Tips and How To in Everyday Life!

Sunday, October 19, 2008

ทำอย่างไร ไม่ให้หวัดถามหา, 10 Tips to Prevent Common Cold.


 เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานว่า หวัดเป็นโรคที่มนุษย์เราเป็นกันมากที่สุดหรือเปล่า เพราะไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นหวัด จากข้อมูลของ U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) พบว่าหวัดเป็นสาเหตุของการขาดงานและขาดเรียนมากที่สุดในสหรัฐ ภายในหนึ่งปี ปรากฎว่าจำนวนวันที่นักเรียนลาป่วยด้วยสาเหตุจากหวัดรวมแล้วถึง 22 ล้านวันในแต่ละปี มีเชื้อไวรัสมากกว่า 200 ชนิดที่ทำให้เกิดโรคหวัด ซึ่งจะมีอาการรุนแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับเชื้อไวรัสแต่ละชนิด

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครสามารถกำจัดโรคหวัดให้หมดไปจากโลกนี้ได้  รวมทั้งยังไม่มีวิธีที่สามารถป้องกันกันแพร่ของโรคหวัดได้อย่าง 100% วิธีที่ดีที่สุดก็คือการลดโอกาสที่เราจะติดหวัดจากผู้อื่น โดยการปฏิบัติตัวง่ายๆดังนี้

1.  ล้างมือบ่อยๆ  วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่เชื้อและรับเชื้อหวัด การล้างมือเป็นสิ่งจำเป็น  เมื่อต้องติดต่อทำธุระในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการ Shopping การออกกำลังกาย ดูหนัง ฯลฯ  การล้างมือจะเป็นการทำลายเชื้อไวรัสซึ่งติดอยู่ที่มือของเรา หลังจากการสัมผัสอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ผู้เป็นหวัดสัมผัสมาก่อนหน้านี้

2. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า  ไม่ว่าจะเป็นจมูก ปาก หรือตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ใกล้กับคนที่เป็นหวัดหรือหลังจากที่มือของเราสัมผัสกับวัตถุในที่สาธารณะ

3. งดสูบบุหรี่  ควันบุหรี่ทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจและทำให้ง่ายต่อการติดเขื้อหวัดและเชื้อโรคอื่นๆ แม้แต่ควันบุหรึ่จากผู้อื่นก็มีผลเช่นเดียวกัน

4. แยกของใช้ของผู้ป่วยเป็นหวัด หรือเปลี่ยนไปใช้ถ้วยหรือจานกระดาษที่ใช้แล้วทิ้ง ในระหว่างที่มีคนในครอบครัวเป็นหวัด  เพื่อป้องกันกันแพร่ของเชื้อหวัดผ่านการใช้ถ้วยน้ำหรือจานชามร่วมกัน

5.  รักษาความสะอาดในบ้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่นลูกบิดประตู แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ สวิทช์ไฟ โทรศัพท์ รีโมทคอนโทรล ซิงค์ เคาเตอร์ เชื่อโรคสามารถอาศัยอยู่ตามพื้นที่เหล่านี้ได้เป็นชัวโมงๆ วิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือหมั่นทำความสะอาดพื้นที่เหล่านี้ ด้วยน้ำและสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

6.  ถ้าในบ้านของเรามีเด็ก อย่าลืมทำความสะอาดของเล่นของเด็กๆ  ทุกครั้งที่มีการทำความสะอาดบ้านเรือน

7.  เปลี่ยนมาใช้กระดาษเช็ดมือ  เชื้อโรคสามารถอาศัยอยู่ตามผ้าเช็ดมือในห้องครัวหรือห้องน้ำได้นานหลายชั่วโมง ถ้าหากเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง ก็ควรแยกผ้าเช็ดมือเป็นของแต่ละคนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ แล้วอย่าลืมหาผ้าเช็ดมือสะอาดๆ สำหรับแขกด้วย

8.  กระดาษทิชชู่ที่ใช้เช็ดน้ำมูก น้ำตา เมื่อเป็นหวัดต้องทิ้งทันที  อย่าวางทิ้งไว้ เพราะมันเป็นแหล่งแพร่เชื้อหวัดไปทั่ว

9.  รักษาสุขภาพอนามัย  ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายเป็นประจำ จะทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้เต็มที่สามารถต่อสู้กับโรคหวัดหรือโรคภัยอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.  ควบคุมความเครียด   จากการศึกษาพบว่าความเครียดทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราอ่อนแอลง ทำให้มีโอกาสเป็นหวัดได้ง่ายกว่าผู้ที่สามารถควบคุมความเครียดของตนเองได้

ข้อมูลทั้งหมดได้มาจาก: http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=53472