Posts

Showing posts from October, 2008

ทำอย่างไร ไม่ให้หวัดถามหา, 10 Tips to Prevent Common Cold.

Image
เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานว่า หวัดเป็นโรคที่มนุษย์เราเป็นกันมากที่สุดหรือเปล่า เพราะไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นหวัด จากข้อมูลของ U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) พบว่าหวัดเป็นสาเหตุของการขาดงานและขาดเรียนมากที่สุดในสหรัฐ ภายในหนึ่งปี ปรากฎว่าจำนวนวันที่นักเรียนลาป่วยด้วยสาเหตุจากหวัดรวมแล้วถึง 22 ล้านวันในแต่ละปี มีเชื้อไวรัสมากกว่า 200 ชนิดที่ทำให้เกิดโรคหวัด ซึ่งจะมีอาการรุนแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับเชื้อไวรัสแต่ละชนิด

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครสามารถกำจัดโรคหวัดให้หมดไปจากโลกนี้ได้  รวมทั้งยังไม่มีวิธีที่สามารถป้องกันกันแพร่ของโรคหวัดได้อย่าง 100% วิธีที่ดีที่สุดก็คือการลดโอกาสที่เราจะติดหวัดจากผู้อื่น โดยการปฏิบัติตัวง่ายๆดังนี้

1.  ล้างมือบ่อยๆ  วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่เชื้อและรับเชื้อหวัด การล้างมือเป็นสิ่งจำเป็น  เมื่อต้องติดต่อทำธุระในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการ Shopping การออกกำลังกาย ดูหนัง ฯลฯ  การล้างมือจะเป็นการทำลายเชื้อไวรัสซึ่งติดอยู่ที่มือของเรา หลังจากการสัมผัสอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ผู้เป็นหวัดสัมผัสมาก่อนหน้านี้

2. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผ…