10 ภาษากายที่ควรใส่ใจระหว่างสัมภาษณ์งาน -Interview Body Language Mistakes


 Image Source: Cliparts.co


ระหว่างการสัมภาษณ์งาน HR หรือผู้สัมภาษณ์ประเมินความสามารถของผู้สมัครงานทุกด้าน ไม่เฉพาะความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงานเท่านั้น แต่รวมถึงกิริยาท่าทางของผู้สมัครงานด้วย

Harris Poll  ทำการ Survey HR Managers มากกว่า 2,500 คน ถึง Body Language ที่ผู้สมัครงานแสดงออกระหว่างการสัมภาษณ์ และพบว่าส่วนใหญ่สามารถประเมินว่าผู้สมัครงานเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่ภายใน 5 นาทีเท่านั้นโดยดูจาก Body Language ของผู้สมัครงาน

ผลสำรวจบอกถึง 10 ภาษากายหรือ Body Language ที่ผู้สมัครงานผิดพลาดเป็นประจำไว้ดังนี้ครับ 1. ประมาณ 67% ไม่สบตากับผู้สัมภาษณ์งาน
 2. ประมาณ 39% ไม่ยิ้ม
 3. ประมาณ 33% ไม่ระวังตัวหยิบจับหรือเล่นกับสิ่งของบนโต๊ะสัมภาษณ์งาน
 4. ประมาณ 30% นั่งไม่ระวัง
 5. ประมาณ 30% แสดงท่าทางลุกลี้ลุกลนเพราะความตื่นเต้น
 6. ประมาณ 29% กอดอกระหว่างสัมภาษณ์งาน
 7. ประมาณ 27% ลูบหน้าจับผมบ่อยๆ 
 8. ประมาณ 21% จับมืออย่างไม่มีพลัง
 9. ประมาณ 11% ยกมือแสดงท่าทางมากเกินควร
 10. ประมาณ 7% จับมือแรงเกินไป 

ผลสำรวจยังบอกถึง 5 เรื่องที่ทำให้สอบตกสัมภาษณ์งานอย่างค่อนข้างแน่นอนคือ
 1. ถูกจับโกหกระหว่างสัมภาษณ์งาน: 69 %
 2. รับโทรศัพท์หรือส่งข้อความระหว่างสัมภาษณ์งาน: 68%
 3. แสดงอาการหยิ่งยโสหรือทะนงตัว: 60%
 4. แต่งกายไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพ: 50%
 5. พูดคำหยาบหรือสบถระหว่างสัมภาษณ์งาน: 50%

พวกเราที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดที่น่าสนใจของผลสำรวจเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานได้จาก http://www.careerbuilder.com/share/aboutus/pressreleasesdetail.aspx?sd=1/14/2016&siteid=cbpr&sc_cmp1=cb_pr929_&id=pr929&ed=12/31/2016  ครับ


Comments

Popular posts from this blog

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

เคล็ดลับการห่อของขวัญแบบไม่ต้องผูกโบว์และไม่ต้องใช้เทปกาว