9 วิธีเพิ่มพลังสมองอย่างง่ายๆ - Increase Your Brain Power!สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์  สติปัญญาของคนเราที่แตกต่างกันก็มาจากสมรรถภาพของสมองของแต่ละคน  ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เคยตั้งสมมติฐานว่าสติปัญญาของมนุษย์ถูกกำหนดไว้แต่แรกเกิดและแก้ไข้ปรับปรุงไม่ได้  แต่จากการศึกษาพบว่าเราสามารถปรับปรุงความสามารถของสมองได้ด้วยการฝีกฝน  ซึ่ง Lifehack ได้บอกเคล็ดลับวิธีการเพิ่มพลังสมองไว้ดังนี้

  1. หาสิ่งใหม่ๆ ทำ  การศึกษาพบว่าทุกครั้งที่เราริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ สมองของเราจะถูกกระตุ้นและเกิด neural pathways ใหม่ๆ เป็นการเพิ่มสติปัญญา  การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ อาจรวมถึงการออกกำลังวิธีใหม่ๆ, การทำอาหารสูตรใหม่ๆ ฯลฯ
  2. ออกกำลังเป็นประจำ  การแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าการออกกำลังทำให้การทำงานของสมองโดยรวมดีขึ้ัน และเป็นการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาท
  3. ฝึกความจำ  เริ่มง่ายๆ ด้วยการฝึกจำหมายเลขโทรศัพท์สำคัญๆ และฝึกจำหมายเลขเอกสารสำคัญๆ เช่น passport, credit card ฯลฯ ค่อยๆเพิ่มหมายเลขขึ้นเรื่อยๆ  ในที่สุดจะทำให้ความสามารถในการจำของเราดีขึ้นเรื่อยๆ
  4. มีความกระตือรื้นร้นอยากรู้อยากเห็น  อย่าดำเนินชีวิตอย่างเรื่อยๆ เฉื่อย ตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะอะไร และจะมีผลอย่างไร
  5. คิดบวก ความเครียดและวิตกกังวลทำลายและยับยั้งการเกิดของ brain neurons  การสำรวจพบว่าการมองโลกในแง่บวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องในอนาคต เป็นการเพิ่ม brain neurons และมีผลในการลดความเครียดและอาการวิตกกังวล
  6. บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผัก ผลไม้ และปลาซึ่งอุดมด้วย OMEGA3 ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับสมอง  การศึกษายังพบว่า 20% ของสารอาหารที่เราบริโภคและ oxygen ที่เราหายใจเข้าไป ถูกใช้เพื่อการทำงานของสมอง
  7. หมั่นอ่านหนังสือ  การศึกษาพบว่าการอ่านช่วยลดความเครียด นอกจากเพิ่มพูนความรู้แล้วการอ่านยังกระตุ้นจินตนาการ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองอีกวิธีหนึ่ง
  8. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  การนอนหลับเปรียบเสมือนการทำ detox ให้สมอง  การนอนหลับอย่างเพียงพอจะช่วยให้ร่างกาย ซ่อมแซมและเสริมสร้างสมองให้กลับมากระปรี้กระเปร่าเมื่อเราตื่นนอน 
  9. ลดการพึ่งพาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มีผลให้การใช้งานสมองน้อยลง เช่นใช้แผนที่ธรรมดาและใช้ GPS ในกรณีจำเป็นจริงๆ  รวมถึงใช้เครื่องคิดเลขเมื่อต้องคำนวณอย่างซับซ้อนเท่านั้น ส่วนการคำนวณขั้นพื้นฐานให้ใช้สมองของเราเอง
หมั่นฝีกฝนเป็นประจำเพียงเท่านี้เราก็จะรู้สึกถึงพลังสมองของเราที่เพิ่มขึ้นครับ

Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ