เสียงเพลงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่ง 15%

ภาพคนที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งใส่หูฟังเพลงไปด้วยเป็นเรื่องปกติที่่พบเห็นได้ทั่วไป  ซึ่งหลายคนเชื่อว่านอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแล้วยังเป็นการเพิ่มสมาธิไปด้วย  แต่ Dr. Coastas Karageoghis นักจิตวิทยาการกีฬา เปิดเผยว่าเสียงเพลงยังมีผลในการเพิ่มลดความสามารถในการวิ่งได้ 15%


Dr. Coastas Karageoghis ได้แบ่งนักวิ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 'associators' และ "dissociators"  ซึ่งนักวิ่งอาชีพหรือผู้รักการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง จัดอยู่ในประเภท 'associators' ส่วนผู้ที่เริ่มฝีกออกกำลังกายด้วยการวิ่งและผู้ที่ต้องวิ่งทั้งที่ใจไม่รักในการวิ่ง จัดอยู่ในประเภท "dissociators"

เสียงเพลงจะมีผลต่อนักวิ่งในกลุ่ม "dissociators" มากกว่ากลุ่ม 'associators' เนื่องจากนักวิ่งกลุ่ม 'associators' จะุ่ทุ่มเทความสนใจและมีสมาธิแน่วแน่ต่อการวิ่งโดยไม่ค่อยให้ความสนใจกับสภาวะรอบๆ ตัว เสียงเพลงจึงไม่ส่งผลต่อระดับความสามารถในการวิ่งของพวกเขามากนัก  แต่สำหรับนักวิ่งกลุ่ม "dissociators" เสียงเพลงจะดึงความสนใจจากสภาวะแวดล้อมรอบตัว จังหวะเพลงช้าหรือเร็วจึงส่งผลต่อความสามารถในการวิ่งของพวกเขาโดยตรง และจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการวิ่งถึง 15%

ที่มา: http://lifehacker.com/5905666/music-can-boost-your-running-performance-by-15

Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ