ทักษะที่วัยรุ่นอายุ 18 ปีควรมี! - Basic Skills 18 Years Old Person Should Have

วัยรุ่นอายุ 18 ปี หรือวัยที่เพิ่งจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย เป็นวัยที่กำลังจะก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ หลายๆ คนอาจเริ่มทำงานและรับผิดชอบชีวิตของตนเองและครอบครัว ในขณะที่หลายคนอาจยังใช้ชีวิตแบบสบายๆ อยู่

 Image Credit: Wikihow

 
Julie Lythcott-Haims อดีตคณบดีของมหาวิทยาลัย Stanford ให้ความเห็นไว้ที่ Quara.com ถึง ทักษะเบื้องต้นที่วัยรุ่นอายุ 18 ปีจำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมและเตรียมเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไว้ดังนี้ครับ
  1. Be able to talk to strangers วัยรุ่นอายุ 18 ปีควรมีความสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นครูอาจารย์, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ, พนักงานขับรถโดยสาร ฯลฯ
  2. Find their way around town, campuses, etc. วัยรุ่นอายุ 18 ปีควรสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่ตนอยู่ได้ด้วยตนเอง สามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมถึงวางแผนการเติมน้ำมันรถให้เพียงพอเมื่อขับรถเอง
  3. Manage assignments, workloads, and deadlines. วัยรุ่นอายุ 18 ปีควรสามารถจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามกำหนดเวลาไม่ว่าจะเป็นการบ้าน, งานบ้าน หรืองานในสถานที่ทำงานของตน
  4. Contribute to the running of a household. วัยรุ่นอายุ 18 ปีควรสามารถดูแลงานบ้านในส่วนของตนเองและสามารถช่วยหรือมีส่วนร่วมในการจัดการงานภายในบ้านที่เป็นงานส่วนรวม
  5. Handle interpersonal problems. วัยรุ่นอายุ 18 ปีควรสามารถแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถรับมือและแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างถูกวิธี
  6. Cope with ups and downs. วัยรุ่นอายุ 18 ปี ควรสามารถรับมือกับความสำเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะในด้านการศึกษา หน้าที่การงาน หรือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
  7. Be able to earn and manage money. วัยรุ่นอายุ 18 ปีควรมีความสามารถในการดูแลบริหารเงินรวมถึงการทำงานเพื่อหารายได้พิเศษ การเก็บออมสะสมเงินเพื่ออนาคต
  8. Be able to take risks. วัยรุ่นอายุ 18 ปีควรสามารถรับมือกับความเสี่ยง มีความเข้าใจว่าความสำเร็จเกิดจากความพยายามและพยายามเพิ่มขึ้นเมื่อพบกับความล้มเหลว

ที่มา: Quora 

Comments

Popular posts from this blog

ของใช้ประจำบ้านที่นำมาใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้

สาเหตุของการถอนหายใจ การถอนหายใจมีประโยชน์หรือไม่?

6 วิธีเปิดฝาขวดโดยไม่ต้องใช้ที่เปิด

ผักอะไรบ้างมี Oxalic Acid ในปริมาณสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนิ่ว

48 ท่า กายบริหารมือเปล่าและ Weightlifting อย่างง่ายๆ