ชายหรือหญิงใครขับรถได้ดีกว่า?

ถ้าพูดถึงความสามารถในการขับรถ คนทั่วไป (รวมทั้งผมด้วย) มักจะคิดว่าผู้ชายขับรถได้ดีกว่าผู้หญิง  แต่่จากการสำรวจความสามารถของชาวอังกฤษในการขับรถโดย Creditplus กลับปรากฎว่าผู้หญิงทำได้ดีกว่าในภาพรวม ถึงแม้จะไม่ใช่การสำรวจในไทยแต่ผลการสำรวจก็น่าสนใจเช่นกันครับ

การสำรวจครั้งนี้ทำโดยแบ่งการสำรวจออกเป็น 3 ส่วน คือผลการสอบเพื่อรับใบขับขี่, ความสามารถในการจอดรถ และจำนวนอุบัติเหตุร้ายแรงที่ชายและหญิงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยผลการสอบเพื่อรับใบขับขี่  การสำรวจในหัวข้อนี้ ฝ่ายชายทำคะแนนได้ดีกว่าฝ่ายหญิง โดยในปี 2011 มีผู้สอบประมาณ 1,605,599 คนและสอบได้ 744,056 คนในจำนวนนี้ปรากฎว่าเป็นชาย 383,417 คน และ 360,639 คนเป็นหญิงความสามารถในการจอดรถ  การสำรวจหัวข้อนี้ปรากฎว่าผู้หญิงทำได้ดีกว่าผู้ชาย โดยทำคะแนนได้ 13.4 จากคะแนนเต็ม 20  ส่วนฝ่ายชายทำได้ 12.3
อุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดกับหญิงและชาย  การสำรวจครั้งนี้ทำโดยการรวบรวมอัตราส่วนอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับระยะทางในการขับรถ ปรากฏว่า ระยะ 100 ล้านไมล์เกิดอุบัติเหตุกับผู้ชายที่ขับรถ 2.5 ครั้ง  ในขณะที่เกิดกับผู้หญิงที่ขับรถ 1.7 ครั้งผลสรุปก็คือฝ่ายหญิงทำได้ดีกว่าในแง่การจอดรถและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุส่วนฝ่ายชายทำได้ดีกว่าในการสอบใบขับขี่ครับ
ที่มา: http://todayilearned.co.uk/2012/05/10/women-are-better-at-parking-and-avoiding-accidents-than-men/

Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ