยู่ได้" "อาจารย์ธวัชพงศ์" เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานที่สะท้อนให้เห็นว่าศาสตร์ในเรื่องโหงวเฮ้งนั้น มีรายละเอียดที่ต้องฟังก่อนปฏิบัติมากมาย

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีเรื่องของเดือน นักษัตร

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 กุมภาพันธ์- 4 มีนาคม จะอยู่เดือนขาล 

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 มีนาคม- 4 เมษายน จะอยู่เดือนเถาะ

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 เมษายน- 4 พฤษภาคม จะอยู่เดือนมะโรง

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 พฤษภาคม- 4 มิถุนายน จะอยู่เดือนมะเส็ง

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 มิถุนายน- 4 กรกฎาคม จะอยู่เดือนมะเมีย

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 กรกฎาคม- 4 สิงหาคม จะอยู่เดือนมะแม

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 สิงหาคม- 4 กันยายน จะอยู่เดือนวอก

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 กันยายน- 4 ตุลาคม จะอยู่เดือนระกา

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 ตุลาคม- 4 พฤศจิกายน จะอยู่เดือนจอ

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม จะอยู่เดือนกุน

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม- 4 มกราคม จะอยู่เดือนชวด

คนที่เกิดในช่วงวันที่ 5 มกราคม- 4 กุมภาพันธ์ จะอยู่เดือนฉลู

" เราจะเลือกลูกน้องต้องสัมพันธ์กับ เรา โดยเฉพาะปีเกิดสำคัญเป็นลำดับแรก ถ้าเดือนเกิดเขาสัมพันธ์กับเรา จะไขว้มาฮะกับเรา จะไขว้มาฮะเดือนเรา อย่างใด อย่างหนึ่ง เขาจะเกื้อกูลเราด้านการงาน เพื่อนเราที่รักกับเราเดือนเกิดจะต้องสัมพันธ์กัน ซึ่งจะเป็นเพื่อนรักที่ช่วยเหลือ กันอย่างจริงจัง แต่ถ้าสัมพันธ์กันโดยการ ชง มันจะมีอะไรที่ไม่ปกติ ในสามีภรรยา จะไม่มีลูกเลยหรือมีลูกแค่เพศเดียว คนเดียว"

"อาจารย์ธวัชพงศ์" บอกว่า ทุกอย่างมีความหมายที่แตกต่างกันทั้งปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด และเวลาเกิด

ปีเกิด หมายถึง สุขภาพ ร่างกาย ความแข็งแรง

เดือนเกิด หมายถึง อาชีพการงาน ความสำเร็จในการงาน

วันเกิด หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชะตากับครอบครัว

เวลาเกิด หมายถึง ความรัก ความสมหวังในรัก

" หลายคนคิดว่าตอนนี้ปีฉลูแล้ว ไม่ใช่ตอนนี้ยังอยู่ในปีชวดอยู่ และสิ้นสุดปีชวดนั้นไม่ใช่ตรุษจีน แต่ตรุษจีนมันภาษาชาวบ้าน ตามโหราศาสตร์จะเปลี่ยนจากปีชวดเป็นฉลู วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เที่ยงคืน 45 นาที ถ้าเกิดเปลี่ยนปีใครที่ชงก็จะพ้น ใครที่ไม่ชงก็เตรียมชง ฉลู มะแม จอ มะโรง 4 ปีนี้จะชง และตัวที่ชงแรงๆ คือ มะแม 100 เปอร์เซ็นต์ ฉลู 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจอกับมะโรง 25 25 เล็กๆ น้อยๆ ไม่ต้องไปสนใจ ท่านที่จะไปหาซินแซ ไปหาหมอดูว่า ปีนี้ผมจะเปลี่ยนดีไหม ปีนี้หนูจะเริ่มธุรกิจดีไหม เขาดูจากตรงนี้เป็นตัววัด ปีชง เดือนชง เริ่มอะไรไม่ได้ อยู่ตรงไหนกอดเก้าอี้เอาไว้ให้แน่นๆ"

"การเปลี่ยน แปลงในปีชงหรือเดือนชงนั้น อย่าลืมเดือนเกิดเราก็เป็นนักษัตร ถ้านักษัตรเราเป็นเดือนฉลู เราเกิดเดือนมกราคมหลังวันที่ 5 ปีหน้าปีฉลู เดือนเกิดเราเป็นฉลู เท่ากับเราชง ฉะนั้นเดือนเกิดเราชง เดือนเกิดคือการงานอาชีพ การเปลี่ยนแปลงยังไงก็ไม่ดี อยู่นิ่งๆ ดีที่สุด ปีไหนชง ใครมาชวนลงทุนทำอะไรบอกไปเลยว่าไม่ทำ แต่ละเดือนที่หมุนเวียนเข้ามาอย่างวันนี้วันที่ 22 มกราคม เรารู้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนฉลู ใครที่เกิดเดือนกรกฎาคมจะเกิดความวุ่นวายใจในเรื่องการงาน เพราะเดือนนี้ชงกับเดือนเกิด ใครมาชวนทำอะไรใหม่ๆ ในเดือนนี้ไม่ทำ นั่นคือหลัก ท่านใช้หลักพวกนี้ในการเลือกสรรหรือใช้บริหารงาน HR บวกกับสิ่งที่ท่านรู้ ท่านจะคัดคนได้ดีทีเดียว"

ทั้งหมดคือเคล็ดลับ ในการคัดเลือกคนที่ "อาจารย์ธวัชพงศ์" ใช้มาตลอด ท่านจึงเชื่อว่าหากนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำองค์กรนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกบุคลากร อนาคตขององค์กรย่อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งแน่นอน

นอกจากดีต่อหัวใจ Wine แดงมีประโยชน์อะไรอีก?

เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าการดื่มไวน์แดงคืนละหนึ่งถึงสองแก้ว สามารถลด cholesterol ชนิดเลว และเพิ่ม cholesterol ชนิดดี รวมถึงลดการเกาะตัวเป็นก้อนของเลือดในร่างกาย ทั้งหมดนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ  แต่จากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ยังพบคุณประโยชน์ของไวน์แดงเพิ่มอีกหลายๆ อย่าง  มาติดตามดูกันว่าไวน์แดงมีประโยชน์อะไรอีกบ้าง?


1. It Can Help Keep You Fit  ประชากรในวัยสูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรงอยู่แล้ว การดื่มไวน์แดงในปริมาณที่พอควรจะช่วยป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายซึ่ง ความเสื่อมนี้เป็นสาเหตุให้การเคลื่อนไหวร่างกายและการดูแลตนเองของผู้สูงวัยเป็นไปได้ยาก

2. It May Help Fight Alzheimer's. จากการทดสอบกับสัตว์ในห้องทดลอง พบว่าสาร polyphenol ซึ่งมีอยู่ในไวน์แดง สามารถยับยั้งการพัฒนาของโปรตีนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์  เรายังพบสาร polyphenol ในอาหารอีกหลายชนิดเช่นชา เมล็ดถั่ว  berries และ cocoa

3. It Boosts Heart-Healthy Omega 3 Levels.  การดื่มไวน์แดงในปริมาณพอควรช่วยเพิ่มระดับ omega-3 ในร่างกายของเรา จากการทดลองในยุโรปพบว่า omega-3 ซึ่งปกติจะพบมากในปลาทะเลและสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ มีมากในคนที่ดื่มไวน์แดง ซึ่งผลของมันอาจเกี่ยวข้องกับสาร polyphenol ด้วยเช่นกัน

4. It May Lower Lung Cancer Risk.  จากการสำรวจพบว่าการดื่มไวน์แดงในปริมาณที่พอควร ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอดในเพศชาย  จากข้อมูลของ California Men's Health Study พบว่าชายที่ดื่มไวน์แดงวันหนึ่งถึงสองแก้วมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็บปอดลดลงถึง 60%  แต่ไม่พบการลดลงของอัตราเสียงต่อโรคมะเร็งในผู้ดื่มแอลกอลฮอล์ประเภทอื่นๆ

ที่มา: http://www.newsweek.com/id/181242?from=rss

Friday, January 23, 2009

Face You Can Trust

นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Princeton ได้เปิดเผยผลการสำรวจ ว่าหน้าตาของคนเราแบบไหนที่พอเห็นครั้งแรกก็จะรู้สึกน่าเชื่อใจ และแบบไหนที่เกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจตั้งแต่เห็นหน้าเป็นครั้งแรก

จากการสำรวจพบว่าโครงสร้างของคิ้ว รูปหน้า คาง จมูก ล้วนมีผลให้สมองของเราตัดสินว่าบุคคลใดน่าเชื่อถือขนาดไหน ในทันทีที่เห็นหน้าเป็นครั้งแรกจากภาพใบหน้าคนด้านซ้ายคือคนที่ไม่น่าไว้วางใจ ส่วนภาพด้านขวาเป็นภาพของคนที่น่าไว้ใจครับ

Wednesday, January 21, 2009

วิธีเลือกน้ำมันปรุงอาหาร

นอกเหนือจากอาหารประเภทต้ม แกง ปิ้ง ย่าง หรือนึ่งแล้ว อีกหนึ่งในเมนูยอดฮิตคู่ปากคนไทยมาเนิ่นนานก็คืออาหารประเภทผัดและทอด โดยใช้ไขมันจากสัตว์และพืช


  ไขมันมีประโยชน์มากมายตั้งแต่ช่วยดูดซึมวิตามิน เอ ดี อี และ เค ซึ่งละลายได้ดีในไขมัน นอกจากนี้ไขมันในร่างกายของเรายังทำหน้าที่ปกป้อง อวัยวะภายใน จากการถูกกระแทก  แต่หากเราบริโภคน้ำมันมากเกินไปก็จะกลายเป็นโทษมหันต์ได้เช่นกัน

เราควรเลือกบริโภคน้ำมันพืชแทนไขมันจากสัตว์  เพราะน้ำมันพืชเกือบทุกประเภท (ยกเว้นน้ำมันปาล์ม และน้ำมันมะพร้าว) ประกอบด้วยไขมันไม่อิ่มตัวในสัดส่วนสูง ซี่งมีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลประเภท LDL (Low density lipoprotein colesterol) สามารถลดความเสี่ยงจากหลอดเลือดอุดตันและโรคหัวใจได้ ในขณะที่ไขมันจากพืชเช่น น้ำมันหมู ประกอบด้วยไขมันอิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่  หากร่างกายได้รับมากเกินไปจะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอล เกิดไขมันส่วนเกินสะสมในเส้นเลือด

หลักในการเลือกน้ำมันเพื่อปรุงอาหาร ยังต้องคำนึงถึงความร้อนในการปรุงอาหาร ซี่งจะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิจุดที่เกิดควัน (Smoke Point)

Smoke Point   มีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนสภาพของน้ำมัน เช่นทำให้น้ำมันมีความหนืดขึ้นกว่าเดิม หรือเปลี่ยนสีไปจากเดิม หรือเกิดฟอง และกลิ่นเหม็นหืน รวมทั้งอาจก่อให้เกิดสารพิษตกค้างซึ่งทำอันตรายกับร่างกายของเราได้

การปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงเช่นการทอดปลาทั้งตัว หมูหรือเนื้อชิ้นใหญ่ ควรใช้น้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูงเช่น น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วลิสง จะปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ทีเกิดจากการเสื่อมสภาพของน้ำมันหลังถูกความร้อน มากกว่าน้ำมันที่มีจุดเกิดควันต่ำกว่าเช่นน้ำมันมะกอก หรือน้ำมันงา

ส่วนอาหารประเภทใช้ความร้อนไม่สูงและใช้เวลาไม่นานมากในการปรุง สามารถเลือกใช้น้ำมันพืชได้ทุกประเภท ในเมื่อความร้อนมีผลโดยตรงกับการเปลี่ยนหรือเสื่อมสภาพของน้ำมัน เราจึงควรคำนึงถึงวิธีการทอด รวมทั้งสี กลิ่นของน้ำมันที่จะนำมาใช้ผัดหรือทอดอาหาร โดยใช้หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้
  • อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทอดอาหารควรอยู่ประมาณ 160-180 องศาเซลเซียส ไม่ควรใช้ไฟที่แรงเกินกว่านี้ เพราะความร้อนจะทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น
  • หากน้ำมันเปลี่ยนสภาพไป เช่นเหม็นหืน หรือเปลี่ยนสี ก็ไม่ควรนำกลับมาทอดซ้ำอีก เพราะอาจได้รับสารพิษตกค้างที่อยู่ในน้ำมันทอดซ้ำ
  • ควรเลือกน้ำมันที่มีฉลากผ่านการตรวจสอบของ อย. ไม่มีรอยแก้ไขหรือฉีกขาด และน้ำมันมีสีใส และไม่ขุ่น
นอกจากนี้ควรปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารไปเป็นแบบต้ม หรือนึ่งแทน พร้อมกับเพิ่มปริมาณผักและผไม้ให้มากขึ้นในทุกๆมื้อ ถ้าใครปฏิบัติตามนี้ รับรอบสุขภาพดีแน่นอน

จาก: ศูนย์ผู้บริโภค  CPF

Monday, January 19, 2009

อย. เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาคุ๊กกี้เพิ่มอึ๋ม

อันตราย! อย่าหลงเชื่อโฆษณาคุกกี้ผสมกวาวเครือทางเน็ต โอ้อวดสรรพคุณเพิ่มอึ๋มอย. เตือนผู้บริโภค อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ F Cup Cookie ที่มีส่วนผสมกวาวเครือผ่านโดยมีการโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอ้างสรรพคุณเพิ่มขนาดทรวงอก เพราะนอกจากเสียเงินจำนวนมากแล้ว แถมอาจได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงของการใช้กวาวเครือขาวโดยผิดวิธี เนื่องจากจะรบกวนระบบฮอร์โมนเพศ อีกทั้งเป็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย แสดงฉลากไม่ถูกต้อง และกวาวเครือเป็นพืชสมุนไพรควบคุมยังไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

นพ. นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า จากการตรวจพบการโฆษณาจำหน่ายคุกกี้ผสมกวาวเครืออย่างแพร่หลายผ่านทางอิน เทอร์เน็ต โดยอ้างสรรพคุณเพิ่มขนาดหน้าอกให้อวบอิ่มขึ้น เพียงทานวันละ 2 ชิ้น นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ห่วงความปลอดภัยของผู้บริโภค ได้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ พบว่า มีการจำหน่ายคุ้กกี้ผสมสารสกัดจากกวาวเครือ ชื่อผลิตภัณฑ์F Cup Cookie โดยผลิตภัณฑ์ F Cup Cookie เป็นคุกกี้ที่ระบุว่ามีส่วนประกอบของ Pueraria Mirifica powder ซึ่งเป็นชื่อของกวาวเครือขาว จะมีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงที่ค่อนข้างแรง หากรับประทานจะรบกวนระบบฮอร์โมนเพศได้ และผลข้างเคียงอาจทำให้เกิดการเจ็บเต้านม มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ปวดหรือเวียนศีรษะ คลื่นไส้
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอขายอาหารอีกหลายรายการ เช่น F-Cup cake , F-cup tea , และ F-cup coffee เป็นต้น ซึ่งระบุว่ามีส่วนผสมสารจากกวาวเครือเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่มีการขออนุญาตนำเข้ากับ อย. เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคแต่อย่างใด ซึ่งในกรณีของผู้นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและหากจำหน่ายอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า อย. ยังไม่เคยอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าคุกกี้ดังกล่าว และจะได้ติดตามเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้จำหน่ายและผู้โฆษณาผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอเตือนมายังคุณผู้หญิงอย่าได้ซื้อผลิตภัณฑ์ F Cup Cookie และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อ้างว่ามีส่วนผสมสารจากกวาวเครือมาบริโภคเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกาย และหากผู้บริโภคพบเห็นการจำหน่ายและโฆษณาผลิตภัณฑ์คุกกี้ดังกล่าว และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ที่คาดว่าจะผิดกฎหมาย โปรดแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556

ที่มา: อย.

How To Fold A Normal Shirt: พับเสื้อเชิ้ตแขนยาวให้ถูกวิธี

เมื่อหลายเดือนก่อน ผมนำวิธีพับเสื้อยืดคอกลมมาฝากพวกเราไปแล้ว  วันนี้ขอนำวิธีพับเสื้อเชิ้ตแขนยาว อย่างถูกวิธีมาฝากครับ  วิธีนี้สามารถใช้กับเสื้อเชิ้ตแขนสั้นได้เช่นเดียวกันครับ
Fast Folding:How To Fold A Shirt

Saturday, January 17, 2009

ทำความสะอาดและกำจัดกลิ่นใน Microwave ด้วยมะนาว

วันนี้มีวิธีการทำความสะอาดคราบอาหารที่แห้งกรังติดอยู่ภายใน Microwave อย่างง่ายๆ ด้วยมะนาวผลเดียว นอกจากช่วยให้คราบอาหารหลุดออกอย่างง่ายดายแล้ว ยังกำจัดกลิ่นใน Microwave ได้อย่างชะงัดอีกด้วยAppliances:How To Clean Your Microwave With A Lemon

Thursday, January 15, 2009

Ban Foie Gras - Why?

ขณะนี้ที่ สหรัฐอเมริกา ได้มีการรณรงค์ให้มีการบอยคอตเลิกรับประทานตับห่านบด (Foie gras) กันอย่างกว้างขวาง และที่ San Diego City Council ได้มีการลงมติ boycott ตับห่านบดอย่างเป็นเอกฉันท์


หลายคนคงสงสัยว่าทำไม่ถึงมีการรณรงค์เรื่องนี้ขึ้นมา ทั้งที่ตับห่านบด (Foie gras) เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในความอร่อย สาเหตุก็เพราะวิธีการเลี้ยงห่านเพื่อให้ได้ตับของมันมาทำ ตับบด (Foie gras) เป็นวิธีการที่ทรมานสัตว์มาก ผู้เลี้ยงจะใช้ท่อโลหะใส่เข้าไปในคอของห่านที่ยังมีขนาดเล็ก และป้อนข้าวโพดบดหนักเกือบ 2 กิโลให้มันทุกๆ วัน เป็นเวลาประมาณ 2 - 3 อาทิตย์ จนห่านมีขนาดอ้วนจนเดินแทบไม่ได้ และในที่สุดก็เสียชีวิตลง อาหารที่ห่านได้รับในแต่ละวันถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ กับคนที่น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ก็จะรับอาหารหนักถึง 20 กิโลกรัมต่อวัน

การบังคับให้ห่านได้รับอาหารทางท่อโลหะปริมาณมาก จะทำให้ตับของมันมีขนาดโตกว่าขนาดปกติถึง 10 เท่า The Animal Protection & Rescue League ได้ทำการรณรงค์ไม่ให้มีการเลี้ยงห่านเพื่อนำมาผลิตตับห่านบดใน California รวมถึง ban การจำหน่าย ตับห่านบดใน California ซึ่งจะมีผลในปี 2012 และขณะนี้ได้มีการรณรงค์ไปทั่วประเทศ (ในสหรัฐมีผู้ผลิตตับห่านบด 3 ราย ส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะอยู่ในทวีปยุโรป เช่นฝรังเศส)

Clip ด้านล่างเป็นวิธีการเลี้ยงห่านเพื่อให้ได้ตับขนาดใหญ่ ดูแล้วขนลุกเลยครับ ก็เลยไม่แปลกใจที่มีการรณรงค์ครั้งนี้

ที่มา: http://www.banfoiegras.org/page.php?module=home

Wednesday, January 14, 2009

Eating chocolate at night can potentially keep you awake.

คนส่วนใหญ่จะชอบรับประทาน Chocolate  แต่น้อยคนจะคิดว่า Chocolate จะมีผลให้เกิดอาการนอนไม่หลับ สาเหตุที่ Chocolate ทำให้เรานอนไม่หลับเป็นเพราะใน Chocolate จะมี caffeine เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย  มากน้อยแตกต่างกันไปตามประเภทของ ChocolateMilk Chocoate ขนาด 1.5 ออนซ์มี caffeine อยู่ประมาณ 9 มิลลิกรัม หรือเท่ากับ เราดื่มกาแฟแบบ decaffeine 3 ถ้วย 
Dark Chocolate มี caffeine อยู่ 30 มิลลิกรัม  เท่ากับชาสำเร็จรูป 1 ถ้วย แต่น้อยกว่าชาชงที่มี caffeine 40 มิลลิกรัม ต่อถ้วย

ผู้ที่นิยมรับประทาน Dark Chocolate จึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทาน Dark Chocolate ก่อนนอนเพราะอาจมีผลให้เกิดนอนไม่หลับได้

นอกจากนี้ใน Chcolate ยังมีสารที่เรียกว่า theobromine ซึ่งมีผลให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น และส่งผลให้นอนไม่หลับ (แมวและสุนัข ย่อยสลาย theobromine ได้ช้า ทำให้ chocolate อาจทำอันตรายแมวและสุนัขได้)

The National Sleep Foundation แนะนำว่าไม่ควรบริโภค Chocolate ก่อนนอน (รวมทั้ง กาแฟ ชา และน้ำอัดลม)  อย่างไรก็ตาม White Cholate ไม่มีส่วนประกอบของสาร theobromine และมี caffeine อยู่เพียงเล็กน้อย

source: http://www.nytimes.com/2009/01/13/health/13real.html

Monday, January 12, 2009

อย. พบเครื่องสำอาง 13 รายการสาเหตุทำให้หน้าพัง

อย. เผยตรวจวิเคราะห์พบเครื่องสำอาง 13 รายการ ผสมสารห้ามใช้ทั้งไฮโดรควิโนน กรดเรทิโรอิกและสารประกอบของปรอท สาเหตุทำให้หน้าพัง เตือนคุณผู้หญิงอย่าซื้อเครื่องสำอางมาใช้เพียงเพราะหลงเชื่อคำโฆษณา ย้ำ! หากร้านค้านำเครื่องสำอางผิดกฎหมายมาจำหน่ายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้ม งวด

ภญ.วีรวรรณ แตงแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ที่เป็นอันตราย ให้ประชาชนทราบเป็นระยะ นั้น ล่าสุดปรากฏผลการตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางที่เก็บจากร้านเครื่องสำอางใน เขตกรุงเทพฯ ได้แก่ ร้านสวย ตั้งอยู่เลขที่ 40/71ซอยเจ๊เล้งใหม่ แขวงสีกัน เขตดอนเมืองกรุงเทพฯ พบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ดังนี้

1. ไคลี่ครีมกลางคืน (KAILI NIGHTCREAM) ผลิตโดย บริษัท ไคลี่ เลิฟลี่คอสเมทิค จำกัด ประเทศจีน นำเข้าโดย บริษัท ไจโอนูโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด วันที่ผลิต 2007/06/08 ตรวจพบไฮโดรควิโนน

2. D'Jeanne PARIS ExtraPeeling Beauty Cream ไม่ระบุผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เลขที่ผลิตและวันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและกรด
เรทิโนอิก

3. AQUA GOLD EXTRA BRIGHTENING CREAM (ครีมรักษาฝ้า สูตรพิเศษ) ผลิตและ
จำหน่ายโดย DNA BEAUTY CO.,LTD. เลขที่ 34 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

4. Kavias Brilliant White/USA (ครีมทาผิว) ผลิตโดย Konvas (USA) Co., Ltd. จำหน่ายโดย K-live Trading Co., Ltd. เลขที่ 59/157 ม.3 บางพูดปากเกร็ด นนทบุรี ไม่ระบุเลขที่ผลิต/วันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิกครีม
ทาผิว) ผลิตโดย Konvas (USA) Co., Ltd. จำหน่ายโดย K-live Trading Co., Ltd. เลขที่ 59/157 ม.3 บางพูดปากเกร็ด นนทบุรี ไม่ระบุเลขที่ผลิต/วันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก) ผลิตโดย Konvas (USA) Co., Ltd. จำหน่ายโดย K-live Trading Co., Ltd. เลขที่ 59/157 ม.3 บางพูดปากเกร็ด นนทบุรี ไม่ระบุเลขที่ผลิต/วันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก/วันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก

5. บาชิครีมกลางวัน(BASCHI DAY CREAM) ผลิตโดย บริษัท ห้วยโจเขื่อนเอิน คอสเมทิค จำกัด (ประเทศจีน) นำเข้าโดยบริษัท ไจโอ นูโอ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 302/20 ลาดพร้าว 71 เขตวังทองหลางกทม.10320 ไม่ระบุเลขที่ผลิต/วันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบของปรอท

6. BASCHI PEARL ACTIVECREAM ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบของปรอท

7. YANKO Fade-outCream Day Cream (YK-868) กล่องกระดาษสีชมพู ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบของปรอท

8. YANKO Fade-out Cream Day Cream (YK-868) กล่องกระดาษสีครีม-ทองกล่องกระดาษสีชมพู /วันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก 5. บาชิครีมกลางวัน(BASCHI DAY CREAM) ผลิตโดย บริษัท ห้วยโจเขื่อนเอิน คอสเมทิค จำกัด (ประเทศจีน) นำเข้าโดยบริษัท ไจโอ นูโอ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 302/20 ลาดพร้าว 71 เขตวังทองหลางกทม.10320 ไม่ระบุเลขที่ผลิต/วันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบของปรอท

9. YANKO Whitening CreamNight Cream (YK-883) กล่องกระดาษสีน้ำเงิน ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบกรดเรทิโนอิกกล่องกระดาษสีน้ำเงิน ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบกรดเรทิโนอิก
10. YANKO Whitening Cream Night Cream (YK-883) กล่องกระดาษสีเขียว-ทอง ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิตกล่องกระดาษสีเขียว-ทอง ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต

และวันที่ผลิต ตรวจพบกรดเรทิโนอิก นอกจากนี้ยังตรวจพบเครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้ที่ร้านขายเครื่องสำอางไม่มี ชื่อ ตั้งอยู่ในห้างอิมพีเรียล สาขาสำโรง เลขที่ 999 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการได้แก่

11. ครีมหมอหญิง ขาว สวย ใส ผลิตโดย บริษัท ไมลอท์ แลบบอราทริส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 54นอกจากนี้ยังตรวจพบเครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้ที่ร้านขายเครื่องสำอางไม่มี ชื่อ ตั้งอยู่ในห้างอิมพีเรียล สาขาสำโรง เลขที่ 999 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการได้แก่ ของปรอท

12. EED'S ครีมไข่มุก หน้าสวย ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและ

13. EED'S ครีมแก้ฝ้า จุดด่างดำ ไม่ระบุผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เลขที่ผลิตและวันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบของปรอท.9 ถ.เทพารักษ์ บางปลา บางพลี จ.สมุทรปราการ ไม่ระบุเลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบของปรอท 12. EED'S ครีไข่มุก หน้าสวย ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและ

13. EED'S ครีมแก้ฝ้า จุดด่างดำ ไม่ระบุผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เลขที่ผลิตและวันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบ
ของปรอท

12. EED'S ครีมไข่มุก หน้าสวย ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนน
และ
13. EED'S ครีมแก้ฝ้า จุดด่างดำ ไม่ระบุผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เลขที่ผลิตและวันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบ
ของปรอท

สำหรับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปรอท จะทำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท และทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผสมไฮโดรควิโนน ทำให้ระคายเคืองเกิดจุดด่างขาวที่หน้า ผิวหน้าดำ เป็นฝ้าถาวร รักษาไม่หาย และผลิตภัณฑ์ที่ผสมกรดเรทิโนอิก ทำให้หน้าแดงแสบร้อนรุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ทั้งนี้ เครื่องสำอางดังกล่าวเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า และผู้ขาย มีความผิดจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเนื่องจากที่ฉลากของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้แจ้งแหล่งผลิตที่มิใช่ ความจริง จึงจัดเป็นเครื่องสำอางปลอมอีกด้วย ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น จึงขอให้ร้านค้าซื้อเครื่องสำอางมาจำหน่ายจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน และขออย่าได้นำเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายดังกล่าวมาจำหน่ายเด็ดขาดโดยผู้ขาย จะต้องมีความผิดเช่นเดียวกับผู้ผลิต หากผู้ขายรู้ต้นตอแหล่งผลิตให้แจ้งทางราชการทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการกวาดล้างเครื่องสำอางอันตรายให้หมดไปจากท้องตลาด

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ อย. มีมาตรการเชิงรุกในการควบคุมสารเคมีที่เป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางเพื่อ แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้อาจมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วยโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่ใช้สารเคมีเหล่านี้ และวางมาตรการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้มีโอกาสที่จะนำมาลักลอบผสมในเครื่อง สำอาง สำหรับรายชื่อเครื่องสำอางมีสารห้ามใช้ที่ อย.เคยประกาศไปทั้งหมด ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่อ พร้อมดูภาพได้ที่ขณะนี้ อย. มีมาตรการเชิงรุกในการควบคุมสารเคมีที่เป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางเพื่อ แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้อาจมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วยโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่ใช้สารเคมีเหล่านี้ และวางมาตรการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้มีโอกาสที่จะนำมาลักลอบผสมในเครื่อง สำอาง สำหรับรายชื่อ
เครื่องสำอางมีสารห้ามใช้ที่ อย.เคยประกาศไปทั้งหมด ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่อ พร้อมดูภาพได้ที่.เคยประกาศไปทั้งหมด ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่อ พร้อมดูภาพได้ที่www.fda.moph.go.th

ที่มา: http://www.fda.moph.go.th/

Sunday, January 11, 2009

Divorce Man Wants Kidney Back From His Wife

เรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้เองที่ Long Island, New York, สหรัฐอเมริกา  เมือสามีที่ถูกภรรยาฟ้องหย่า เรียกร้องขอไตที่ตนเองบริจาคให้ภรรยาเมื่อปี 2001 คืนจากภรรยาที่กำลังอยู่ระหว่างการหย่าร้าง

Dr Richard Batista และ Dawnell แต่งงานกันเมื่อปี 1990   ในระหว่างอยู่กินด้วยกันทั้งคู่มีบุตร 3 คน ในปี 2001  Dr. Richard Balista ได้บริจาคไตข้างหนึ่งให้กับภรรยา  แต่พอถึงปี 2005 Dawnell ได้ฟ้องหย่าสามี ซึ่งจนขณะนี้ยังตกลงหาข้อยุติกันไม่ได้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม Dr Richard Batista ได้เปิดแถลงต่อนักข่าวว่าจำเป็นต้องเปิดเผยเรื่องราวต่อสาธารณะ เนื่องจากภรรยาไม่ยินยอมให้เขาพบกับลูกๆ เกินจากเวลาที่ศาลอนุญาต ทำให้เขาได้รับความเจ็บปวดจากการกระทำของภรรยาที่เขารักและยอมสละอวัยวะสำคัญในร่างกายเพื่อช่วยชีวิตของเธอ ก็เลยตัดสินใจเรียกร้องขอไตของเขาคืนจากภรรยาที่กำลังอยู่ระหว่างการหย่าขาดจากกัน  หรือไม่เช่นนั้นภรรยาของเขาก็ต้องจ่ายเงินค่าไตของเขาเป็นเงิน 1.5 ล้านเหรียญ (50 ล้านบาท)

ทางฝ่ายทนายของ Dawnell บอกว่าความจริงไม่ได้เป็นไปตามที่ Dr. Richard Batista แถลงและจะแสดงหลักฐานทั้งหมดให้ผู้พิพากษาภายใน 2-3 วันนี้

ชีวิตสมรสเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่บางครั้งก็ยากแก่การทำความเข้าใจจริงๆ  ยามที่ความรักกำลังหวานชื่น แม้แต่ชีวิตก็ยินดีที่จะเสียสละให้กับคู่ชีวิต  แต่เมื่อหมดรักกัน เรื่องที่ไม่คิดว่าจะเป็นคดีก็กลายเป็นคดีขึ้นมาได้ 

ที่มา: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7818751.stm

Saturday, January 10, 2009

How To Thread Shoe Laces - ผูกเชือกรองเท้าหลายๆ แบบ

ผมตั้งใจว่าจะค่อยๆ ทยอยนำ clip แนะนำวิธีแต่งกาย มาให้พวกเราชมกันให้ครบทุกๆ อย่าง  หลังจากที่นำ clip การผูก Necktie มาให้ชมไปแล้ว วันนี้ก็ขอนำวิธีการผูกเชือกรองเท้ามาให้ชมกันอีก 2 แบบ คือ Crisscross Method  และ  Top Loop Method


Style For Men:How To Thread A Shoe Lace Using The Crisscross Method Or Top Loop Method

Wednesday, January 7, 2009

Junk Food - อาหารขยะ

เมื่อเอ่ยถึง Junk Food หรืออาหารขยะ แทบทุกคนจะนึกถึงภาพของอาหารจานด่วนขึ้่นมาก่อน โดยเฉพาะอาหารฝรั่งจานด่วนที่เรียกกันติดปากว่า Fast Food ซึ่งกระหน่ำเข้ามาทำตลาดขายดิบขายดี ไม่เฉพาะแต่ในบ้านเราแต่ยังระบาดไปทั่วโลก  แต่น้อยคนนักที่จะรู้ถึงข้อเท็จจริงของอาหารเหล่านี้ ว่าทำไม่ถึงเป็นอาหารขยะไปได้ ทั้งที่ราคาก็ออกจะแพง

เริ่มที่สารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตกันก่อน ถ้าแป้งที่เรารับประทานลงไปเป็นแป้งขัดขาว หรือผ่านกระบวนการขัดฟอก ย่อมทำให้วิตามินหล่นหายไปตั้งแต่ยังไม่ถึุงปากของเราแล้ว เช่นเดี่ยวกับมันฝรั่งทอด ขนมหวาน และน้ำอัดลม หรือแม้แต่น้ำผลไม้ที่ผสมน้ำเชื่อมเข้าไปก็เป็นอาหารขยะ ทั้งสิ้น

ว่ากันต่อที่อาหารจำพวกไขมันอิ่มตัวสูงๆ เช่นเนยแข็ง ครีม เนื้อวัว ไก่ติดหนัง แน่นอนว่าเต็มไปด้วยคอเลสเตอรอลแอบแฝงอยู่ด้วย คอเลสเตอรอลทำอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ร้ายกว่านั้นอาหารทอดแต่ละชนิด เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแม่ค้าทอดอาหารแล้วใช้น้ำมันซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือไม่ อาจมีสารปนเปื้อนเช่นตะกั่ว ปรอท ปะปนซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในน้ำมัน หากสะสมในปริมาณมากๆ เข้า อาจะได้ของแถมที่ไม่พึงประสงค์ นั่นก็คือโรคมะเร็งนั่นเอง

ไม่เพียงอาหารจานด่วนของฝรั่งเท่านั้นที่เป็นอาหารขยะ หากเรารับประทานอาหารไทยแต่กลับรับประทานผิดวิธี ผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นผลร้ายต่อร่างกายเราไม่แพ้กัน  ตัวอย่างเช่น หากเรารับประทานมือเช้าด้วยข้าวขาหมู ตามด้วยของหวานใส่กะทิเยอะๆ น้ำผลไม้ปั่นผสมน้ำเชื่อมหวานเจี๊ยบได้ใจ  มือกลางวันรับประทานไก่ทอดชิ้นโต พร้อมแกงกะทิและขนมหวาน พอถึงมือเย็นมีเท่าไหร่ใส่ลงท้องทั้งหมด ไม่ต้องยั้งเพราะมีเวลารับประทานอย่างเต็มที่ ไม่ต้องรีบร้อน พฤติกรรมเช่นนี้ย่อมส่งผลร้ายต่อเราเข้าข่ายเดียวกับอาหารขยะ

ซ้ำร้ายถ้าหากเจาะจงเลือกรับประทานเฉพาะโปรตีนจากหมู เนื้อ ไก่ ซ้ำไปซ้ำมาโดยละเลยโปรตีนจากเนื้อปลาและโปรตีนจากพืชเช่นถั่วเหลือง ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน ซ้ำยังให้สารโปรตีนที่มีคุณประโยชน์มากกว่า เท่านี้ก็เท่ากับครบสูตรอาหารขยะที่จะส่งผลรั้ายต่อสุขภาพร่างกายของเราเช่นกัน

ฉะนั้น ลองหันมาเลือกรับประทานผักและผลไม้ โดยให้มีอยู่ในเมนูของอาหารทุกมื้อ ลดจำนวนแป้งและน้ำตาลลงและหลีกให้ไกลจากของทอด  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยรับประทานแค่พออิ่ม แต่ต้องได้รับประทานตรงเวลาทุกมื้อ ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ ให้ได้วันละอย่างน้อย 8 แก้ว

แค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอาหารขยะ ย่อมไม่มีอะไรดีแน่นอน  ฉะนั้น หากยังรักสุขภาพ รักตัวเอง หลีกให้ไกลจากอาหารขยะทุกรูปแบบเสียตั้งแต่วันนี้

ที่มา: ศูนย์ผู้บริโภค CPF

ธรรมะอารมณ์ดีจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโตฟังธรรมะแล้วจะทำให้ไม่โง่  แต่ถ้าฟังโปเตโต้ ถึงมีรักแท้แต่ก็ดูแลไม่ได้
ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ตาใสแจ่ม  แต่ถ้าฟังบอดี้สแลมมักจะโทษว่าความรักทำให้คนตาบอด
ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ไม่เพ้อเจ้อ  แต่ถ้าฟังพีซเมกเกอร์จะละเมอถึงแต่เรื่องบนเตียง
ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ปากเราติดดิสก์เบรก แต่ถ้าฟังเบิร์ด-เสกถึงอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ใจเราไม่ชอกช้ำ แต่ถ้าฟังไอน้ำแล้วจะชอกช้ำเพราะรักคนมีเจ้าของ
ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ไม่งมงายในความเชื่อและศรัทธา แต่ถ้าฟังทาทามักจะพูดว่าไอบีลีฟๆ
ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ไม่แรด แต่ถ้าฟังบิ๊กแอสมักจะเล่นของสูง
ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ไม่หยิ่งยโส แต่ถ้าฟังติ๊กชีโร่ จะโอหังว่า รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ดีที่ใจ มิใช่แค่เพียงหน้าตา แต่ถ้าฟังปนัดดาก็จะรู้เพียงว่า ขอเป็นคนเลวที่รักเธอ
ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ใจไม่สั่นคลอน แต่ถ้าฟังพรศักดิ์ ส่องแสงจะเปลืองแรง เพราะมีเมียเด็กต้องหมั่นตรวจเช็คว่าใครโทร.มา
ฟังธรรมะแล้วจะทำให้สอบผ่านทุกๆ ปีแต่ถ้าฟัง แอน สุขาวดี มักจะติด ร.วิชาลืม

หนึ่งในธรรมะอารมณ์ดีจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

ที่มา: D Life ฉบับที่ 79 วันที่ 5 มกราคม 2552

Tuesday, January 6, 2009

Clean A Toilet With Coke

การทำความสะอาดห้องน้ำเป็นงานในบ้านอันดับท้ายๆ ที่เราอยากจะทำ  โดยเฉพาะการทำความสะอาดคราบที่ติดอยู่ ตามชักโครกหรือตามร่องกระเบื้องเคลือบ  ซึ่งมักจะต้องพึ่้งน้ำยาขัดห้องน้ำช่วยทุนแรงให้

วันนี้มีวิธีพิเศษมาฝากพวกเราที่เกิดความจำเป็นต้อง ทำความสะอาดห้องน้ำในเวลาที่ไม่น้ำยาขัดห้องน้ำ
โดยอาศัยเครื่องดื่มที่เรามีติดบ้านอยู่เช่น Coke, Pepsi, โซดา หรือ น้ำอัดลมทุกชนิดที่มีการอัดก๊าซ
เนื่องจากเครื่องดื่มประเภทนี้่มี Carbonic Acid เป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะทำปฎิกิริยากับคราบที่ติดอยู่ทำให้ ทำความสะอาดได้ง่ายอย่าลืมล้างน้ำหลังความสะอาดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะน้ำตาลที่อยู่ในเครื่องดื่มเหล่านี้เป็นอาหารโปรดของแบคทีเรีย!


Bathroom Cleaning:How To Clean Your Toilet With Coke

Monday, January 5, 2009

What Does Your Belly Button Say About You?

อวัยวะที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของร่างกายเรา ก็คือสะดือนั่นเอง หลังจากคลอดจากท้องของแม่แล้ว  ก็นึกไม่ออกว่าสะดือใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้่าง  แต่ที่รู้วันนี้ก็คือสะดือใช้ทายนิสัยของเราได้  ถ้าสนใจก็ click ไปที่: http://www.blogthings.com/whatdoesyourbellybuttonsayaboutyouquiz/  ตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะสะดือของเรา เพียงไม่กี่ข้อ  แล้วอ่านคำทำนายนิสัยของเราได้ทันที  แม่นพอสมควรถ้าตอบตามความจริงครับYou Are TrustedYou are down to earth, humble, and honest. You are likely to be in excellent mental and physical health.It's likely that you will have two or three children. You can conceive pretty easily.You are not easily moved. You are very stoic and not though of as an emotional person.You are very detail oriented and tidy. Some may even call you obsessive.You are quite conservative. You are neither a flirter or a flaunter.

Sunday, January 4, 2009

How To Tie The 'Oriental' Knot Tie

การผูก Necktie มีอยู่หลายวิธี  ก่อนหน้านี้ผมเคยนำ clip รวบรวมวิธีผูก necktie มาให้พวกเราชมกันไปแล้วใน post เรื่อง สารพัดวิธีการผูกไทให้ดูดี    แต่ยังขาดไปอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า Oriental Knot

Oriental Knot เป็นวิธีึการผูกไทที่ได้รับความนิยมมากสำหรับคนเอเซียอย่างพวกเรา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี   Oriental Knot เป็นการผูกไทที่ไม่ซับซ้อนใช้เวลาน้อยที่สุด  และง่ายที่สุด  เวลามองจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสมดุลย์นัก  แต่ถ้าผูกจนชินมือก็จะดีขี้นครับ  ชม clip วิธีการผูกไทแบบ Oriental Knot กันครับThursday, January 1, 2009

It's All About Ages - วันเวลาไม่เคยคอยใคร

ช่วงระยะเวลา 10 -20 ปี ที่ผ่านไปสามารถเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาคนบางคนไปอย่างไม่น่าเชื่อ  คงเหมือนกับคำโบราณที่ว่าสังขารนั้นไม่เที่ยงนั่นเอง

มีภาพดาราภาพยนตร์และ นักร้องชื่อดังในอดีตเปรียบกับปัจจุบันมาฝากให้ปลง เอ๊ยให้ชมกันครับ

1.  Farrah Fawcett  เธอคือดารานำใน Series ดังทางช่อง 3  เรื่อง นางฟ้าชาลี เมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อน  ทรงผมของเธอเคยเป็นกระแสไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย  ยุคนั้นสาวๆ จะนิยมทรงผมแบบที่เราเห็นในภาพซึ่งเรียกกันว่า ผมทรงฟาร่า  ผ่านไปประมาณ 30 ปี เธอเปลี่ยนไปมากครับ (รูปด้านขวา)
2. Arnold Schwarzenegger  พระเอกชื่อดังจาก The Terminator ดั้งเดิมเขาเป็นชาวออสเตรีย เคยได้รับตำแหน่ง Mr. Olympia จากการเพาะกาย  ก่อนหันมาแสดงภาพยนตร์แนว Action  และประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดจาก The Terminator ปัจจุบันเลิกอาชีพการแสดง และได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย  ภาพที่เป็นเป็นภาพในวัยหนุ่มและภาพในยุคปัจจุบัน
3.Pierce Brosnan   ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ปีเขารับบทบาท ที่รับประกันชืื้่อเสียงในวงการแสดงได้ว่าดังแน่นอน ก็คือ James Bond นั่นเอง  ภาพซ้ายมือเป็นภาพจากภาพยนตร์ James Bond ส่วนภาพขวามือเป็นภาพปัจจุบัน
4.  Rod Stewart  นักร้องระดับตำนานคนหนึ่งในวงการเพลง เจ้าของฉายาแหบเสน่ห์(ตัวจริง) เขาเป็นเจ้าของเพลงดังเช่น Sailing, Young Turks, I don't want to talk about it, Have I told you lately และอีกนับไม่ถ้วนที่เป็นที่คุ้นเคยกันดีในหมู่นักฟังเพลงฝรั่ง  ภาพซ้ายมือเป็นภาพในอดีต ส่วนขวามือเป็นภาพในปัจจุบันครับ