Tips and How To in Everyday Life!

Thursday, October 30, 2014

Tips - ปิดร่องรอยขีดข่วนบนพื้นไม้ด้วยน้ำชาTips หรือเคล็ดลับที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นวิธีการปิดร่องรอยขีดข่วนบนพื้นไม้ที่เคลือบด้วยสีทาไม้ที่ไม่ใช่สีน้ำมัน (หรือสีน้ำมันที่เป็นสีน้ำตาล) ด้วยน้ำชาครับ

Monday, October 20, 2014

5 ความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ ในบ้านที่สามารถซ่อมได้ด้วยตนเอง

5 Tips ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นการแก้ไขซ่อมแซมความเสียหายเล็กๆ น้อยในบ้านที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำ  งานซ่อมนี้สามารถจัดการด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องงานช่าง  นอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยครับ