Tips and How To in Everyday Life!

Tuesday, December 12, 2017

วิธีแก้ไขปัญหา Apple AirPods ไม่กระชับรูหูหูฟัง Apple AirPods ที่มีเพียง Size เดียว ไม่กระชับรูหูของผู้ใช้ทุกคน หลายๆ คนอาจประสพปัญหาหูฟังหลุดซึ่งถ้าหายหมายถึงต้องเสียเงินซื้อใหม่ มีผู้ใช้ Apple AirPods พบ วิธีแก้ไขปัญหา Apple AirPods ไม่กระชับรูหู ด้วยเงินไม่กี่บาทครับ

NewZealandMatt แนะนำสมาชิกใน  MacRumors forums  ถึง วิธีแก้ไขปัญหา Apple AirPods ไม่กระชับรูหู อย่างง่ายๆ โดยใช้ เทป 3M Nexcare Absolute Waterproof Tape  เจาะให้เป็นวงกลมเล็กๆ ด้วยที่เจาะกระดาษ และติดไว้บน Apple Airpods 2 จุด (ให้เหมาะกับโครงสร้างรูหูของตนเอง) เพื่อช่วยเพิ่มความกระชับให้มากขึ้น (ตามภาพ) วิธีติดให้ใช้นิ้วกดไว้บนเทปสักพักหนึ่ง ความร้อนจะช่วยให้เทปติดแน่นขึ้น

พวกเราที่มีปัญหากับ Apple AirPods ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับ เผื่อจะช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง เท่าที่อ่านใน Forum ส่วนใหญ่บอกว่าได้ผลครับ


No comments:

Post a Comment