Tips and How To in Everyday Life!

Thursday, April 25, 2013

10 สัจจธรรมที่ควรเรียนรู้ตั้งแต่ยังหนุ่มสาว


Royale Scuderi เขียนไว้ใน Lifehacks ว่าบทเรียนชีวิตยิ่งเรียนรู้เร็วยิ่งมีประโยชน์ เพราะสามารถนำมาปรับใช้และเช่วยให้ประสพความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

10 สัจจธรรมที่ทุกคนควรเรียนรู้ตั้งแต่ยังหนุ่มสาวแทนที่จะไปรู้เอาตอนอายุมากแล้วซึ่งอาจจะสายไป ที่ Royale Scuderi แนะนำไว้มีดังนี้ครับ

  1. เงินไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่าง  เงินเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้นในบางครั้ง  มีคนจำนวนมากที่มีชีวิตที่เป็นสุขโดยไม่มีเงินมากมาย และมีคนจำนวนมากเช่นกันที่มีเงินมากมายแต่ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหา
  2. จังหวะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ  รู้จักการวางแผนดำเนินชีวิตให้เป็นขั้นตอน เรียนรู้ความผิดพลาดจากประสพการณ์เก่าๆ
  3. เราไม่สามารถทำให้ทุกๆ คนพอใจ  
  4. สุขภาพที่ดีคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา
  5. คนเราไม่สามารถได้ทุกสิ่งที่ตนต้องการ
  6. เราไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง ยังมีคนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเรา
  7. เราไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดจากกระทำของเรา
  8. ความรักเป็นมากกว่าความรู้สึก แต่ยังหมายถึงโอกาสในการเลือก
  9. โลกนี้กว้างใหญ่และสวยงาม อุปสรรคเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
  10. ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยปริยาย  ความพยายามเท่านั้นที่นำความสำเร็จมาให้
ที่มา: Lifehacks

No comments:

Post a Comment