Tips and How To in Everyday Life!

Tuesday, September 11, 2018

สาเหตุที่อายุยิ่งมาก เพื่อนใหม่ยิ่งหายาก

ปัญหาที่ทุกคนต้องเจอเหมือนๆ กัน คือจำนวนเพื่อนที่น้อยลงสวนทางกับวัยที่เพิ่มขึ้น  ทั้งเพื่อนเก่าที่หายหน้าหายตาไปและเพื่อนใหม่ๆ ที่หาได้ยากเย็น  ติดตาม สาเหตุที่อายุยิ่งมาก เพื่อนใหม่ยิ่งหายาก  ครับ

Image Credit: Joey Huang

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ทำให้การคบหาเพื่อนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสัญชาติญาน แต่ในเวลาเดียวกันก็จะมีการเลือกเฟ้นคบหาเพื่อนดีที่สุด (ตามเหตุผลและความรู้สึกของแต่ละคน) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกคนคือจำนวนเพื่อนที่น้อยลงสวนทางกับอายุที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากเพื่อนเก่าที่ลดลงด้วยเงื่อนไขหลายๆ อย่าง และไม่สามารถหาเพื่อนใหม่ได้

ปัจจัยที่ทำให้การหาเพื่อนใหม่ หรือแม้แต่รื้อฟื้นมิตรภาพเก่าๆ เมื่ออายุมากขึ้น ทำได้ยาก มีหลายสาเหตุ ดังนี้.-

 1. เมื่ออายุมากคนส่วนใหญ่จะมีครอบครัว  เป้าหมายสำคัญคือการทุ่มเทให้คู่ชีวิตและลูกหลานในบ้าน 
 2. รูปแบบการคบเพื่อนและสังคมของคนวัย 30 ขึ้นไปจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง และให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าจำนวนเพื่อน ทำให้โอกาสการคบหาเพื่อนใหม่ลดลง
 3. ระดับความเป็นปัจเจกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสังคม Online ที่เปิดโอกาสให้ใช้ชีวิตอยู่กับตนเองและความคิดของตนเองมากเกินไป
 4. ขาดความรู้และทักษะในการคบเพื่อน  สังคม Online ทำให้สังคมในชีวิตจริงลดลง  ขาดการเรียนรู้ในการสร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ๆ ในชีวิตจริง 
 5. เกิดความกลัวที่จะเป็นผู้เริ่มต้นสร้างมิตรภาพ  สิ่งที่มาพร้อมอายุที่มากขึ้น คือความกลัวที่จะถูกปฏิเสธและกังวลต่อการถูกตัดสินโดยผู้อื่น
 6. เคยชินกับกรอบที่สร้างไว้  คนบางส่วนเคยชินกับการอยู่คนเดียว หรือมีเพื่อนไม่กี่คน เมื่อเพื่อนเก่าๆ ค่อยๆ หายไป กลับไม่สามารถทลายกรอบที่สร้างไว้  แม้จะต้องการมีเพื่อนใหม่ก็ตาม
 7. ไม่มีเวลาเหลือสำหรับเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นเพราะหน้าที่การงาน, ครอบครัว 
 8. ขาดปัจจัยและทุนทรัพย์  
 9. ประสพการณ์ที่เพิ่มขึ้นทำให้มองเห็นแต่ข้อเสียของผู้อื่น  จนไม่สามารถเปิดใจรับเพื่อนใหม่ได้
 10. ความเจ็บปวดจากมิตรภาพที่เลวร้ายในอดีตยังตามหลอกหลอน  
 11. ขาดความกระตือรือร้นในการคบเพื่อน อย่างที่เคยเป็นในวัยเด็ก  
 12. ยีดติดอยู่กับความเคยชินและกิจวัตรประจำวันเดิมๆ  จนขาดความสนใจที่จะคบเพื่อนใหม่

วิธีแก้ไขที่ดูเหมือนง่ายแต่ทำยากก็คือ ก้าวพ้นข้อจำกัดซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเหล่านี้ครับ 

ที่มา:  Lifehack


No comments:

Post a Comment