ชนชาติใดอ้วนที่สุดในโลก?

วิธีการคำนวณหาน้ำหนักตัวที่เหมาะสมที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันคือ  body mass index value หรือค่า BMI (บางครั้งก็เรียกว่า Quetelet index ตามชื่อของผู้คิดค้นคือ Adolphe Quetelet)  ซึ่งคำนวณด้วยน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) หารด้วยความสูงยกกำลังสอง (เมตร)  โดยน้ำหนักตัวที่เหมาะสมคือน้ำหนักตัวที่มี BMI Value ระหว่าง 18.5 ถึง 25
ผลการสำรวจค่า BMI Value ของประชากรวัยเจริญพันธ์ทั้งชายและหญิงจากประเทศต่างๆที่เปิดเผยโดย Dailymail ปรากฎว่าถ้าคิดอัตราเฉลี่ยค่า BMI Value ทั้งชายและหญิง ประชากรจากคูเวตมีค่า BMI Value อยู่ที่ 29.5 ซึ่งสูงที่สุดหรือจะเรียกว่าอ้วนที่สุดก็ได้  อันดับที่สองคือชาวอเมริกัน มีค่า BMI Value เฉลี่ยอยู่ที่ 28.8 อันดันที่สามก็คือ Trinidad and Tobago มีค่าBMI Value เฉลี่ยอยู่ที่ 28.6  แต่ถ้าหากแยกตามเพศ ปรากฎว่าเพศชายชาวอเมริกันมีค่า BMI Value สูงที่สุดคือ 28.5  ส่วนเพศหญิงเป็นของคูเวตที่ 31.4


ส่วนค่า BMI Value  ประชากรของไทยเราจัดอยู่ในกลุ่มน้ำหนักตัวได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 23.6  (เพศชายมีค่า BMI Value 23.1 เพศหญิงมีค่า BMI Value 24.1)

และประชากรจากประเทศที่มีค่า BMI Value เฉลี่ย ต่ำที่สุดก็คือชาวบังคลาเทศ, อีรีเทรีย และ เอธิโอเปีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหาความอดอยากขาดแคลนอาหารครับ

Comments

Popular posts from this blog

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

เคล็ดลับการห่อของขวัญแบบไม่ต้องผูกโบว์และไม่ต้องใช้เทปกาว