» » วิธีเก็บผักสารพัดชนิดอย่างถูกวิธี - How To Store Vegetables

25 November 2015

วิธีเก็บผักสารพัดชนิดอย่างถูกวิธี - How To Store Vegetables
ผักสดที่เรานิยมบริโภคมีมากมาย และมีวิธีการเก็บรักษาให้คงความสดและคุณภาพให้นานที่สุดแตกต่างกัน  Infographic ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นวิธีการเก็บผักสารพัดชนิดอย่างถูกวิธีครับภาพ Infographic ชุดนี้แนะนำวิธีการเก็บรักษาผักสดให้คงคุณภาพและความสดไว้นานที่สุด ตัวอักษรสีแดงแนะนำว่าควรเก็บผักไว้ที่ใด, อักษาสีฟ้าอธิบายวิธีเก็บ และอักษรสีเขียวบอกระยะเวลาที่สามารถเก็บครับ

ที่มา: Lifehack

No comments:

Post a Comment