4 อวัยวะที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ Smartphone และวิธีป้องกัน


ปัจจุบันนี้ Smartphone กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อการทำงาน, ความบันเทิง, การสื่อสาร ฯลฯ การใช้ชีวิตอยู่กับ Smartphone ทั้งวันส่งผลกระทบต่ออวัยวะหลายส่วนในร่างกายของเรา แต่มีอวัยวะ 4 ส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
Huffingtonpost เปิดเผยว่า 4 อวัยวะที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ Smartphone มากที่สุดคือ
  1. บริเวณคอ  การใช้ Smartphone ไม่ว่าจะเพื่อชมภาพหรือพิมพ์งานที่ต้องก้มหน้าล้วนส่งผลกระทบกับกล้ามเนื้อบริเวณคอ ทำให้เกิดอาการปวดคอ, เมื่อยคอ เนื่องจากการก้มหน้าทำมุม 60 องศาเพื่อใช้ Smartphone ทำให้กระดูกสันหลังบริเวณคอและกล้ามเนื้อคอต้องรับน้ำหนักเพิ่มจากน้ำหนักศีรษะปกติประมาณ 12 ปอนด์เป็น 60 ปอนด์โดยประมาณ ในระยะยาวอาจทำอันตรายต่อระบบประสาทของกระดูกสันหลัง  วิธีป้องกันคือให้เรายก Smartphone ขึ้นให้อยู่เหนือระดับสายตา
  2. นิ้วหัวแม่มือ  การใช้นิ้วหัวแม่มือในการพิมพ์ข้อความบน Smartphone เป็นเวลานานและเป็นประจำจะทำให้เกิดอาการปวดที่ตอนล่างของนิ้วหัวแม่มือบริเวณใกล้ข้อมือและกระดูกนิ้วหัวแม่มือมีเสียงลั่น  ในระยะยาวอาจส่งผลให้แรงในการหยิบจับลดลงและการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่มือไม่เหมือนเดิม  วิธีป้องกันก็คือการฝึกใช้นิ้วมืออื่นร่วมในการพิมพ์ข้อความรวมถึงเปลี่ยนเป็นการสั่งพิมพ์ข้อความด้วยเสียง (Voice Recognition)
  3. ข้อมือ  การใช้ Smartphone อย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดอาการปวดข้อมือ (Text Claw) และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ (carpal tunnel syndrome)  วิธีป้องกันก็คือให้ยืดกล้ามเนื้อฝ่ามือและหมุนข้อมือเพื่อคลายกล้ามเนื้อระหว่างใช้ Smartphone 
  4. ปอด  จากการศึกษาโดย UK’s United Chiropractic Association พบว่าการก้มหน้าใช้ Smartphone ทำให้การหายใจให้เต็มปอดยากขึ้น ปอดเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบหายใจ วิธีป้องกันก็คือให้เปลี่ยนอริยาบทและยืดกล้ามเนื้อทุกๆ ชั่วโมง รวมถึงหยุดใช้ Smartphone และหายใจยาวๆ ให้เต็มปอดเป็นระยะๆ 
จากการสำรวจพบว่าคนที่ใช้ Smartphone จะมีการรับส่งข้อความประมาณวันละ 50 ข้อความ ทั่วโลกมีการส่งข้อความประมาณปีละ 2.19 ล้านล้านข้อความ

Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ