7 ภาษากายที่พึงระวังระหว่างสัมภาษณ์งานในขณะที่นายจ้างจะใช้การสัมภาษณ์งานเป็นเครื่องมือคัดกรองพนักงานที่จะมาร่วมเดินหน้ากิจการของตน การสัมภาษณ์งานก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของผู้สมัครงานซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งของชีวิตการทำงาน และทำให้ผู้สมัครงานเกิดความเครียดจนเผลอแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมออกมา

เว็บไซต์ On Stride  แนะนำผู้สมัครงานถึง 7 ภาษากายที่พึงระวังระหว่างสัมภาษณ์งาน ไว้ดังนี้


1.  การสบตา  การถูกเพ่งมองจากผู้สัมภาษณ์ ทำให้ผู้สมัครงานบางคนรู้สึกเหมือนกำลังโดนสอบสวนและจะหลบตาโดยอัตโนมัติ  แต่สำหรับผู้สัมภาษณ์งานการหลบตาหมายถึงความไม่น่าไว้วางใจและต้องการหลบหลีก   ผู้สมัครงานควรสบตากับผู้สัมภาษณ์อย่างเป็นธรรมชาติ

2. อาการอยู่ไม่เป็นสุข  ระหว่างการสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครงานบางคนจะออกอาการอยู่ไม่เป็นสุข เช่นเสยผม, เกาคาง, ลูบหน้า, แคะจมูก ฯลฯ  ซึ่งเป็นอาการธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อเกิดความเครียด  แต่ในสายตาของผู้สัมภาษณ์งาน อาการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจในตนเองและไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์  ผู้สมัครงานควรเก็บอาการอยู่ไม่เป็นสุข โดยวางมือไว้บนตักอย่างเป็นธรรมชาติ

3. การยิ้ม  ผู้สมัครงานบางคนทำหน้าเคร่งขรึม ทำให้ผู้สัมภาษณ์มองว่าเป็นคนไม่ค่อยมีความสุขและไม่เป็นมิตร  อาวุธสำคัญที่ทำให้บรรยากาศการสัมภาษณ์ผ่อนคลายและเป็นมิตรนั่นก็คือการยิ้ม และที่สำคัญยังช่วยลดความรู้สึกกระวนกระวายและ ความเครียดให้ผู้สมัครงานไปพร้อมๆ กัน

4.  การจับมือ  ผู้สัมภาษณ์งานบางคนใช้การจับมือในการประเมินผู้สมัครงาน การจับมือที่ถูกวิธีคือ จับให้เต็มมือ บีบมือแน่นพอสมควร และเขย่ามือ 3 ครั้ง พร้อมกับการสบตา  จะช่วยเพิ่มความรู้สึกน่าประทับใจ, น่าเชื่อถือ

5.  ท่ายืนและท่านั่ง  สำหรับผู้สัมภาษณ์งานการยืนหรือนั่งตัวงอ สื่อถึงการขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้สมัครงานต้องยืนตัวตรงหลังตรง การนั่งระหว่างสัมภาษณ์งานควรนั่งให้เต็มเก้าอี้ หลังตรง

6. การกอดอก  การแสดงออกด้วยการกอดอกเป็นอาการธรรมชาติเมื่อรู้สึกกังวลหรือเป็นทุกข์ใจ ผู้สัมภาษณ์งานจะมองการกอดอกเป็นการสื่อถึงความรู้สึกไม่มั่นคงและกำลังป้องกันตัวเอง รวมถึงสื่อถึงความอึดอัดกับการสัมภาษณ์  ผู้สมัครงานควรวางมือข้างหนึ่งไว้บนตัก  ส่วนมืออีกข้างหนึ่งอาจวางบนโต๊ะแบบสบายๆ เพื่อใช้แสดงท่าทางในทางบวกระหว่างการสัมภาษณ์

7. การผงกศีรษะ การแสดงออกด้วยการผงกศีรษะเป็นอาการที่สื่อถึงการยอมรับ แต่การผงกศีรษะบ่อยครั้งเกินไปผู้สัมภาษณ์งานมักมองว่าผู้สมัครไม่ตั้งใจฟังหรือไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้  ผู้สมัครงานควรผงกศีรษะเมื่อจำเป็น ถ้าไม่เข้าใจควรถามมากกว่าผงกศีรษะ


วิธีสร้างความประทับใจระหว่างการสัมภาษณ์งาน

1.  เดินตัวตรงเต็มไปด้วยความมั่นใจ เพื่อสร้างรู้สึกน่าเชื่อถือในสายตาผู้สัมภาษณ์งาน
2.  ตอบสนองความรู้สึกของผู้สัมภาษณ์งาน เช่นเมื่อผู้สัมภาษณ์เล่าเรื่องด้วยความรู้สึกตื่นเต้น ผู้สมัครงาน ควรแสดงความรู้สึกกระตือรือร้นกับเรื่องที่เขาเล่า
3.  แสดงให้ผู้สัมภาษณ์งานเห็นถึงความใส่ใจ ด้วยการโน้มตัวเพื่อรับฟัง, สบตา, และสรุปคำพูดของผู้สัมภาษณ์เป็นระยะๆ
4.  สร้างความรู้สึกน่าประทับใจเมื่อเสร็จการสัมภาษณ์  ด้วยการเก็บสัมภาระส่วนตัวอย่างระมัดระวัง กล่าวคำขอบคุณ, จับมือ, และยิ้มให้ผู้สัมภาษณ์งานทุกคน และเดินออกจากห้องอย่างไม่เร่งรีบเกินไป


ที่มา: Lifehacker


Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ