Tips and How To in Everyday Life!

Saturday, July 9, 2011

แก้เหงาด้วยการอาบน้ำอุ่น

เมื่อรู้สึกเหงา หลายๆ คนแก้เหงาด้วยการสังสรรค์พบปะผู้คน, พูดคุยกับเพื่อนฝูง, ทำสมาธิ ,ออกกำลังกาย ฯลฯ เชื่อมั้ยครับว่าการอาบน้ำอุ่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยคลายความเหงาให้เราได้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Yale ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยเรื่องนี้โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 15 - 65 ปี โดยให้ทุกคนจดบันทึกทุกวันถึงความรู้สึกก่อนหน้าและหลังจากอาบน้ำ จากการศึกษาอย่างต่อเนื่องพบว่า ความรู้สึกเหงาจะลดลงเมื่อได้อาบน้ำอุุ่น ยิ่งใช้เวลาในการอาบน้ำอุ่นนานมากขึ้นความเหงาก็จะลดลงตามไปด้วย นักวิจัยคณะนี้เชื่อว่าความรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่กับเพื่อนและครอบครัว กับความรู้สึกอบอุ่นที่ร่างกายได้รับจากการอาบน้ำอุ่น มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์  การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยที่ทำในประเทศแคนาดา ซึ่งพบว่าผู้ที่กำลังเหงาจะรู้สึกว่าร่างกายเย็นลงกว่าปกติ ผลการศึกษานี้จะมีส่วนช่วยในการหาวิธีรักษาโรคซึมเศร้าและโรคทางจิตชนิดอื่นๆ

ความเหงาไม่เข้าใครออกใครนะครับ พวกเราที่รู้สึกเหงาจะลองแก้เหงาด้วยการอาบน้ำอุ่นก็ได้นะครับ!

ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2007555/How-soaking-warm-bath-stop-feeling-lonely.html?ITO=1490

No comments:

Post a Comment