วิธี ชุบชีวิตให้ดอกไม้ - How To Revive Dead Flowers
ดอกไม้ย่อมเหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกไม้ที่ตัดจากต้นแล้วจะมีอายุที่สั้นลงอย่างรวดเร็ว เว็บไซต์ Lifehacker แนะนำวิธี ชุบชีวิตให้ดอกไม้ ที่เหี่ยวเฉาก่อนเวลาอันควรและยืดอายุดอกไม้ให้อยู่ได้นานขึ้น ดังนี้


1. เปลี่ยนน้ำให้ใหม่ โดยน้ำในแจกันหรือภาชนะควรเป็นน้ำอุ่นอุณหภูมิไม่เกิน 110°F หรือ 43°C เพราะน้ำอุ่นสามารถผ่านท่อลำเลียงอาหารได้เร็วกว่าน้ำเย็น และช่วย Clear สิ่งตกค้างขนาดเล็กๆ ในท่อลำเลียงอาหารในก้านดอกไม้


2. เติมสารอาหารสำหรับดอกไม้  โดยใช้สูตรดังนี้  ต่อน้ำ 1.14 ลิตร
  1. Bleach หรือสารฟอกขาวเพื่อป้องกันการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ปริมาณ 1/4 ช้อนชา 
  2. Citric Acid หรือน้ำมะนาว เพื่อช่วยปรับค่า PH และช่วยให้ดอกไม้สามารถดูดซึมน้ำได้ดีขึ้น ปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะ 
  3. Sugar หรือน้ำตาลที่จะช่วยให้ดอกไม้สดชื่นสวยงามอยู่ได้นาน ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ
3.  ใช้มีดหรือกรรไกรที่คมกริบ ตัดก้านดอกไม้เป็นแนวเฉียงอย่างน้อย 45 องศา  แล้วกรีดปลายก้านดอกไม้ให้แยกจากกันยาวประมาณ 1 - 2 นิ้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึมน้ำผ่านท่อลำเลียงอาหารให้ยิ่งมากขึ้น4.  ตั้งแจกันดอกไม้หรือภาชนะให้ห่างจากผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วย เนื่องจากผลไม้ทุกชนิดจะมีการคาย Ethylene Gas ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้ผลไม้สุกและทำให้ดอกไม้มีอายุสั้นลง

5.   ตั้งแจกันหรือภาชนะในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในบ้านหรือที่ทำงาน ถ้าไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงานก็นำแช่ในตู้เย็น (ไม่ใช่ช่อง Freeze) แต่ให้ห่างจากจุดที่เก็บผลไม้

6.  ดอกไม้จะฟื้นตัวภายใน 2 - 3 ชั่วโมง และสามารถทำซ้ำได้อีกในวันถัดๆ ไป จนกว่าดอกไม้จะหมดสภาพ

ในกรณีที่ดอกไม้เหี่ยวเฉามากๆ ให้แช่ทั้งช่อในน้ำอุณหภูมิห้องประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง จากนั้นค่อยเริ่มขั้นตอนที่ 1 ถึง 5


ที่มา: Lifehacker และ ReactionComments

Popular posts from this blog

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

เคล็ดลับการห่อของขวัญแบบไม่ต้องผูกโบว์และไม่ต้องใช้เทปกาว