» » เทซอสมะเขือเทศจากขวดแก้วอย่างถูกวิธี ไม่กระฉอกเลอะเทอะ

03 January 2017

เทซอสมะเขือเทศจากขวดแก้วอย่างถูกวิธี ไม่กระฉอกเลอะเทอะ


 Image Credit: Monash University


ปัจจุบันซอสมะเขือเทศใส่ขวดพลาสติกมีจำหน่ายทั่วไป แต่คนจำนวนมากยังชอบซอสมะเขือเทศใส่ขวดแก้วถึงแม้ว่าจะเทออกจากขวดได้ยากกว่าก็ตาม

Dr Anthony Stickland  อาจารย์วิศวกรอาวุโสจากมหาวิทยาลัย Melbourne University ประเทศออสเตรเลีย แนะนำวิธีเทซอสมะเขือเทศจากขวดแก้ว อย่างถูกวิธี ไม่กระฉอกเลอะเทอะและไม่ขาดตอน 


Dr Anthony Stickland อธิบายว่าซอสมะเขือเทศ หรือ Ketchup เป็นของเหลวประเภท 'Yield Stress Fluid' ซึ่งจะไหลหรือเคลื่อนตัวเมื่อได้รับแรงส่งที่เหมาะสม และความเร็วในการเคลื่อนตัวของซอสมะเขือเทศที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือ 0.045 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

การเทซอสมะเขือเทศจากขวดแก้วอย่างถูกวิธี มีขั้นตอนดังนี้

1.  เขย่าขวดบรรจุซอสมะเขือเทศ ให้ส่วนผสมเข้ากันดี
2.  เปิดฝาขวด หันปากขวดไปที่อาหารหรือภาชนะที่ต้องการ
3.  เอียงขวดทำมุม 45 องศา
4.  ใช้มือข้างหนึ่งจับบริเวณคอขวด และมืออีกข้างตบที่ก้นขวด  ความแรงที่ใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณซอสมะเขือเทศที่เหลือในขวด  ความสำคัญอยู่ที่ให้ซอสมะเขือเทศค่อยๆ ไหลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกระฉอกเลอะเทอะ

ที่มา: Herald Sun


No comments:

Post a Comment