อย. เตือน ระวังสารแอฟลาท็อกซินจากการบริโภคพริกป่น ถั่วลิสงป่น ส่วนน้ำส้มสายชูระวังของปลอม

อย. เตือนการบริโภคพริกป่นถั่วลิสงป่นที่อยู่ในเครื่องปรุงอาหารอาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสาร
แอฟลาท็อกซินจากเชื้อราซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ส่วนการบริโภคนํ้าส้มสายชูอาจพบนํ้าส้มสายชูปลอม ที่มีความเป็นกรดสูงเป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหารและลําไส้ ควรเลือกซื้อนํ้าส้มสายชูที่บรรจุในขวดแก้วที่ ฉลากระบุเครื่องหมายอย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลักเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค


นพ. นรังสันต์ พีรกิจรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าปัจจุบันในการรับประทาน
อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวนอกจากเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ต้องคอยระมัดระวังในเรื่องของสุขลักษณะที่ต้องมาจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี และต้องไม่มีการใช้สารกันเสียเกินมาตรฐานแล้ว เครื่องปรุงก็ถือเป็นวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารอันตราย และไม่ควรมองข้ามความปลอดภัยโดยเฉพาะพริกป่นถั่วลิสงป่นและนํ้าส้มสายชู โดยพริกป่นและถั่วลิสงป่นมักมีการตรวจพบสารแอฟลาท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อรา หากร่างกายได้รับสารพิษอย่างต่อเนื่องจะเกิดการสะสมของสารพิษกลายเป็นมะเร็งตับในที่สุด ดังนั้นผู้บริโภคควรเลือกรับประทานพริกป่นและถั่วลิสงป่นที่สะอาดไม่มีเชื้อราและควรเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 3-5 วัน  พร้อมทั้งจัดเก็บในภาชนะที่สะอาดและแห้ง

รองเลขาธิการฯกล่าวต่อไปว่าสําหรับน้ำส้มสายชู อาจมีผู้ประกอบการบางรายผลิตนํ้าส้มสายชู
ปลอมซึ่งส่วนใหญ่ทํามาจากกรดนํ้าส้มหรือกรดชนิดอื่นๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมเช่นนํากรดซัลฟิวริกหรือ
กรดกํามะถันมาเจือจางแล้วแบ่งขายซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคเพราะจะทําให้เกิดอันตรายต่อกระเพาะอาหารและลําไส้เนื่องจากมักจะมีปริมาณกรดที่สูงเกินไปทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถสังเกตนํ้าส้มสายชูที่ปลอดภัยต่อการบริโภคได้ โดยการดูพริกดองในนํ้าส้มถ้าสีพริกดองมีสีสดใสเนื้อพริกไม่เปื่อยเละแสดงว่าสามารถรับประทานได้และควรหลีกเลี่ยงนํ้าส้มสายชูที่บรรจุในภาชนะพลาสติกเพราะนํ้าส้มสายชูมีฤทธิ์เป็นกรด หากบรรจุไว้เป็นเวลานานอาจเกิดการกัดกร่อนทําให้กิดการปนเปื้อนของโลหะหนักได้ ดังนั้นควรเลือกซื้อนํ้าส้มสายชูที่บรรจุในขวดแก้ว และที่สําคัญใ้ห้สังเกตดูฉลากอาหารต้องมีเครื่องหมายอย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลักจึงจะจัดเป็นอาหารปลอดภัย

ที่มา:  อย.

Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ