» » » ประโยชน์ของแกนกระดาษ Tissue

09 September 2011

ประโยชน์ของแกนกระดาษ Tissueแกนกระดาษทิชชู่ ที่ถูกโยนทิ้งกันเป็นประจำ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ  Lifehacker เสนอแนวคิดนำกระดาษทิชชู่มาใช้เป็นที่เก็บสาย cable, สายไฟฟ้า, สายโทรศัพท์ ฯลฯ  โดยการแยกสาย cable ไว้ในแกนกระดาษทิชชู่แต่ละอัน ก่อนจะบรรจุลงกล่อง ทำให้สาย cable ไม่พันกันวุ่น และช่วยให้เราสามารถเลือกหยิบสาย cable เหล่านี้เมื่อต้องการได้ทันที โดยไม่ต้องรื้อค้นครับ


No comments:

Post a Comment