Clip วิธีการวางมือที่เหมาะสมระหว่างสัมภาษณ์งาน


 Image Credit: Business Insider


การสัมภาษณ์งานเป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญที่บริษัทใช้สำหรับ Screen หาผู้ร่วมงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมที่สุด  ผู้สัมภาษณ์นอกจากประเมินความเหมาะสมด้วยความรู้แล้วยัง ประเมินจากบุคลิกภาพและการแสดงออกของพนักงาน อีกด้วย

หนึ่งในอวัยวะที่ผู้สมัครงานส่วนใหญ่เมื่อเกิดความประหม่าและตื่นเต้นจะควบคุมอาการไม่ค่อยอยู่ก็คือมือ  Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้แนะนำว่าเราควรวางมืออย่างไรและควรหลีกเลี่ยงการวางมือลักษณะใดระหว่างการสัมภาษณ์งานครับ


โดยสรุปวิธีการวางมือที่  Clip แนะนำก็คือให้วางมือบนโต๊ะโดยให้หงายมือเล็กน้อยให้เห็นด้านในของฝ่ามือ รวมถึงการสัมผัสมือเป็นรูปปิระมิดเป็นบางครั้ง  ที่ควรหลีกเลี่ยงคือการซ่อนมือไว้ใต้โต๊ะ, การคว่ำฝ่ามือไว้กับโต๊ะ, การกอดอก, การใช้นิ้วเคาะโต๊ะ, การออกท่าออกทางมากเกินควร

ชม Clip - What to do with your hands during a job interview จาก Business Insider ครับ


Comments

Popular posts from this blog

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

เคล็ดลับการห่อของขวัญแบบไม่ต้องผูกโบว์และไม่ต้องใช้เทปกาว