» » » Face You Can Trust

23 January 2009

Face You Can Trust

นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Princeton ได้เปิดเผยผลการสำรวจ ว่าหน้าตาของคนเราแบบไหนที่พอเห็นครั้งแรกก็จะรู้สึกน่าเชื่อใจ และแบบไหนที่เกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจตั้งแต่เห็นหน้าเป็นครั้งแรก

จากการสำรวจพบว่าโครงสร้างของคิ้ว รูปหน้า คาง จมูก ล้วนมีผลให้สมองของเราตัดสินว่าบุคคลใดน่าเชื่อถือขนาดไหน ในทันทีที่เห็นหน้าเป็นครั้งแรกจากภาพใบหน้าคนด้านซ้ายคือคนที่ไม่น่าไว้วางใจ ส่วนภาพด้านขวาเป็นภาพของคนที่น่าไว้ใจครับ

No comments:

Post a Comment