» » สอดแทรกมันฝรั่งทอดอีกสีช่วยลดปริมาณการกินมันฝรั่งทอดลง50%

30 May 2012

สอดแทรกมันฝรั่งทอดอีกสีช่วยลดปริมาณการกินมันฝรั่งทอดลง50%สิ่งที่เกิดกับทุกคนเมื่อได้ทานอาหารที่ชอบหรืออร่อยมากๆ ก็คือหยุดไม่ได้ Paul Rozin ศาสตราจารย์ ด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Pennsylvania พยายามหามองหาสาเหตุและวิธีที่จะหยุดอาการนี้ โดยทำการทดสอบกับอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี โดยแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะนั่งชมภาพยนตร์ไปพร้อมๆ กับการทานมันฝรั่งทอดกรอบคนละแถวใหญ่ๆ โดยมันฝรั่งของกลุ่มแรกจะมีมันฝรั่งทอดกรอบสีเดียวล้วนๆ ในขณะที่อีกกลุ่มจะเป็นมันฝรั่งทอดกรอบที่มีมันฝรั่งทอดกรอบอีกสีหนึ่งสอดแทรกเป็นระยะๆ  ผลปรากฎว่ากลุ่มที่ทานมันฝรั่งทอดกรอบที่มีมันฝรั่งทอดสีอื่นสอดแทรกอยู่จะทานน้อยกว่ากลุ่มแรกถึง 50%

Paul Rozin ยังไม่สามารถหาคำตอบที่แน่ชัดว่าทำไมการสอดแทรกมันฝรั่งอีกสีหนึ่งถึงมีผลให้ลดปริมาณการบริโภคได้ถึงครึ่งหนึ่ง แต่คาดว่าเกิดจากกลไก 3 อย่างคือ สีของมันฝรั่งกระตุ้นความสนใจทำให้สามารถคะเนปริมาณการรับประทานที่เหมาะสม  สีชี้แนะปริมาณการบริโภค สีทำให้เกิดการหยุดรับประทานเป็นระยะๆ และทำให้รู้สึกอิ่ม

No comments:

Post a Comment