คุณเป็นนักปฏิบัติหรือเป็นคนช่างฝัน?

ถ้าอยากทราบคุณเป็นนักปฏิบัติ หรือว่าเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยจินตนาการ  เพียงแค่ตอบคำถามไม่กี่ข้อที่ 
http://feeds.blogthings.com/areyouadreameroradoerquiz/ ก็ได้ทราบคำตอบแล้วครับ
You Are a Doer

You are primarily concerned with what is actual. You tend to be a practical person.

You love to stay busy, and you are always immersed in projects.You are in touch with your senses, and you enjoy indulging them. You're likely a crafter of some sort.

You crave different sensations in life, whether it's working with your hands, playing sports, or eating your favorite meal.

Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ