Tips and How To in Everyday Life!

Wednesday, May 30, 2012

สอดแทรกมันฝรั่งทอดอีกสีช่วยลดปริมาณการกินมันฝรั่งทอดลง50%สิ่งที่เกิดกับทุกคนเมื่อได้ทานอาหารที่ชอบหรืออร่อยมากๆ ก็คือหยุดไม่ได้ Paul Rozin ศาสตราจารย์ ด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Pennsylvania พยายามหามองหาสาเหตุและวิธีที่จะหยุดอาการนี้ โดยทำการทดสอบกับอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี โดยแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะนั่งชมภาพยนตร์ไปพร้อมๆ กับการทานมันฝรั่งทอดกรอบคนละแถวใหญ่ๆ โดยมันฝรั่งของกลุ่มแรกจะมีมันฝรั่งทอดกรอบสีเดียวล้วนๆ ในขณะที่อีกกลุ่มจะเป็นมันฝรั่งทอดกรอบที่มีมันฝรั่งทอดกรอบอีกสีหนึ่งสอดแทรกเป็นระยะๆ  ผลปรากฎว่ากลุ่มที่ทานมันฝรั่งทอดกรอบที่มีมันฝรั่งทอดสีอื่นสอดแทรกอยู่จะทานน้อยกว่ากลุ่มแรกถึง 50%

Paul Rozin ยังไม่สามารถหาคำตอบที่แน่ชัดว่าทำไมการสอดแทรกมันฝรั่งอีกสีหนึ่งถึงมีผลให้ลดปริมาณการบริโภคได้ถึงครึ่งหนึ่ง แต่คาดว่าเกิดจากกลไก 3 อย่างคือ สีของมันฝรั่งกระตุ้นความสนใจทำให้สามารถคะเนปริมาณการรับประทานที่เหมาะสม  สีชี้แนะปริมาณการบริโภค สีทำให้เกิดการหยุดรับประทานเป็นระยะๆ และทำให้รู้สึกอิ่ม

Thursday, May 24, 2012

เรื่องที่ชาย - หญิงชอบซุบซิบนินทาและผลกระทบที่ตามมา

ไม่ว่าชายหรือหญิงเมื่อรวมกลุ่มกันสิ่งที่ตามมาก็คือการซุบซิบนินทา แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์อยากรู้ก็คือเรื่องส่วนใหญ่ในการนินทาของชายและหญิงต่างกันหรือเปล่า และผลกระทบที่ตามมาจากการซุบซิบนินทาเป็นเช่นไร


David C Watson จาก Grant McEwan University at Edmonton ทำการวิจัยโดยใช้อาสาสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Western Canadian แบ่งเป็นหญิง 167 คนและชาย 69 คน  ซึ่งผลวิจัยพบว่าหัวข้อเรื่องที่เพศชายซุบซิบนินทากันส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องกิจกรรมและการแข่งขันเช่นเรื่องกีฬา, ความก้าวหน้าในการงาน  ในขณะที่เพศหญิงจะซุบซิบนินทาแบบลงลึกและมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า โดบเรื่องที่ซุบซิบนินทาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพและสรีระ  

สำหรับผลกระทบที่ตามมาจากการซุบซิบนินทา พบว่าการซุบซิบนินทาในหมู่เพศชายซึ่งเน้นเรื่องกิจกรรมมากกว่าส่งผลในทางบวกต่อมิตรภาพในกลุ่ม ในขณะที่การซุบซิบนินทาในหมู่เพศหญิงซึ่งมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าส่งผลลบต่อมิตรภาพในกลุ่มFriday, May 18, 2012

วิธีผูกไทอย่างเร็วใน 5 วินาที

ก่อนหน้านี้ผมเคยนำวิธีผูกไทหลายๆ แบบมาให้ชมกันไปแล้ว  แต่วันนี้จะเป็นวิธีการผูกไทอย่างรวดเร็วในเวลาเร่งด่วน ใช้เวลาเพียง 5 วินาที  ชม Clip และลองฝึกดูเลยครับFriday, May 11, 2012

ชายหรือหญิงใครขับรถได้ดีกว่า?

ถ้าพูดถึงความสามารถในการขับรถ คนทั่วไป (รวมทั้งผมด้วย) มักจะคิดว่าผู้ชายขับรถได้ดีกว่าผู้หญิง  แต่่จากการสำรวจความสามารถของชาวอังกฤษในการขับรถโดย Creditplus กลับปรากฎว่าผู้หญิงทำได้ดีกว่าในภาพรวม ถึงแม้จะไม่ใช่การสำรวจในไทยแต่ผลการสำรวจก็น่าสนใจเช่นกันครับ

การสำรวจครั้งนี้ทำโดยแบ่งการสำรวจออกเป็น 3 ส่วน คือผลการสอบเพื่อรับใบขับขี่, ความสามารถในการจอดรถ และจำนวนอุบัติเหตุร้ายแรงที่ชายและหญิงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

Thursday, May 3, 2012

เสียงเพลงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่ง 15%

ภาพคนที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งใส่หูฟังเพลงไปด้วยเป็นเรื่องปกติที่่พบเห็นได้ทั่วไป  ซึ่งหลายคนเชื่อว่านอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแล้วยังเป็นการเพิ่มสมาธิไปด้วย  แต่ Dr. Coastas Karageoghis นักจิตวิทยาการกีฬา เปิดเผยว่าเสียงเพลงยังมีผลในการเพิ่มลดความสามารถในการวิ่งได้ 15%


Dr. Coastas Karageoghis ได้แบ่งนักวิ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 'associators' และ "dissociators"  ซึ่งนักวิ่งอาชีพหรือผู้รักการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง จัดอยู่ในประเภท 'associators' ส่วนผู้ที่เริ่มฝีกออกกำลังกายด้วยการวิ่งและผู้ที่ต้องวิ่งทั้งที่ใจไม่รักในการวิ่ง จัดอยู่ในประเภท "dissociators"

เสียงเพลงจะมีผลต่อนักวิ่งในกลุ่ม "dissociators" มากกว่ากลุ่ม 'associators' เนื่องจากนักวิ่งกลุ่ม 'associators' จะุ่ทุ่มเทความสนใจและมีสมาธิแน่วแน่ต่อการวิ่งโดยไม่ค่อยให้ความสนใจกับสภาวะรอบๆ ตัว เสียงเพลงจึงไม่ส่งผลต่อระดับความสามารถในการวิ่งของพวกเขามากนัก  แต่สำหรับนักวิ่งกลุ่ม "dissociators" เสียงเพลงจะดึงความสนใจจากสภาวะแวดล้อมรอบตัว จังหวะเพลงช้าหรือเร็วจึงส่งผลต่อความสามารถในการวิ่งของพวกเขาโดยตรง และจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการวิ่งถึง 15%

ที่มา: http://lifehacker.com/5905666/music-can-boost-your-running-performance-by-15