» » แก้ปวดนิ้วปวดมือด้วยวิธี Yoga Stretches For Carpal Tunnel Syndrome

24 November 2009

แก้ปวดนิ้วปวดมือด้วยวิธี Yoga Stretches For Carpal Tunnel Syndrome

คนวัยทำงานหลายๆ คนต้องทำงานอยู่หน้า computer วันละ 8 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยหรือบางคนก็ถึงขั้นเจ็บปวด ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดแขน ฯลฯ

การทำงานอยู่กับ computer ต่อเนื่องกันหลายๆ ปี อาจทำให้เกิดอาการชาและกล้ามเนื้ออ่อนแรง  บางคนก็อาจเกิดอาการปวดแขนและนิ้วมือ เพราะเส้นประสาทบริเวณมือและนิ้วถูกกดทับเนื่องจากการใช้งานขยับกล้ามเนื้ออย่างซ้ำซากต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน (Carpal Tunnel Syndrome)

เราสามารถดูแลมือและนิ้วของเราไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ด้วยการบริหารมือเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบง่ายๆ  Clip ที่นำมาฝากวันนี้ เป็นของ  Sherry Smith  ผูเเชี่ยวชาญด้านการบริหารร่างกายแบบโยคะครับ

No comments:

Post a Comment