» » » 3 นาทีเช้าเย็น ท่ากายบริหารแก้ปัญหายืนหลังโกง - Exercise Improving Hunchback Posture

25 January 2016

3 นาทีเช้าเย็น ท่ากายบริหารแก้ปัญหายืนหลังโกง - Exercise Improving Hunchback Posture


 Image Credit: Makeuseof


การนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพ์ฯ หรืออยู่กับกองเอกสารเป็นเวลานานๆ อาจทำให้เกิดอาการปวดหลัง  ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีท่านั่งที่ไม่ถูกลักษณะก็คืออาจทำให้ท่ายืนของเราเปลี่ยนไปจากเดิมกลายเป็นคนยืนหลังโกงได้ด้วย

เว็บไซต์ Makeuseof แนะนำท่ากายบริหารที่ช่วยแก้ปัญหาการยืนหลังโกงที่เกิดจากความเคยชินหรือจากการนั่งทำงานนานๆ  เป็นวิธีกายบริหารง่ายๆ 3 ท่า วันละ 2 ครั้งเช้าเย็น ครั้งละ3 นาทีเท่านั้น ช่วยให้ปัญหาการยืนหลังโกงค่อยๆ ดีขึ้นจนเป็นปกติถ้าทำเป็นประจำต่อเนื่อง

กายบริหารนี้เป็นเพียงวิธียืดขยายกล้ามเนื้อเท่านั้น ไม่ใช่การรักษาทางการแพทย์และใช้ไม่ได้ผลกับผู้มีหลังโกงเพราะปัญหากระดูกสันหลัง และไม่ควรฝืนทำเมื่อพบปัญหาความเจ็บปวดครับ
Video From rekrain YouTube Channel

 

No comments:

Post a Comment