» » ทำไมห้ามใช้โทรศัพท์มือถือบนเครื่องบิน?

16 April 2009

ทำไมห้ามใช้โทรศัพท์มือถือบนเครื่องบิน?

The Federal Aviation Administration (FAA) มีกฎห้ามใช้โทรศัพท์มือถือทุกชนิด ระหว่างที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ เพื่อป้องกันปัญหาที่สัญญานของโทรศัพท์มือถือ อาจจะรบกวนระบบนำร่องของเครื่องบิน และยังอาจจะทำให้ระบบการทำงานของเครื่องบินผิดพลาดไป  ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นความกังวลที่มากเกินไป แต่ FAA และคนส่วนใหญ่ก็ยินดีที่จะยังมีคำสั่งห้ามนี้อยู่ต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับเครื่องบินและผู้โดยสาร
ความจริงแล้วการใช้โทรศัพท์มือถือบนเครื่องบิน มีผลกระทบต่อเครื่องบินน้อยกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือเสียอีก   The Federal Communications Commission ยืนยันว่าการใช้โทรศัพท์มือถือบนเครื่องบินที่อยู่เหนือท้องผ้า มีผลกระทบโดยตรงกับเครื่อข่ายของการสื่อสารไร้สาย
สาเหตุเนื่องจากการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานที่อยู่บนพื้นดิน โดยผ่านเสาส่งสัญญาน  ถ้าหากเราอยู่บนเครื่องบิน ที่บินด้วยความเร็วหลายร้อยไมล์ต่อชั่วโมง โทรศัพท์มือถือจะเชื่อมต่อกับเสาสัีญญานจำนวนหลายๆ แห่ง ทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่และอาจทำความวุ่นวายเสียหายให้กับระบบเครือข่ายสื่อสารทั่วโลกนั่นเอง

ที่มา: http://www.mentalfloss.com/blogs/archives/22729

No comments:

Post a Comment