» » ทำพัดลมไร้ใบพัด (Bladeless Fan) ไว้เป่าแก้ร้อน!

18 July 2016

ทำพัดลมไร้ใบพัด (Bladeless Fan) ไว้เป่าแก้ร้อน!
พวกเราที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าเล็กน้อยและมีฝีมืองานประดิษฐ์นิดหน่อยก็สามารถ ทำพัดลมไร้ใบพัด (Bladeless Fan) ไว้ใช้เอง แน่นอนว่าไม่ได้สวยงามแบบยี่ห้อหรูราคาหลายพันแต่ใช้หลักการเดียวกันคือซ่อนพัดลมไว้ที่ฐาน   จะว่าไปแล้ว การทำพัดลมไร้ใบพัด (Bladeless Fan) อย่างใน Clip น่าจะเหมาะกับวิชาปฏิบัติประกอบการเรียนมากกว่าครับ


Clip - BladeLess Fan - How to Make it - Dyson Fan DIY จาก Rulof Maker YouTube Channelภาพและ Clip จาก YouTube

No comments:

Post a Comment