Predict Child Growth - วิธีคาดคะเนความสูงของเด็กเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีวิธีการคาดคะเนความสูงของเด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ถูกต้อง 100%  แต่สูตรที่ใช้คำนวณความสูงในอนาคตของเด็ก ที่ได้รับความนิยมและใช้กันทั่วไป มีวิธีคำนวณดังนี้
  • นำความสูงของพ่อและแม่ รวมกันจะเป็นเซ็นติเมตรหรือนิ้วก็ได้
  • บวก 5 นิ้ว (13 เซ็นติเมตร) สำหรับเด็กชาย ลบ 5 นิ้ว (13 เซ็นติเมตร) สำหรับเด็กหญิง
  • ผลลัพธ์ที่ได้ให้หารด้วย 2
  • ความสูงของเด็กเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะบวกหรือลบไม่เกิน 4 นิ้ว (10 เซ็นติเมตร) จากผลลัพธ์ที่ได้
ข้อควรจำอย่างหนึ่งก็คือ ความสูงของเด็กถูกควบคุมด้วยยีนส์ และการเจริญเติบโตในเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนก็จะเติบโตเร็วกว่า ขึ้นอยู่กับอาหาร สิ่งแวดล้อม และกรรมพันธ์  ถ้าเรากังวลว่าลูกของเราไม่เจริญเติบโตตามวัย  ก็ควรปรึกษาแพทย์ครับ

ที่มา:  Jay L. Hoecker, M.D.  Mayo Clinic

Comments

Popular posts from this blog

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

เคล็ดลับการห่อของขวัญแบบไม่ต้องผูกโบว์และไม่ต้องใช้เทปกาว