Tips and How To in Everyday Life!

Sunday, November 20, 2016

Prostatitis - ต่อมลูกหมากอักเสบ เรื่องน่ารู้สำหรับชายทุกคน


Prostate หรือต่อมลูกหมาก เป็นอวัยวะทีมีเฉพาะในเพศชาย อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและโอบหุ้มท่อปัสสาวะส่วนต้นไว้  หน้าที่ของต่อมลูกหมากคือการผลิตน้ำหล่อเลี้ยงเชื้ออสุจิ
ต่อมลูกหมากอักเสบ หรือ Prostatitis เกิดขึ้นได้กับชายทุกคน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ปัจจุบันยังไม่พบว่าอาการต่อมลูกหมากอักเสบเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากอักเสบเกิดขึ้นได้กับชายเจริญพันธ์ทุกวัย จากข้อมูลของ National Institutes of Health พบว่าประมาณ 25% ของชายอเมริกันที่มาพบแพทย์ด้วยปัญหาทางเดินปัสสาวะเกิดจากต่อมลูกหมากอักเสบ


ประเภทของต่อมลูกหมากอักเสบ

1. Acute bacterial prostatitis หรือต่อมลูกหมากอักเสบเฉียบพลันที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ต่อมลูกหมากอักเสบชนิดนี้พบได้น้อยที่สุดแต่เป็นชนิดที่มักมีอาการรุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเชิงกรานและระบบอวัยวะสืบพันธ์ เช่น หัวหน่าว อวัยวะเพศ ฝีเย็บ มีไข้สูงและหนาวสั่น ปวดแสบปวดร้อนขณะปัสสาวะ  อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบปัสสาวะ, และอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง

2. Chronic bacterial prostatitis หรือต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเคยติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแล้วเล็ดลอดไปถึงต่อมลูกหมาก อาการคล้ายคลึงกับต่อมลูกหมากอักเสบแบบเฉียบพลันแต่ไม่รุนแรงเท่า  การวินิจฉัยโรคทำได้ยากเนื่องจากบางครั้งไม่พบเชื้อแบคทีเรีย

3. Chronic nonbacterial prostatitis หรือต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต่อมลูกหมากอักเสบที่พบได้บ่อยที่สุด ถึงประมาณ 90% ของอาการต่อมลูกหมากอักเสบโดยรวม  ตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะ และไม่เคยติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมาก่อนสาเหตุของต่อมลูกหมากอักเสบ

อาการต่อมลูกหมากอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ยังไม่ชัดเจน คาดว่าแบคทีเรียอาจเล็ดลอดไปถึงต่อมลูกหมากจากปัสสาวะไหลย้อนหรือจากช่องทวารหนัก

อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขหลายๆ อย่างที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดต่อมลูกหมากอักเสบ ได้แก่
 • เพิ่งได้รับการสวนปัสสาวะ ด้วยเครื่องมือแพทย์
 • มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก
 • มีระบบทางเดินปัสสาวะที่ผิดปกติ
 • เพิ่งมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • มีอาการต่อมลูกหมากโต

อาการโดยรวมของต่อมลูกหมากอักเสบ
 • ปวดปัสสาวะบ่อยๆ 
 • ปัสสาวะขัด
 • ปวดหรือแสบร้อนระหว่างปัสสาวะ
 • มีไข้และหนาวสั่น
 • ปวดช่องท้องด้านล่าง,  รอบ ๆ ทวารหนัก, บริเวณขาหนีบ หรืออาจปวดหลัง
 • อาจมีเลือดปนในปัสสาวะ หรืออาการปวดเมื่อหลั่งน้ำอสุจิ

ต่อมลูกหมากอักเสบไม่ใช่โรคติดต่อ และต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังแสดงอาการไม่เท่ากันในผู้ป่วย ผู้ที่อาการผิดปกติควรพบแพทย์และทำการรักษาทันทีที่มีอาการ

ที่มา: WebMD
Image Credit: Wikimedia


No comments:

Post a Comment