แม่น้ำ 4 สาย และวังทั้ง 3 พื้นฐานในการดูโหงวเฮ้ง

บทความนี้ได้มาจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4075  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ


แม่น้ำ 4 สาย และวังทั้ง 3 พื้นฐานในการดูโหงวเฮ้ง

"โหงวเฮ้ง" มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในชีวิตจริงหรือ ?

"โหงวเฮ้ง" มีอิทธิพลต่อการได้ทำงานหรือไม่ได้ทำงานในองค์กรใหญ่จริงหรือ ?

คำ ถามที่อยู่ค้างคาใจใครหลายคนมานาน วันนี้ "อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์ ที่ปรึกษา บริษัท ซี.พี. เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ให้คำตอบไว้ในการบรรยายเรื่อง "โหงวเฮ้งกับงาน HR" ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมไว้อย่างกระจ่างชัดว่า การเลือกบุคคลเข้ามาทำงานนั้นจะมีการดูโหงวเฮ้งเป็นส่วนประกอบ อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากจะดูเรื่องวันเดือนปีเกิด เพราะโหงวเฮ้งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จได้

โดยปกติแล้วการคัดเลือกบุคลากรของกลุ่ม ซี.พี. หรือบริษัทที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่โครงสร้างของใบหน้า

โครงสร้างใบหน้าของคนเราจะประกอบไปด้วยภูเขา 5 ลูก 

ภูเขา ลูกที่ 1 คือ หน้าผาก เป็นภูเขาทิศใต้ ลักษณะหน้าผากที่ดีต้องโค้งมนได้รูป ตำแหน่งนี้จะบอกถึงความสำเร็จในทุกๆ ด้าน มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่อเสียงหรือแม้แต่คุณธรรมของคนคนนั้น ถ้าหน้าผากมีเส้น 3 เส้นวิ่งอยู่บน หน้าผาก คนคนนั้นเป็นคนมีคุณธรรม แต่ถ้ามีเส้นเดียวผาดผ่านคนคนนั้น คบไม่ได้ เห็นแก่ตัว

ภูเขาลูกที่ 2 คือ คาง เป็น

ภูเขาทิศ เหนือ ลักษณะที่คางที่ดีต้องตรงตำแหน่งใต้ริมฝีปาก เป็นเหมือนร่อง ปลายคางโค้งงอน ตำแหน่งจะบอกถึงมั่นปลายชีวิตมีลูกหลานอันประเสริฐ ใครมีลักษณะคางบุ๋มๆ มีความโรแมนติก สุนทรีย์ มีจินตนาการมาก

ภูเขา ลูกที่ 3 และลูกที่ 4 คือ โหนกแก้มขวาและซ้าย ภูเขาตะวันออก ตะวันตก ตำแหน่งนี้ต้องสัมพันธ์ดูความเสมอของฐานกระดูกและเนื้อ ตำแหน่งนี้บอกถึงความเพียบพร้อมด้วยบริวาร ความรับผิดชอบ แต่หากโหนกแก้มสูงมากจะต้องเหนื่อยยากกว่าจะประสบความสำเร็จ และถ้าโหนกแก้มต่ำมากชีวิตจะโดดเดี่ยวไม่มีบริวาร

ภูเขาลูกที่ 5 คือ จมูก เปรียบประดุจเหมือนประธานของภูเขาทั้งหมด ปลายจมูกคือการผลาญเงินของคน ปีกจมูกคือการสะสม ปลายกลมสวยปีกรูจมูกสวยงาม แปลว่าผลาญกึ่งสะสม ปลายกลมปีกจมูกเล็ก ผลาญเก็บไม่อยู่ ความสูง ความทะลวงของจมูกคือการตัดสินใจของคนคนนั้น สันจมูกความสูงคือความเร็วในการตัดสินใจ ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

" อาจารย์ธวัชพงศ์" ให้ข้อสังเกตว่า ลักษณะแม่น้ำ 4 สาย และวังทั้ง 3 เป็นพื้นฐานในการดูโหวงเฮ้ง เพื่อให้รู้ถึงลักษณะนิสัยและชะตาเบื้องต้นของบุคคลนั้น

แม่น้ำ 4 สาย ประกอบด้วย

1.คิ้ว เส้นคิ้วชัดเจน คิ้วที่สดใสเป็นคนที่มีโชค คิ้วที่สดใสจดหางตาเป็นคนที่มีความเพียรพยายาม

2.ตา ตาดำเห็นชัดเจน การรักษาตาให้สดใส ตาบ่งบอกถึงความร่ำรวย สติปัญญาอยู่ที่ตา

3.จมูก ความสดใส สีอมชมพู มีเนื้ออิ่มเต็มพองาม มีความอุดมการณ์ ปลายจมูกอมชมพูแปลว่ากำลังจะมีโชค

4.ปาก สีสดใส ปากได้รูป ไม่หนาหรือบางเกินไป ปากไม่แห้งมนุษย์สัมพันธ์ดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ

วังทั้ง 3 ประกอบด้วย

1. วังแห่งฟ้า ตั้งแต่ไรผมกึ่งกลางหน้าผากจนถึงหว่างคิ้ว ถ้าตำแหน่งนี้ยาวและสวยงามกว่าตำแหน่งมนุษย์และดิน บุคคลนั้นจะมีสติปัญญาดีเลิศแต่ไร้วาสนา จะได้สิ่งใดมาต้องเหนื่อยยาก

2. วังแห่งมนุษย์ ตั้งแต่หว่างคิ้วถึงปลายจมูก ถ้าตำแหน่งนี้ยาวและสวยงามกว่าตำแหน่งฟ้าและดิน บุคคลผู้นั้นมักจะได้การศึกษาในสถาบันน้อย แต่จะมีทรัพย์สิน และอายุ 40 ปีขึ้นไปถึงจะประสบความสำเร็จ แต่เป็นความสำเร็จที่ต้องดิ้นรนด้วยตัวเอง

3. วังแห่งดิน ตั้งแต่ปลายจมูกถึงคาง ถ้าตำแหน่งนี้ยาวและสวยงามกว่าตำแหน่งฟ้าและมนุษย์ บุคคลนั้นจะมีบุตรหลานที่มีความเจริญรุ่งเรือง แต่ตัวเองต้องทำงานหนัก ใช้แรงงานมาก ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวค่อนข้างลำบาก แต่มีอายุยืน

นอกจากจะดูที่โครงสร้างพื้นฐานของแม่น้ำ 4 สาย และวังทั้ง 3 ที่พูดมาหากต้องการคนที่มีบุคลิกที่แตกต่างกันไปก็สามารถดูได้

เช่น หากองค์กรมีความต้องการคนที่สติปัญญาดี เป็นนักคิด นักวางแผน ต้องพิจารณาจากขอบหูด้านนอกต้องมีลักษณะโค้งได้รูปสวยงาม คิ้วสดใสยาวเป็นระเบียบ ยาวจดหางตา ตาดำสดใสเป็นประกาย ขาวดำต้องเห็นอย่างชัดเจน

หากองค์กรต้องการคนขยัน มานะในหน้าที่การงาน ต้องพิจารณาจากขอบหูด้านในต้องขนานกับขอบหูด้านนอก ยาวจดติ่งหู กรามไม่ตอบ ไม่แห้ง มีเนื้อเต็ม ไหล่ต้องไม่ห่อเล็ก ไม่ห่อและไม่บางมีเนื้อหนาพองาม

หากองค์กรต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องพิจารณาความสูงของหน้าผาก ต้องมีลักษณะอิ่มเต็มและโค้งสวยงาม

ความกว้างของหน้าผากคือจุดที่บ่งบอกความแม่นยำของความจำ จมูกต้องเข้ารูปกับใบหน้า ความสูงของจมูกไม่ทรุดต่ำ

หาก องค์กรต้องการคนที่มีความอดทนจะต้องพิจารณาจากความกว้างของปีกจมูก คางมีเนื้อหุ้มเต็ม ไม่แคบ ไม่แหลมจนเกินไป ไหล่ต้องมีเนื้อหนา มีความกว้าง

หรือหากองค์กรต้องการคนซื่อสัตย์ พิจารณาที่หูไม่ซ้อนเกินไป คิ้วโดยเฉพาะบริเวณหางคิ้วไม่โค้งและย้อนขึ้นหาหัวคิ้ว ตาไม่เอียง ไม่เหล่ และไม่เป็นสามเหลี่ยม จมูกต้องไม่คด ไม่งอ และไม่งุ้มเกินไป ปากไม่เอียง ไม่เบี้ยว ริมฝีปากบนทั้งสองข้างต้องเท่ากัน

ดังนั้น การคัดเลือกบุคลากรจึงต้องดูให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเป็นหลักสำคัญ

Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ