อย. พบเครื่องสำอาง 13 รายการสาเหตุทำให้หน้าพัง

อย. เผยตรวจวิเคราะห์พบเครื่องสำอาง 13 รายการ ผสมสารห้ามใช้ทั้งไฮโดรควิโนน กรดเรทิโรอิกและสารประกอบของปรอท สาเหตุทำให้หน้าพัง เตือนคุณผู้หญิงอย่าซื้อเครื่องสำอางมาใช้เพียงเพราะหลงเชื่อคำโฆษณา ย้ำ! หากร้านค้านำเครื่องสำอางผิดกฎหมายมาจำหน่ายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้ม งวด

ภญ.วีรวรรณ แตงแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ที่เป็นอันตราย ให้ประชาชนทราบเป็นระยะ นั้น ล่าสุดปรากฏผลการตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางที่เก็บจากร้านเครื่องสำอางใน เขตกรุงเทพฯ ได้แก่ ร้านสวย ตั้งอยู่เลขที่ 40/71ซอยเจ๊เล้งใหม่ แขวงสีกัน เขตดอนเมืองกรุงเทพฯ พบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ดังนี้

1. ไคลี่ครีมกลางคืน (KAILI NIGHTCREAM) ผลิตโดย บริษัท ไคลี่ เลิฟลี่คอสเมทิค จำกัด ประเทศจีน นำเข้าโดย บริษัท ไจโอนูโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด วันที่ผลิต 2007/06/08 ตรวจพบไฮโดรควิโนน

2. D'Jeanne PARIS ExtraPeeling Beauty Cream ไม่ระบุผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เลขที่ผลิตและวันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและกรด
เรทิโนอิก

3. AQUA GOLD EXTRA BRIGHTENING CREAM (ครีมรักษาฝ้า สูตรพิเศษ) ผลิตและ
จำหน่ายโดย DNA BEAUTY CO.,LTD. เลขที่ 34 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

4. Kavias Brilliant White/USA (ครีมทาผิว) ผลิตโดย Konvas (USA) Co., Ltd. จำหน่ายโดย K-live Trading Co., Ltd. เลขที่ 59/157 ม.3 บางพูดปากเกร็ด นนทบุรี ไม่ระบุเลขที่ผลิต/วันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิกครีม
ทาผิว) ผลิตโดย Konvas (USA) Co., Ltd. จำหน่ายโดย K-live Trading Co., Ltd. เลขที่ 59/157 ม.3 บางพูดปากเกร็ด นนทบุรี ไม่ระบุเลขที่ผลิต/วันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก) ผลิตโดย Konvas (USA) Co., Ltd. จำหน่ายโดย K-live Trading Co., Ltd. เลขที่ 59/157 ม.3 บางพูดปากเกร็ด นนทบุรี ไม่ระบุเลขที่ผลิต/วันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก/วันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก

5. บาชิครีมกลางวัน(BASCHI DAY CREAM) ผลิตโดย บริษัท ห้วยโจเขื่อนเอิน คอสเมทิค จำกัด (ประเทศจีน) นำเข้าโดยบริษัท ไจโอ นูโอ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 302/20 ลาดพร้าว 71 เขตวังทองหลางกทม.10320 ไม่ระบุเลขที่ผลิต/วันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบของปรอท

6. BASCHI PEARL ACTIVECREAM ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบของปรอท

7. YANKO Fade-outCream Day Cream (YK-868) กล่องกระดาษสีชมพู ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบของปรอท

8. YANKO Fade-out Cream Day Cream (YK-868) กล่องกระดาษสีครีม-ทองกล่องกระดาษสีชมพู /วันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก 5. บาชิครีมกลางวัน(BASCHI DAY CREAM) ผลิตโดย บริษัท ห้วยโจเขื่อนเอิน คอสเมทิค จำกัด (ประเทศจีน) นำเข้าโดยบริษัท ไจโอ นูโอ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 302/20 ลาดพร้าว 71 เขตวังทองหลางกทม.10320 ไม่ระบุเลขที่ผลิต/วันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบของปรอท

9. YANKO Whitening CreamNight Cream (YK-883) กล่องกระดาษสีน้ำเงิน ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบกรดเรทิโนอิกกล่องกระดาษสีน้ำเงิน ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบกรดเรทิโนอิก
10. YANKO Whitening Cream Night Cream (YK-883) กล่องกระดาษสีเขียว-ทอง ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิตกล่องกระดาษสีเขียว-ทอง ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต

และวันที่ผลิต ตรวจพบกรดเรทิโนอิก นอกจากนี้ยังตรวจพบเครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้ที่ร้านขายเครื่องสำอางไม่มี ชื่อ ตั้งอยู่ในห้างอิมพีเรียล สาขาสำโรง เลขที่ 999 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการได้แก่

11. ครีมหมอหญิง ขาว สวย ใส ผลิตโดย บริษัท ไมลอท์ แลบบอราทริส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 54นอกจากนี้ยังตรวจพบเครื่องสำอางผสมสารห้ามใช้ที่ร้านขายเครื่องสำอางไม่มี ชื่อ ตั้งอยู่ในห้างอิมพีเรียล สาขาสำโรง เลขที่ 999 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการได้แก่ ของปรอท

12. EED'S ครีมไข่มุก หน้าสวย ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและ

13. EED'S ครีมแก้ฝ้า จุดด่างดำ ไม่ระบุผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เลขที่ผลิตและวันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบของปรอท.9 ถ.เทพารักษ์ บางปลา บางพลี จ.สมุทรปราการ ไม่ระบุเลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบของปรอท 12. EED'S ครีไข่มุก หน้าสวย ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนนและ

13. EED'S ครีมแก้ฝ้า จุดด่างดำ ไม่ระบุผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เลขที่ผลิตและวันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบ
ของปรอท

12. EED'S ครีมไข่มุก หน้าสวย ไม่ระบุผู้ผลิต เลขที่ผลิต และวันที่ผลิต ตรวจพบไฮโดรควิโนน
และ
13. EED'S ครีมแก้ฝ้า จุดด่างดำ ไม่ระบุผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เลขที่ผลิตและวันที่ผลิต ตรวจพบสารประกอบ
ของปรอท

สำหรับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปรอท จะทำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลง เกิดพิษสะสมของสารปรอท และทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผสมไฮโดรควิโนน ทำให้ระคายเคืองเกิดจุดด่างขาวที่หน้า ผิวหน้าดำ เป็นฝ้าถาวร รักษาไม่หาย และผลิตภัณฑ์ที่ผสมกรดเรทิโนอิก ทำให้หน้าแดงแสบร้อนรุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ทั้งนี้ เครื่องสำอางดังกล่าวเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า และผู้ขาย มีความผิดจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเนื่องจากที่ฉลากของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้แจ้งแหล่งผลิตที่มิใช่ ความจริง จึงจัดเป็นเครื่องสำอางปลอมอีกด้วย ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น จึงขอให้ร้านค้าซื้อเครื่องสำอางมาจำหน่ายจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน และขออย่าได้นำเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายดังกล่าวมาจำหน่ายเด็ดขาดโดยผู้ขาย จะต้องมีความผิดเช่นเดียวกับผู้ผลิต หากผู้ขายรู้ต้นตอแหล่งผลิตให้แจ้งทางราชการทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการกวาดล้างเครื่องสำอางอันตรายให้หมดไปจากท้องตลาด

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ อย. มีมาตรการเชิงรุกในการควบคุมสารเคมีที่เป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางเพื่อ แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้อาจมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วยโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่ใช้สารเคมีเหล่านี้ และวางมาตรการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้มีโอกาสที่จะนำมาลักลอบผสมในเครื่อง สำอาง สำหรับรายชื่อเครื่องสำอางมีสารห้ามใช้ที่ อย.เคยประกาศไปทั้งหมด ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่อ พร้อมดูภาพได้ที่ขณะนี้ อย. มีมาตรการเชิงรุกในการควบคุมสารเคมีที่เป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางเพื่อ แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้อาจมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วยโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่ใช้สารเคมีเหล่านี้ และวางมาตรการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้มีโอกาสที่จะนำมาลักลอบผสมในเครื่อง สำอาง สำหรับรายชื่อ
เครื่องสำอางมีสารห้ามใช้ที่ อย.เคยประกาศไปทั้งหมด ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่อ พร้อมดูภาพได้ที่.เคยประกาศไปทั้งหมด ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่อ พร้อมดูภาพได้ที่www.fda.moph.go.th

ที่มา: http://www.fda.moph.go.th/

Comments

  1. ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ พวก เครื่องสำอาง ที่ใส่ปรอทนี้น่ากลัวจริงๆ

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ