นักวิทยาศาสตร์พบว่าน้องหมาฉลาดกว่าน้องแมว!นักวิทยาศาสตร์จาก Vanderbuilt, สหรัฐอเมริกา พบว่าสุนัขฉลาดกว่าแมว โดยใช้การวัดจำนวนเซลล์ประสาท หรือ Neurons ใน Cerebral Cortex ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนความคิด,วางแผน และพฤติกรรมที่ซับซ้อน


Suzana Herculano-Houzel นักประสาทวิทยาจาก Vanderbuilt ใช้เครื่องมือวัดจำนวนเซลล์ประสาท หรือ Neurons ใน Cerebral Cortex ของสัตว์หลายๆ ชนิด เช่น แมว, สุนัข, หมี, สิงโต ฯลฯ

จากการวัดจำนวนเซลล์ประสาท พบว่าแมวมีเซลล์ประสาทใน Cerebral Cortex  250 ล้านเซลล์ แต่สุนัขมีถึง 530 ล้านเซลล์ ซึ่งยังเทียบไม่ได้กับมนุษย์ที่มีเซลล์ประสาทใน Cerebral Cortex ถึง 1.6 หมื่นล้านเซลล์ และพบว่าจำนวน Neurons ไม่เกี่ยวข้องกับขนาดสมอง เพราะหมีซึ่งสมองใหญ่มากมี Neurons พอๆ กับแมว

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า Neurons ใน Cerebral Cortex ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนความคิด, การวางแผน และควบคุมพฤติกรรมที่ซับซ้อน

ความจริงแล้ว เชื่อว่าคนรักแมวส่วนใหญ่ก็ทราบว่าสุนัขฉลาดกว่าแมว แต่คนรักสัตว์แต่ละชนิด ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงความฉลาดอย่างเดียว เพราะมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่มีส่วนสำคัญเช่นกันที่มา: CnetComments

Popular posts from this blog

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

เคล็ดลับการห่อของขวัญแบบไม่ต้องผูกโบว์และไม่ต้องใช้เทปกาว

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

ผลการศึกษาระบุว่า การขี่จักรยานไม่มีผลเสียต่อระบบสืบพันธ์และระบบทางเดินปัสสาวะ