How To Check Bank Notes

วิธีการตรวจสอบธนบัตร


การสัมผัส


1.เนื้อกระดาษธนบัตรเป็นกระดาษชนิดพิเศษ มีความเหนียว แกร่ง ทนต่อการพับดึง และให้ความรู้สึกเมื่อสัมผัสต่างจากกระดาษทั่วไป

2.ลวดลายเส้นนูนที่บริเวณคำว่า "รัฐบาลไทย" เมื่อใช้ปลายนิ้วลูบสัมผัสบริเวณดังกล่าวจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์

การยกส่อง


1. เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างบริเวณพื้นที่ว่างด้านขวาของธนบัตร จะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ซึ่งอยู่ในเนื้อกระดาษอย่างชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ประดับด้วยรูปลายไทยขนาดเล็กที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ2. บริเวณด้านซ้ายของธนบัตรใกล้กับพระครุฑพ่าห์ มีแถบสีโลหะขนาดเล็กฝังอยู่ในเนื้อกระดาษ ตามแนวตั้งบนแถบมีตัวเลขและอักษรขนาดเล็กแจ้งชนิดราคาธนบัตรฉบับนั้น

การพลิกเอียง


1. ธนบัตรชนิดราคา 500 และ 1,000 บาท ที่ตัวเลขอารบิกแจ้งราคามุมขาวบนพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ชนิดพิเศษที่เปลี่ยนสลับ สีเมื่อเปลี่ยนมุมมอง ซึ่งธนบัตรปลอมไม่มี โดยธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท จะเปลี่ยนสลับจากส่วนที่เป็นสีทองเป็นสีเขียว และธนบัตรชนิดราคา 500 บาท เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วง2. ธนบัตรชนิดราคา 100, 500 และ 1,000 บาท ผนึกแถบฟอยล์สีเงินแนบเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษ ซึ่งแถบฟอยล์ดังกล่าว จะมองเห็นหลากสีหลายมิติเมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา

นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังคงมีธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท รุ่นเก่าที่ไม่มีแถบฟอยล์สีเงินจำนวนหนึ่งใช้หมุนเวียนควบคู่กับธนบัตรชนิด ราคา 1,000 บาทรุ่นปกติที่มีแถบฟอยล์สีเงิน 
  
  
  
(Click ที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)
ชมวีดิทัศน์วิธีตรวจสอบธนบัตร
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย

Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ