» » สุขภาพดีวันนี้มีผลดีต่ออายุขัยของลูกหลานเหลนในอนาคต

14 December 2011

สุขภาพดีวันนี้มีผลดีต่ออายุขัยของลูกหลานเหลนในอนาคตปกติถ้าเราได้พบกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุยืนยาว เรามักจะคิดว่าเป็นเพราะการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพที่ดีหรือไม่ก็เป็นกรรมพันธ์ แต่การค้นพบล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์พบว่ายังมีอีกหนึ่งปัจจัย นั่นก็คือการใช้ชีวิตของพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของผู้สูงอายุคนนั้นๆ

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Standford ใน California ได้ทำการทดลองปรับปรุงโปรตีน 3 ชนิดในพยาธิตัวกลม  ซึ่งมีผลให้มันมีอายุยืนยาวขึ้น 30% แต่ที่เหนือการคาดหมายก็คือ เมื่อถึงรุ่นลูกซึ่งระดับโปรตีนกลับสู่ภาวะปกติแล้ว ลูกหลานเหลนก็ยังมีอายุยืนยาวขึ้นไปด้วยโดยปรากฎการณ์นี้จะเกิดขึ้น 3 ชั่วอายุคนเท่านั้น หลังจากนั้นอายุขัยของเหล่าพยาธิรุ่นถัดๆ ไปก็จะกลับสู่ภาวะปกติ
Anne Brunet, associate professor of genetics จากมหาวิทยาลัย Stanford กล่าวว่าการที่พยาธิมีอายุยืนขึ้นจากการปรับปรุงโปรตีนเรียกว่า ‘epigenetic’ change ซึ่งคล้ายกลับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาวะสิ่งแวดล้อมเช่นแสงแดด มลพิษ อาหาร ฯลฯ    โดยโปรตีน 3 ชนิดนี้พบได้ทั่วไปในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งมนุษย์เราด้วย  ซึ่งจะต้องทำการศึกษาต่อไปว่ามันทำหน้าที่สำคัญอะไรบ้าง  อย่างไรก็ตามการค้นพบครั้งนี้ทำให้ทราบว่าอายุที่ยืนยาวไม่ได้เกิดจากการดูแลตนเองและการถ่ายทอดทางยีนส์เท่านั้น แต่อาจเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และทวด ด้วย  ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนพบว่าคนที่เป็นโรคขาดอาหารจะส่งผลต่อระบบ metabolism ของลูกหลานด้วย

No comments:

Post a Comment