» » สมองคิดอย่างไรเมื่อดูภาพวาบหวิวในปฏิทิน

18 February 2009

สมองคิดอย่างไรเมื่อดูภาพวาบหวิวในปฏิทิน

ผลการสำรวจโดยนักวิทยาศาสตร์พบว่าระหว่างที่่ผู้่ชายมองดูภาพหวาบหวินในปฏิทินปลุกใจเสือป่า หรือภาพวาบหวิวในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์ สมองของเขาจะประเมินผู้หญิงเสมือนวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้น

จากการทดสอบด้วยการ scan สมองเมื่อผู้ชายดูภาพสตรีในชุดนุ่งน้อยห่มน้อย สมองส่วนที่ถูกใช้งานเป็นส่วนเดียวกับที่่ใช้ในการประเมินการทำงานหรือค่าของวัตถุ ในขณะเดียวกันสมองส่วนที่่ใช้สำหรับการเข้าถึงความคิดและความรู้สึกของผู้อื่นจะหยุดการทำงาน
ผลสรุปของการทดลองพบว่า ภาพเหล่านี้ทำให้ผู้ชายมองผู้หญิงในแง่ความเป็นมนุษย์น้อยลง แต่กลับมองผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุมากกว่า

Professor Susan Fiske จาก  Princeton University  สหรัฐอเมริกา บอกว่า ผลกระทบนี้อาจส่งผลต่อการทำงานร่วมกันของบุรุษและสตรีในที่่ทำงานอีกด้วย

source: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1147024/Scientist-reveals-men-REALLY-think-look-girlie-calendar.html?ITO=1490

No comments:

Post a Comment