» Unlabelled

05 February 2016

ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ที่ปอกเปลือกผักผลไม้ไว้ใช้แก้ขัดด้วยกระป๋องน้ำอัดลม - Vegetable Peeler from Soda Can
ผักผลไม้ที่เรารับประทานเป็นประจำมีทั้งที่บริโภคได้ทั้งเปลือกและที่ต้องปอกเปลือก  ทำให้ที่ปอกเปลือกผักผลไม้เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับห้องครัว แต่ในกรณีฉุกเฉิน เช่นระหว่างการเดินทาง เราสามารถทำ ที่ปอกเปลือกผักผลไม้ไว้ใช้แก้ขัด จากกระป๋องน้ำอัดลม  ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อครับ
ชมวิธีทำจาก Clip Disposable Vegetable Peeler from a Soda Can จาก Shake the Future YouTube Channel ครับ

No comments:

Post a Comment