เส้นสายลายมือและวิธีเขียนบอกอุปนิสัยอะไรบ้าง?

ลายมือหรือวิธีการเขียนหนังสือสามารถบอกอุปนิสัยของแต่ละคนและในบางครั้งยังสามารถบอกถึงอาการป่วยของเจ้าของลายมือนั้น  ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ Handwriting หรือลายมือมีชื่อเฉพาะว่า Graphology  ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์นี้บอกว่าสามารถแยกแยะอุปนิสัยจากลายมือได้ถึง 5,000 ลักษณะ

เราสามารถอ่านอุปนิสัยพื้นฐานจาก ลายมือหรือวิธีการเขียนหนังสือ ดังนี้ครับ


ขนาดของตัวหนังสือ คนที่ชอบเขียนหนังสือขนาดใหญ่มักเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายและปรับตัวเก่ง ในขณะที่คนที่ชอบเขียนหนังสือตัวเล็กๆ มักเป็นคนค่อนข้างเก็บตัว, ขี้อาย และมักเป็นคนค่อนข้างรอบคอบ, พิถีพิถัน

ความกว้างของช่องไฟหรือการเว้นวรรค  วิธีเว้นวรรคห่างๆ  มักเป็นคนชอบอิสระ ในขณะที่คนเขียนหนังสือเว้นช่องไฟชิดๆ มักเป็นคนชอบอยู่ในหมู่เพื่อน

ตัวหนังสือตั้งตรง  บกบ่องนิสัยคนเขียนว่าเป็นคนมีเหตุผล ไม่ชอบใช้อารมณ์

ตัวหนังสือเอียงขวา  เป็นคนชอบเรียนรู้หาประสบการณ์ ชอบคบเพื่อนใหม่ๆ

ตัวหนังสือเอียงซ้าย  เป็นคนชอบทำงานอยู่เบื้องหลัง

ตัวหนังสือกลม  มักเป็นคนมีความริเริ่มสร้างสรรค์และมีศิลปะ

ตัวหนังสือเหลี่ยม  มักเป็นคนอยากรู้อยากเห็น, มีสติปัญญา และชอบทำงานเชิงรุก

ตัวหนังสือต่อเนื่อง  วิธีการเขียนหนังสือที่เชื่อมตัวหนังสื่อแต่ละตัวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ บกบ่องถึงคนที่มีความคิดเป็นระบบ ตัดสินใจอย่างระมัดระวัง

วงรีในตัวอักษร L (แบบตัวเขียน) แคบ  บอกถึงคนที่มีกรอบความคิดอยู่กับตัวเองและค่อนข้างเครียดง่าย

วงรีในตัวอักษร L (แบบตัวเขียน) กว้าง  บอกถึงคนที่ค่อนข้างผ่อนคลาย, เป็นธรรมชาติและเปิดเผย

วงรีในตัวอักษร E  (แบบตัวเขียน) แคบ  บอกถึงความระมัดระวังและหวาดระแวง

วงรีในตัวอักษร E  (แบบตัวเขียน) กว้าง บอกถึงความใจกว้างเปิดเผย

จุดเหนือตัวอักษร I (แบบตัวเขียน) อยู่สูงมาก  มักเป็นคนมีจินตนาการสูงมาก

จุดเหนือตัวอักษร I (แบบตัวเขียน) อยู่ในระดับปกติ มักเป็นคนละเอียด, มีระเบียบ, หนักแน่น

จุดเหนือตัวอักษร I (แบบตัวเขียน) เอียงมาด้านหน้า  มักเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่ง

จุดเหนือตัวอักษร I (แบบตัวเขียน) เป็นวงกลมแทนที่จะเป็นจุด  มักเป็นคนมีจินตนาการหรือวิสัยทัศน์แบบเด็กๆ

จุดเหนือตัวอักษร I (แบบตัวเขียน) เป็นขีดแทนที่จะเป็นจุด  มักเป็นคนชอบโทษตัวเองและไม่ทนกับคนที่ไม่เรียนรู้ในความผิดพลาด

ขีดขวางเหนือตัวอักษร T (แบบตัวเขียน) อยู่สูงมาก มักเป็นคนทะเยอทะยาน, มองโลกในแง่ดี, เห็นคุณค่าของตนเอง

ขีดขวางเหนือตัวอักษร T (แบบตัวเขียน) อยู่กึ่งกลาง  บอกถึงความเชื่อมั่นในตนเองและพอใจกับความเป็นตัวเอง

ขีดขวางเหนือตัวอักษร T (แบบตัวเขียน) ค่อนข้างสั้น  บอกถึงความขี้เกียจและขาดความมุ่งมั่น

ขีดขวางเหนือตัวอักษร T (แบบตัวเขียน) ค่อนข้างยาว  บอกถึงความุ่งมั่นและกระตือรือร้นแต่ก็บอกถึงความดื้อรั้นและไม่ยอมปล่อยผ่าน

เขียนตัวอักษร O (แบบตัวเขียน) เป็นวงปิด  บอกถึงความเป็นผู้มีโลกส่วนตัวสูงไม่แสดงความรู้สึก

เขียนตัวอักษร O (แบบตัวเขียน) ด้านบนเปิด  บอกถึงความเป็นคนชอบพูดคุย, ชอบสังคม, ไม่ค่อยมีความลับ

ข่องว่างด้านหน้าและหลังของขอบกระดาษ  ผู้ที่ชอบเว้นช่องว่างด้านหน้าขอบกระดาษไว้มากกว่าด้านอื่นบอกถึงอุปนิสัยที่จมอยู่กับอดีตและไม่สามารถปล่อยวาง ส่วนผู้ชอบเว้นช่องว่างด้านหลังขอบกระดาษมากกว่าด้านหน้ามักเป็นคนที่กังวลถึงอนาคตและกลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่ไม่รู้ ในขณะที่ผู้เขียนหนังสือเต็มหน้ากระดาษแบบไม่เหลือขอบกระดาษทั้งด้านหน้าด้านหลังมักเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยและใจไม่นิ่ง

คนที่เขียนหนังสือที่ใช้แรงกดมาก มักเป็นคนเอาจริงเอาจังยึดมั่นในพันธะสัญญา มีปฏิกิริยากับคำติเตียนและนินทา  ส่วนคนที่เขียนหนังไม่ใช้แรงกดมาก มักเป็นคนอ่อนไหว, เห็นอกเห็นใจผู้อื่น แต่ไม่ค่อยมีพลังและชีวิตชีวา

คนที่เขียนหนังสือเร็ว มักเป็นคนตรงต่อเวลาแต่ไม่ค่อยอดทน

คนทึ่เขียนหนังสือช้า มักเป็นคนมีระเบียบและชอบพึ่งตนเอง

ลายเซ็น (Signature) ที่อ่านง่ายและเป็นระเบียบ บอกถึงความพอใจและมั่นใจในตัวเอง

ลายเซ็นที่อ่านยาก บอกถึงความเป็นส่วนตัวและเข้าใจได้ยาก

คนที่เขียนตัว I ที่ความหมายในประโยคหมายถึงตนเอง ใหญ่กว่าอักษรตัวพิมพ์อื่นๆ มักเป็นคนทะนงตัว

คนที่เขียนตัว I ที่ความหมายในประโยคหมายถึงตนเอง เล็กกว่าอักษรตัวพิมพ์อื่นๆ มักเป็นคนมีความสุขกับสภาพที่ตนเองเป็นอยู่

การเขียนหนังสือที่ใช้แรงกดไม่เหมือนกัน อาจหมายถึงโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนที่เพิ่มแรงกดจากเบาไปหนักขึ้นเรื่อยๆ

ตัวอักษรที่เอียงไปด้านหน้าบ้างตั้งตรงบ้างหรือเอียงไปด้านหลังบ้างในคำหรือประโยคเดียว บอกถึงสภาพจิตใจทีไม่มั่นคง

คนที่วิธีเขียนหนังสือเปลี่ยนจากขนาดปกติเป็นตัวเล็กจนคนเขียนเองอาจอ่านไม่ออก อาจหมายถึงความเกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสัน

คนที่วิธีเขียนหนังสือเปลี่ยนจากปกติเป็นเขียนแบบไม่ออกแรงกด อาจหมายถึงภาวะอ่อนเพลียขาดพลังงาน

แม่นหรือใกล้เคียงขนาดไหนต้องประเมินกันเองครับWhat Does Your Handwriting Say About You?

ที่มา: Pens.com


Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ