บดๆ ปั่นๆ อย่างไรไม่ให้กระเด็นเลอะเทอะปัจจุบันเครื่องบดและเครื่องปั่นอาหาร ช่วยให้การประกอบอาหารสะดวกขึ้นมาก ปัญหาที่ผู้ใช้เครื่องบดและเครื่องปั่นอาหารเจอเป็นประจำก็คือ เศษชิ้นส่วนอาหารกระเด็นเลอะเทอะและติดอยู่ที่ฝาปิดยากต่อการทำความสะอาด


Lifehacker แนะนำวิธีแก้ปัญหาเศษชิ้นส่วนอาหารติดที่ฝาปิดทำความสะอาดได้ยากหรือกระเด็นเลอะเทอะถ้าเป็นการบดหรือปั่นโดยไม่ปิดฝา ด้วยการใช้แผ่นพลาสติก Wrap ปากเครื่องบดหรือเครื่องปั่นแล้วจึงปิดฝา  โดยให้ใช้ Plastic Wrap ขนาดกว้างพอประมาณปิดหลวมๆ เพื่อป้องกันแผ่นพลาสติกฉีกขาด


ที่มา: Lifehacker

Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ