26 June 2017

สังเกตอย่างไรใครกำลังมีปัญหาการเงิน
ปัญหาเรื่องเงินเป็นเรื่องปกติที่เกิดได้กับทุกคน ผลสำรวจโดย Money Advice Service พบว่าประมาณ 10% ของประชากรมีปัญหาการเงิน และบอก 8 วิธีสังเกตุว่าเพื่อนสนิทหรือญาติกำลังประสพปัญหานี้อยู่หรือไม่ เพื่อสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่


20 June 2017

12 เรื่องที่ควรปล่อยวางเพื่อชีวิตที่มีความสุข
คนจำนวนมากที่ประสพความสำเร็จทั้่งการงาน, ครอบครัว, ฐานะ แต่กลับรู้สึกไม่มีความสุขกับสิ่งที่ตนมีอยู่  แต่บางคนกลับมีความสุขกับการใช้ชีวิตตามอัตภาพ เว็บไซต์ Dumblittleman แนะนำ 12 เรื่องที่ควรปล่อยวางเพื่อชีวิตที่มีความสุข  ไว้ดังนี้


13 June 2017

เคล็ดลับ ทำความสะอาดเขียง, กระทะ, เครื่องบดกาไฟ ไม่ต้องเปลืองแรงขัดการทำความสะอาด เขียงไม้ที่ผ่านการหั่นมานานที่เก็บคราบมันและกลิ่นคาว, กระทะไหม้ที่มีคราบติดแน่น, เครื่องบดกาไฟที่มีคราบกาแฟติดแน่น  เป็นเรื่องน่าเบื่อเพราะต้องใช้แรงขัด  เคล็ดลับที่นำมาฝากพวกเราวันนี้ เป็น เคล็ดลับ ทำความสะอาดเขียง, กระทะ, เครื่องบดกาไฟ ด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัว  ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อครับ


เรื่องที่น่าสนใจ