» » ฝึกผูก Tie ด้วยตนเองด้วย First Person Perspective Clip

22 December 2016

ฝึกผูก Tie ด้วยตนเองด้วย First Person Perspective Clipพวกเราที่กำลังฝึกผูก Tie คงเคยชม Clip แนะนำวิธีผูก Tie มาหลายครั้งแล้ว   Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้ต่างจาก Clip ทั่วไป เพราะเป็นการสาธิตแบบ First Person Perspective ช่วยให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีผูกไท เข้าใจและฝึกได้ง่ายขึ้น

ชม Clip ครับ


ขอบคุณภาพและ Clip จาก  YouTube และ BeatTheBush

No comments:

Post a Comment