ปลายกระดาษทิชชู่ม้วนควรอยู่ด้านนอกหรือด้านในหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าประเทศจีนเป็นแหล่งกำเนิดของกระดาษชำระ โดยเริ่มมีใช้ครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 6   และเริ่มพัฒนาเป็นกระดาษชำระยุคใหม่โดย Joseph Gayette ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมในปี ค.ศ.1857  จนกระทั่งปี ค.ศ.1879  ก็มีการพัฒนากระดาษชำระแบบม้วนโดย Scott Paper Company  ซึ่งยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายถึงปัจจุบัน


หนึ่งในคำถามที่คนอยากรู้กันมากก็คือวิธีการแขวนทิชชู่ระหว่าง ให้ปลายกระดาษอยู่ด้านนอกหรือด้านใน แบบไหนถูกต้องคำตอบก็คือแล้วแต่ความถนัดครับ  แต่จากการสำรวจพบว่า 70% นิยมให้ปลายกระดาษอยู่ด้านนอก ส่วนอีก 30% นิยมให้ปลายกระดาษอยู่ด้านใน  นอกจากนั้นยังพบอีกว่า ประมาณ 20% จะหันกระดาษชำระให้เป็นแบบที่ตนเองถนัด  และยังพบอีกว่าผู้ถูกสำรวจประมาณ 1 ใน 5 จะรู้สึกหงุดหงิดถ้ากระดาษอยู่ในแบบที่ตนไม่ถนัด โดยผู้ชายจะรู้สึกอารมณ์เสียมากกว่าฝ่ายหญิงข้อดีของแบบปลายกระดาษอยู่ด้านนอกคือ สะดวกในการแบ่งและโอกาสที่กระดาษจะสัมผัสกับเชื้อโรคตามฝาผนังน้อยกว่า


ข้อดึของแบบปลายกระดาษอยู่ด้านในคือเป็นระเบียบกว่า ฉีกขาดเสียหายยากกว่า ประหยัดกว่าเพราะลดโอกาสการใช้กระดาษในปริมาณเกิดความจำเป็น


Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ