18 September 2017

สูตรมาตรฐานทำ Cupcake ที่ไม่แข็งหรือแฉะ จาก British Standards Institution


 Image Credits: Taylor Grote


ถึงแม้เค้กและขนมปังจะเป็นอาหารประจำวันของชาติตะวันตกเหมือนข้าวและก๋วยเตี๋ยวของชาติตะวันออก แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทำได้เอง ทำให้ BSI หรือ British Standards Institution เผยแพร่ สูตรมาตรฐานทำ Cupcake ที่ไม่แข็งหรือแฉะ เกินไป โดยมีรายละเอียดดังนี้


07 September 2017

พูดอย่างไรให้คนฟังรู้สึกมั่นใจวิธีพูดที่ทำให้ผู้ร่วมงานรับรู้ถึงความั่นใจช่วยให้งานบรรลุความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ในเวลาเดียวกันยังส่งผลในแง่บวกต่อผู้บังคับบัญชาที่จะมอบงานสำคัญให้รับผิดชอบซึ่งหมายถึงโอกาสในความก้าวหน้าของหน้าที่การงาน  Lifehacker แนะนำ วิธีพูดให้คนฟังรู้สึกมั่นใจ โดยไม่คิดว่าเป็นการโอ้อวด


29 August 2017

สาเหตุที่แมวชอบให้ลูบหัวเกาคาง
พวกเราที่เลี้ยงแมวจะทราบว่าแมวทุกตัวจะมีความสุขมากเมื่อเราลูบหัวลูบคอเกาคางให้มัน นักวิทยาศาสตร์จาก Tufts University บอก สาเหตุที่แมวชอบให้ลูบหัวเกาคาง ไว้ดังนี้