Tips and How To in Everyday Life!

Saturday, November 28, 2009

หาคู่อย่างไรให้ลงตัว

Dr Emmanuel Fragniere จาก  University of Bath ได้ทำการศึกษาว่าคู่แต่งงานที่เหมาะสมไปด้วยกันได้ดี และมีชีวิตสมรสที่ยั่งยืน ควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้่าง โดยการศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่อายุ การศึกษา และประสพการณ์ในการใช้ชีวิตคู่เป็นสำคัญ  คณะทำงานสัมภาษณ์เก็บขอมูล จากคู่สมรสมากกว่า 1500 คู่ ทั้งที่มีความสุขในชีวิตคู่ และที่กำลังประสบปัญหา และติดตามผลอยู่ 5 ปี ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคู่ของพวกเขาบ้าง

Dr Emmanuel Fragniere  เปิดผลผลการศึกษาว่าทั้งชายและหญิงจะเลือกคู่โดยคำนึงถึงความรัก รูปร่างหน้าตา มีรสนิยมความเชื่อและทัศนคติที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งถ้าทุกอย่างลงตัวการใช้ชีวิตคู่ก็จะประสบความสำเร็จ

จากการศึกษาพบว่าคู่ที่สามารถใช้ชีวิตด้วยกันได้ดี ส่วนใหญ่แล้วฝ่ายหญิงจะมีการศึกษาดีกว่าฝ่ายชาย ในขณะเดียวกันฝ่ายชายจะมีอายุมากกว่าคู่สมรสประมาณ 4 ปี และทั้งคู่ไม่เคยประสพปัญหาการหย่าร้างมาก่อน

การศึกษาครั้งนี้ยังพบอีกว่าถ้าฝ่ายหญิงอายุมากกว่าฝ่ายชายเกิน 5 ปีขึ้นไป มีโอกาสแยกทางกับสามีมากกว่าคู่สมรสในวัยใกล้เคียงกันถึง 3 เท่า แต่ในทางตรงข้ามคู่สมรสที่ชายอายุมากกว่าหญิงกลับมีโอกาสหย่าร้างน้อยกว่า

คู่สมรสที่ระดับการศึกษาสูงจะมีอัตราการหย่าร้างน้อยกว่า และพบว่าชีวิตคู่จะมีความสุขมากขึ้นถ้าฝ่ายหญิงเล่าเรียนมามากกว่าผู้ชาย

ถ้าทั้งคู่ไม่เคยสมรสมาก่อน โอกาสที่จะหย่าร้างจะน้อยกว่ากว่าคู่ที่เคยผ่านชีวิตสมรสมาแล้ว  แต่ที่น่าแปลกก็คือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยสมรสมาแล้ว จะมีโอกาสหย่ามากกว่าคู่ที่เคยผิดหวังกับชีวิตสมรสมาแล้วทั้ง 2 ฝ่าย

ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1222932/Why-pays-younger-smarter-wife.html?ITO=1490

Tuesday, November 24, 2009

แก้ปวดนิ้วปวดมือด้วยวิธี Yoga Stretches For Carpal Tunnel Syndrome

คนวัยทำงานหลายๆ คนต้องทำงานอยู่หน้า computer วันละ 8 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยหรือบางคนก็ถึงขั้นเจ็บปวด ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดแขน ฯลฯ

การทำงานอยู่กับ computer ต่อเนื่องกันหลายๆ ปี อาจทำให้เกิดอาการชาและกล้ามเนื้ออ่อนแรง  บางคนก็อาจเกิดอาการปวดแขนและนิ้วมือ เพราะเส้นประสาทบริเวณมือและนิ้วถูกกดทับเนื่องจากการใช้งานขยับกล้ามเนื้ออย่างซ้ำซากต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน (Carpal Tunnel Syndrome)

เราสามารถดูแลมือและนิ้วของเราไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ด้วยการบริหารมือเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบง่ายๆ  Clip ที่นำมาฝากวันนี้ เป็นของ  Sherry Smith  ผูเเชี่ยวชาญด้านการบริหารร่างกายแบบโยคะครับ

Tuesday, November 17, 2009

How Should You De-stress? - วิธีลดความเครียดที่เหมาะสำหรับคุณ

ทุกคนต้องเคยอยู่ในสภาพกดดันและเกิดความเครียด  ซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีรับมือกับสภาวะนี้แตกต่างกันไป    เพียงตอบคำถามไม่กีข้อที่ http://feeds.blogthings.com/howshouldyoudestressquiz/
เราก็จะทราบว่า วิธีลดความเครียดแบบใดจะเหมาะสมกับเราที่สุด

You Should Exercise
Part of what's stressing you out is the anger you feel toward others or the situation you're in.

You don't want to be stressed out, but factors out of your control are really messing with your mind.You can work out some of those demons in a productive way through exercise. And it can be any exercise you choose.

Go for a walk or a run. Chill out with yoga. Really get out some aggression with boxing. In the end, you'll be glad you did it.