ผู้ใช้ Smartphone ยี่ห้อไหนหัวไวที่สุด?

Brand ของโทรศัพท์มือถือกับสติปัญญาของผู้ใช้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับ แต่ก็ยังมีคนทำสำรวจในอังกฤษดึงมาเกี่ยวข้องกันจนได้


Ladbrokes สำนักพนันในประเทศอังกฤษได้ทำการสำรวจความไวในการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ โดยให้ผู้ที่ใช้ App ของ Ladbrokes ตอบปัญหาแบบปรนัยทางคณิตศาสตร์ 7 ข้อ พร้อมระบุ Brand โทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่  Ladbrokes จะคัดเฉพาะผู้ที่ตอบถูกทุกข้อว่ามีใครใช้โทรศัพท์ Brand ใดบ้าง  และใครตอบปัญหาอย่างถูกต้องได้เร็วที่สุด

ผลการสำรวจปรากฎว่าถ้าเป็นรายบุคคลผู้ที่ตอบปัญหาถูกต้องได้เร็วที่สุดเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของ Samsung โดยใช้เวลาแค่ 47 วินาที  แต่ถ้าคิดจากอัตราเฉลี่ยของผู้ตอบปัญหาถูกของแต่ละ Brand ปรากฏว่า iPhone มาเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองเป็น Google Nexus อันดับสามคือ Samsung คงเป็นผลสำรวจที่ไม่น่าเอาไปอ้างอิงแบบเป็นจริงเป็นจัง แต่ใช้สำหรับคุยข่มกันสนุกๆ มากกว่าครับ

ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2531640/Does-owning-Apple-handset-make-SMARTER-iPhone-users-quicker-witted-Samsung-BlackBerry-HTC-owners.html

Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ