» » วิธีรักษาความสดให้กล้วยหอม - Keep Bananas Fresh Longer

20 December 2012

วิธีรักษาความสดให้กล้วยหอม - Keep Bananas Fresh Longer

กล้วยหอมเป็นผลไม้ที่มีรสหอมหวานและยังเปี่ยมด้วยสารอาหาร  แต่ปัญหาสำหรับผู้นิยมกล้วยหอมก็คือจะสุกพร้อมๆ กันทั้งหวี  Lifehacker แนะนำวิธีถนอมความสดให้กล้วยหอมสุกช้าลงไว้หลายๆ วิธีดังนี้1.  ถ้าจะถนอมความสดของกล้วยหอมทั้งหวี ให้ wrap ด้วย plastick wrap ทั้งหวี จะช่วยถนอมความสดของกล้วยหอมได้ระยะหนึ่ง
2.  แบ่งกล้วยทั้งหวีเป็นหลายๆ ส่วน ทารอยตัดด้วยน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชู ก็สามารถรักษาความสดของกล้วยหอมได้เช่นกัน
3.  วิธีถนอมความสดของกล้วยที่ดีที่สุด คือตัดเป็นลูกๆ และ wrap ส่วนปลายของแต่ละลูกด้วย plastic wrap จะรักษาความสดของกล้วยได้นานที่สุด

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากผลไม้ทุกชนิดจะมีการคาย ethylene gas ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้ผลไม้สุกออกมา สำหรับกล้วยหอม ethylene gas จะถูกคายออกมาจากส่วนปลายที่ติดกับหวีกล้วยมากที่สุด การ wrap จะช่วยยืดเวลาให้กล้วยหอมสุกช้าลงนั่นเอง

ที่มา: http://lifehacker.com/5967424/keep-bananas-fresh-longer-by-separating-them-and-wrapping-the-stems-in-plastic-wrap

No comments:

Post a Comment