การเดินเร็วเพิ่มขนาดของสมองและความจำ - Walking Increses Brain Size and Boost Memory!โรคสมองเสื่อมกลายเป็นปัญหาสำคัญของโลกยุคปัจจุบัน เนื่องจากคนเรามีอายุยืนยาวขึ้นกว่าเดิมมาก สวนทางกับการทำงานของสมองซึ่งลดประสิทธิภาพลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น  ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต่างหาวิธีรับมือกับปัญหานี้อย่างจริงจัง

Lifehacker ได้นำเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองให้ดีขึ้น ซึ่งวิธีง่ายๆ ก็คือการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการเดินเร็ว

งานวิจัยครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ใช้ผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังกาย 60 คน  ซึ่งมีอายุระหว่าง 60 - 80 ปี  โดยทำการ Scan สมองผู้สูงอายุเหล่านี้ด้วยวิธี MRI ก่อนจะเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วๆ วันละ 40 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี เมื่อทำการ Scan สมองอีกครั้ง พบว่าสมองส่วน hippocampus ของผู้สูงอายุเหล่านี้เพิ่มขนาดขึ้นจากก่อนหน้านี้ประมาณ 2% นอกจากนี้ยังพบว่าความจำของผู้สูงอายุเหล่านี้ดีขึ้นกว่าเดิม  และเมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นก็พบว่าการเดินเร็วได้ผลดีที่สุด นับเป็นครั้งแรกที่พบว่าสมองของผู้สูงอายุสามารถขยายขนาดขึ้น

ใครที่อยากมีความจำดีๆ จะลองออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วๆ ก็ไม่เสียหลายนะครับ

Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ