10 อาชีพที่ผู้ประกอบอาชีพชอบและเกลียดที่สุด (The Ten Happiest Job + The Ten Hated Job)

เมื่อพูดถึงอาชีพหรืองาน ทุกคนต่างก็ต้องการงานที่ให้ผลตอบแทนสูงๆ เพื่อความมั่นคงในการใช้ชีวิต แต่ถ้าพูดถึงความสุขที่ได้ทำงานหรือประกอบอาชีพ ปรากฎว่าผู้ประกอบอาชีพการงานที่ได้ค่าตอบแทนสูงๆ กลับไม่รู้สึกชอบหรือมีความสุขกับงานของตนเอง  National Organization for Research ของ University of Chicago ได้ทำการสำรวจ 10 อาชีพการงานที่ผู้ประกอบอาชีพมีความสุขที่สุด ลงใน Forbes นิตยสารการเงินชื่อดัง  ปรากฎว่างานช่วยเหลือสังคมเป็นงานที่ก่อความสุขแก่ผู้ประกอบอาชีพมากที่สุด  ตามลำดับดังนี้ครับ

  1. Clergy หรือผู้เผยแผ่ศาสนา
  2. Firefighter หรือพนักงานดับเพลิง ผลการสำรวจพบว่า 80% ของพนักงานดับเพลิงมีความสุขกับงานที่ตนกำลังทำอยู่
  3. Physical therapists หรือนักกายภาพบำบัด การได้ช่วยเหลือผู้ป่วยไปพร้อมๆ กับการพูดคุย ทำให้นักกายภาพบำบัดส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจในอาชีพของตนเอง
  4. Author หรือนักประพันธ์ ถึงแม้อาชีพนี้จะให้ผลตอบแทนไม่มากมายนัก (ยกเว้นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง) แต่การได้ถ่ายทอดเรื่องจากความคิดของตนเองให้ผู้อ่าน ทำให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ให้ความสุขทางใจแก่ผู้ประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก
  5. Special education teachers หรืออาชีพครูสอนพิเศษ
  6. Teacher ครูและอาจารย์ส่วนใหญ่จะมีความสุขและภูมิใจในอาชีพของตนเอง แต่ผลการสำรวจของ National Organization for Research ของ University of Chicago กลับพบว่าประมาณ 50% ของครูและอาจารย์จะเลิกอาชีพนี้ใน 5 ปี
  7. Artists ผลการสำรวจพบว่านักวาดภาพและปฎิมากร มีความสุขกับอาชีพของตนเอง ถึงแม้จะรายได้ไม่มากมายและยังไม่แน่นอนอีกด้วย
  8. Psychologist หรือนักจิตวิทยา 
  9. Financial services sales agents หรือนายหน้าตัวแทนบริการทางการเงิน  ผู้ประกอบอาชีพนี้ประมาณ 65% มีความพึงพอใจในอาชีพของตน
  10. Engineer หรือวิศวกร

ส่วนอาชีพที่ผู้ประกอบอาชีพไม่พึงพอใจในหน้าที่ของตัวเองมากที่สุด   กลับเป็นอาชีพที่ได้รายได้สูง มีหน้าตาทางสังคม สาเหตุที่พวกเขาไม่ชอบงานที่ทำอยู่ส่วนใหญ่เกิดจากความเบื่อหน่ายต่อกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด ในขณะที่องค์กรกลับไม่เห็นคุณค่าของพวกเขา สำหรับ อาชีพที่ผู้ประกอบอาชีพเบื่องานของตนเองที่สุด 10 ลำดับมีดังนี้ครับ


1. Director of Information Technology หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. Director of Sales and Marketing หรือผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
3. Product Manager หรือผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
4. Senior Web Developer หรือนักพัฒนาเว็บระดับอาวุโส
5. Technical Specialist หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายเทคนิค
6. Electronics Technician หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
7. Law Clerk หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
8. Technical Support Analyst หรือนักวิเคราะห์ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
9. CNC Machinist หรือผู้ควบคุม Computer Numerical Control
10. Marketing Manager หรือผู้จัดการฝ่ายการตลาด


ที่มา: http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2011/09/12/the-ten-happiest-jobs/

Comments

Popular posts from this blog

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

เคล็ดลับการห่อของขวัญแบบไม่ต้องผูกโบว์และไม่ต้องใช้เทปกาว