Could You Survive Another Great Depression?- ตรวจความพร้อมในการสู้กับเศรษฐกิจถดถอย

ถ้าอยากรู้ว่าเราจะสามารถฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ที่กำลัีงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไปได้หรือไม่ ลอง click ไปที่ http://blogthings.com/couldyousurviveanothergreatdepressionquiz/
และตอบคำถามทั้ง 10 ข้อตามความเป็นจริง และรออ่านคำตอบได้เลยครับYou Are 61% Likely to Survive Another Great Depression
Even though you may not be expecting the worst, you're the type of person who prepares for the worst.

You live a relatively modest life. You don't overspend, and you aren't very materialistic.You are also quite self sufficient and independent. You have many useful skills.

You can take care of yourself and those you love... which is crucial to surviving another Great Depression.

Comments

Popular posts from this blog

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

เคล็ดลับการห่อของขวัญแบบไม่ต้องผูกโบว์และไม่ต้องใช้เทปกาว

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

ผลการศึกษาระบุว่า การขี่จักรยานไม่มีผลเสียต่อระบบสืบพันธ์และระบบทางเดินปัสสาวะ