» » » เปิดฝาอาหารกระป๋องอย่างไรถ้าไม่มีที่เปิด? - Open a Can without Can Opener.

12 February 2014

เปิดฝาอาหารกระป๋องอย่างไรถ้าไม่มีที่เปิด? - Open a Can without Can Opener.ปัจจุบันอาหารกระป๋องส่วนใหญ่จะมีหูเปิดให้ดึงฝากระป๋องได้สะดวก แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่มีหูเปิด (ซึ่งส่วนใหญ่ราคาจะถูกกว่าเล็กน้อย)  ถ้าบังเอิญซื้อมาแล้วถึงรู้ว่าที่บ้านไม่มีที่เปิดกระป๋อง  อาหารกระป๋องนั้นก็แทบไม่มีประโยชน์   Tips ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นวิธีเปิดฝาอาหารกระป๋องโดยไม่พึ่งที่เปิดครับ
No comments:

Post a Comment